Fredrikstad , Fagerliveien

 • Adresse:

  Fagerliveien

 • Prisantydning:

  NOK 3 000 000

 • Totalpris:

  NOK 3 000 000

 • Matrikkel:

  208/360

 • Areal:

  Primærrom: 31 m², Bruksareal: 31 m²,


SAMMENDRAG

Velkommen til Fagerlia - en ny bydel i bydelen ved Fagerliveien/ Hassingen. Nå er tredje salgstrinn - de siste 30 leilightene - og dermed hele prosjektet lansert for salg. Tredje salgstrinn omfatter byggene 3, 4, 5 og 6. Her finner du fine leiligheter i varierte størrelser, med flere uteplasser og høy standard. Kontakt en av våre meglere så får du vite mer om prosjektet. Du kan også besøke oss i vårt visningssenter på byggeplassen, etter nærmere avtale. Du kan også se vår boligvelger der du også kan se på mulighetene for tilvalg. Sjekk siden: www.boifagerlia.no.

BELIGGENHET

Fagerlia ligger i stigningen der Fagerliveien leder fra Hassingen og opp til Falchåsen. Som navnet tilsier ligger Fagerlia eksponert for ettermiddagsolen. Med Fagerlia omdannes bebyggelsen mellom Hagebyen på Karivold og blokkbebyggelsen på Bryggerifjellet til en ny og spennende bydel med en begyggelse som glir naturlig inn i miljøet. Her kan avstanden til det meste av det du trenger måles i minutter og til fots. Fredrikstad sentrum ligger en spasertur unna og i nærområdet finner du dagligvareforretninger ved Hassingen, ved Wilbergjordet og en søndagsåpen butikk ved Glemmen. Du ser over til Brattliparken - som er starten begynnelsen til det ettertraktede utfartsområdet du finner i Fredrikstadmarka - med lysløyper, turløyper og badeplasser. Enda nærmere ligger turstiene rundt den ikke fullt så kjente, men veldig idylliske Bingedammen. På veien til sentrum ligger bussterminalen med flybuss og ekspressbuss til Oslo, og i tilnærmet samme avstand ligger jernbanestasjonen med togavganger til Østfoldbyene, Oslo S og sydover i Sverige.

OM PROSPEKTET

Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller den korrekte beliggenhet. Det er kun ment som en rettledende illustrasjon og er ikke målbare. Det er for prosjektet utarbeidet leveransebeskrivelse, standardisert kjøpekontraktsformular, utkast til vedtekter og husordensregler m.fl . dokumenter. Disse er utarbeidet som separate vedlegg til prospektet. Kjøpsavtale vil være basert på bestemmelsene og opplysninger som fremkommer av prosjektets standardiserte kjøpekontraktsformular. Ved kjøp av leilighet forutsettes det at kjøperen har satt seg inn i prospektet, leveransebeskrivelsen og de i kontraktsdokumentet beskrevne vedlegg

LEILIGHETER I FORSKJELLIGE STØRRELSER

Fra 65 til 152 kvm BRA

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

EN STIL OG ARKITEKTUR SOM HARMONERER

Å plassere et nytt boligprosjekt i et veletablert boligområde er en svært krevende øvelse, både målt i tid og ressurser. Det skal fungere bra med de eldre husene som ligger der fra før, samtidig som de må tilby løsningene og komforten ny teknologi og nye byggtrender kan gi. I utformingen av Fagerlia har dette fått mye fokus og omtanke, og dette blir synlig for alle. En spennende variasjon av stiler og materialvalg vil gi de ulike byggene særpreg og personlighet, samtidig som byggene kommer til å bli en fint, naturlig forlengelse av den eksisterende hageby-bebyggelsen. Enkelte nye prosjekter skaper store kontraster til det som allerede finnes. I Fagerlia vil vi skape en harmonisk, spennende utvikling og videreføring

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Fagerlia inndeles i to bygningsmiljø. Syv boligblokker rundt et tun med selveierleiligheter, med balkonger, takterrsser og et underjordisk parkeringsanlegg. Lenger opp i gaten kommer det 8 innholdsrike rekkehus - vi kaller de byhus - med egne garasjer og private hager.

