Vi liker husene, hyttene og leilighetene,

uttrykket, egenskapene, særtrekkene og hvordan de kan fungere godt for folk. Vi liker folk.

Den som har et hjerte for utformingen av sin bolig, eller fritidsbolig, fortjener oppmerksomhet for det som er skapt. Det er en spennende og utfordrende vandring, å finne de rette folkene til de rette boligene. Arkitektur i alle sine former er viktige element i vårt samfunn. Den angår oss og er en del av vår daglige ferd. Ett hvert bygg er en konstruksjon med et uttrykk og en funksjon - laget for fremtiden. Din, min eller noen som ikke er født enda.

Alle skal vite at din eiendom er til salgs

God informasjon er viktig. Vi lager et markedsføringsopplegg som tar i bruk de mest moderne markedsføringskanaler og platformer. Hvilket inntrykk annonser og prospekt gir har mye å si for potensielle kjøpere. En god presentasjon fanger oppmerksomhet og skaper interesse. Et godt prospekt inviterer til visning og fungerer som en «minnebok» i etterkant. Stavlund samarbeider med profesjonelle designere om å lage markedsføring som står ut i mengden. Men først samarbeider vi med deg for å finne et opplegg som passer deg.

Vi dokumenterer boligen

Grunnleggende i all eiendomshandler er teknisk og juridisk informasjon som vi setter i system slik at det er oversiktlig for deg og de som skal kjøpe din eiendom. En god presentasjon inneholder også gode bilder. Bilder som gir troverdig informasjon, som viser potensial, men også stemningsfulle, relevante bilder som kan forføre. I dette arbeidet benytter vi våre egne, proffesjonelle fotografer, med interesse og pasjon for fotografering som fag og arkitektur som uttrykk og funksjon.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!