HØY STANDARD - ET UTTRYKK I TIDEN

Innvendig har leilighetene en gjennomtenkt og god grunnpakke for å bygge opp sitt eget personlige hjem. Her får man 1-stavs eikeparkett som standard og fire forskjellige farger å velge i på kjøkken. Vi har utarbeidet et forslag på benkeplater og håndtak til hver av de fire kjøkkenfargene slik at du skal være trygg på at du får et helhetlig konsept. I tillegg tilbys det kjøkken utifra hele Sigdal sitt sortiment som tilvalg. Baderomsflisene fremstår som moderne med et naturlig spill i overflaten, med flere dempede farger å velge mellom. Om du liker lyst eller mørkt har du valgmuligheten her. Baderomsinnredning med heldekkende servant og speil med innfelt lys som standard. Som tilvalg har man enda flere farger å velge blant på innredning, og sort eller krom blandebatterier. Veggfargene har alle en varm undertone og er valgt for å harmonisere med kjøkkenfronter og gulv. Med den samme grunnpakken som utgangspunkt kan man skape helt unike og spesialtilpassede rom.

TILVALGSMULIGHETER

Utover de tilvalgsmuligheter som er beskrevet i prospektet, vil det bli gitt mulighet for individuell tilpassing og tilvalg. Tilvalgene gjelder overflater, enkelte veggplasseringer, fargevalg m.m. Selger utarbeider en tilvalgsbrosjyre hvor priser og frister for beslutninger vil fremkomme. Det tas forbehold om at tilvalgsmulighetene vil bli begrenset ettersom arbeidene skrider frem på byggeplassen.

PLANLAGT BYGGESTART OG FERDIGSTILLELSE

Det beregnes 20 måneders byggetid etter byggestart. Byggestart forventes ultimo september 2021 forutsatt tilstrekkelig salg.

OPPVARMING

For effektiv og kostnadsbesparende oppvarming tilknyttes alle leilighetene et sentralt varmeanlegg tilrettelagt for fjernvarme basert på vann til vann. Alle leilighetene vil få vannbåren gulvvarme med egen termostat til hvert rom. Boder får ikke gulvvarme. Varmtvann til husholdning oppvarmes med fjernvarme når dette kan leveres og leveres fra egen energisentral. Det installeres energimåler for hver leilighet.

ADRESSE

Fagerliveien, 1605 Fredrikstad

GODE UTEROM OG VARIERTE SONER

Tomten skal skal gi rom for et mangfold av aktiviteter, og de bilfrie uteområdene bidrar til å gi trygge rammer for lek og opphold. Tomten trappes oppover i den vestvendte hellinga, Fagerlia, og legger forholdene til rette for gode uterom med sol og overblikk. Terrengforskjellene på tomta bidrar til både gunstige lysforhold, men også til å strukturere området. Ved byhusene trappes terrenget mellom husene og bidrar til å skape definerte rom tilhørende hver boenhet. Utearealene som omkranses av blokkbebyggelsen fremstår som frodige tun for opphold og rekreasjon. Terrengformingen og vegetasjonen bidrar til å skape en sekvens av åpne og lukka rom, som skaper variasjon og dynamikk i uterommene. De ulike sonene er bundet sammen av interne gangveier og siktlinjer som bidrar til å skape et helhetlig parkdrag gjennom boligområdet. Gjennom et mangfold av plantearter endrer gårdsrommene seg gjennom vekstsesongen. Fra de første pinseliljene ærbødig ønsker våren velkommen, overtar fruktblomstring og hortensia hovedrollen, før staudene bryter ut i all sin prakt i sommer- og høstmånedene. Beplantingen komplimenteres av vintergrønne arter som einer, furu, laurbærhegg og rhododendron. Beplantningen omkranser større områder med klipt plen som legger til rette for uprogrammert lek og opphold som ballspill, badminton, krokket og andre aktiviteter. Det er i tillegg lagt opp til pallekarmer hvor beboerne kan dyrke egne vekster, og på den måten komme nærmere markens grøde.

EIERFORHOLD TOMT

Prosjektet vil bli organisert som to ulike sameier. Byhusene vil være et sameie og blokkhusene et annet. Byhusene vil følgelig bli oppført på en grunneiendom (gnr/bnr.), mens blokkene vil bli oppført på en annen grunneiendom. Prosjektet er regulert i en og samme reguleringsplan. Reguleringsplanen regulerer deler av hver grunneiendom til felles funksjoner for begge grunneiendommene. Utbygging av grunneiendommene er i reguleringsplanen vurdert som et prosjekt når det bl.a. gjelder samlet utnyttelse, og felles funksjoner som bl.a.: takterrasser, renovasjonsanlegg, adkomster, åpne rom og kommunikasjonsakser/kommunikasjonsarealer, for å nevne noe. Det vil bli tinglyst gjensidig rett til bruk av fellesfunksjonene på begge sameienes grunneiendommer. Sameiene må videre fordele kostnader til drift og vedlikehold seg imellom, herunder festeavgiften for grunneiendommen som byhusene oppføres på. Disse kostnadene fordeles mellom grunneiendommene i forhold til hvor mange bruksenheter bolig det er oppført på hver, og med lik del på hver bruksenhet bolig.

REGLER FOR KJØP/BUDGIVNING

For å sikre rettferdig og forutsigbar behandling er det utarbeidet egne regler for behandling av kjøpsbekreftelser som er inngitt før salgsstart. Se egen orientering i skjema for kjøpsbekreftelse ved salgsstart. Etter salgsstart selges usolgte leiligheter etter prinsippet først til mølla.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Fagerlia blir tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. For oppvarming blir eiendommene tilknyttet fjernvarme

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Prosjektet skal oppføres på en grunneiendom for byhusene og en grunneiendom for blokkleilighetene. De to nevnte grunneiendommen er resultatet av sammenslåinger av flere mindre grunneiendommer. Noen av de sammenslåtte grunneiendommene er tidligere festetomter. I forbindelse med at de tidligere festetomtene ble fradelt/fradelt som egne grunneiendommer, ble det overført heftelser fra grunneiendommen de ble fradelt fra. Utbygger vil slette de overførte heftelsene så langt det praktisk lar seg gjøre. Noen heftelser som ikke praktisk lar seg slette, vil derfor kunne være tinglyst på seksjonene som selges. Utbygger garanterer at slike eventuelle heftelser, som fortsatt er tinglyst på seksjonene, ikke er rettigheter andre kan gjøre gjeldende på sameiets eiendom/seksjonene. Utbygger vil også måtte tinglyse nye erklæringer/rettigheter på seksjonene som selges, og som har med prosjektet å gjøre. Dette er f.eks heftelser med rettigheter til felles kommunikasjonsakser, teknisk infrastruktur, og andre anlegg og installasjoner i anledning prosjektet, og avklaring/etablering av rettighet i forhold til omkringliggende grunneiendommer og allmennheten. Dette er nye heftelser/rettigheter som en kjøper må akseptere. Det er også tinglyst bestemmelser som forplikter eierseksjonssameine for leilighetene og byhus til å fordele festeavgift med like deler pr boenhet.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er ikke fastsatt og blir beregnet etter ferdigstillelse.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av tomteverdi Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

BETALINGSPLAN

Det forutsettes at forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto - og etter at byggestart er vedtatt.. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel lånegivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. Dersom entreprenøren stiller forskuddsgaranti fra bank, kan innbetalt forskudd utbetales til entreprenøren. Rentene pi innbetalt forskudd tilfaller utbygger, forutsatt at forbehold om forhåndssalg ikke blir gjort gjeldende. Den resterende del av kjøpesummen innbetales for overtagelse.

LOVANVENDELSE/ GARANTISTILLELSE

Leilighetene selges etter bustadoppføringslovens bestemmelser. Det innebærer bl.a. at utbygger skal stille entreprenørgaranti overfor den enkelte kjøper iht. bustadoppføringslovens § 12 og forskuddsgaranti iht bustadoppføringslovens § 47.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

SAMEIEFORHOLD

Prosjektet Fagerlia består av ca. 69 boliger fordelt på 61 blokkleiligheter og 8 byhus. Salgstrinn 1 omfatter 31 blokkleiligheter fordelt på byggene 1, 2, 7 og 8. Salgsstart for salgstrinn 2 og 3 besluttes senere. Blokkleilighetene opprettes som et eierseksjonssameie og Byhusene som et annet eierseksjonssameie. Det vil være gjenside rettigheter og forpliktelser mellom de to eierseksjonssameiene. Bla. omfatter dette felles plikt til betaling av festeavgift, driftskostnader m.m.

FELLESUGIFTER PR MND

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca kr 40 til kr 45pr kvm BRA/mnd. Ink, kommunale avgifter, eksklusive eiendomsskatt. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Utbygger vil utarbeide vedtekter og husordensregler før konstituering av eierseksjonssameiet.

Dokumenter

Nye leiligheter i Fagerlia, Fredrikstad. Her finner du alt du trenger å vite.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61219008

 • Prisantydning

  NOK 3 000 000

 • Samlet sum

  NOK 3 000 000

 • Total kostnad

  NOK 3 000 000

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: