Fredrikstad , Sandveien 1

 • Adresse:

  Sandveien 1

 • Prisantydning:

  NOK 2 750 000

 • Totalpris:

  NOK 2 829 170

 • Matrikkel:

  210/1/1/451

 • Areal:

  Primærrom: 66 m², Bruksareal: 66 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeRED
Energimerke
Legg inn bud Prospekt Sandveien 1
Meld deg på visning

Beskrivelse

Sandveien 1 er en lys 3-roms leilighet beliggende like ved Christianslund. Leiligheten ligger i 1. etasje, i et mindre sameie med fire boenheter. Leiligheten inneholder stue med utgang til terrasse, kjøkken, to soverom, bad og entré. Det er også tilhørende garasje og to bodrom for lagring i underetasjen. Leiligheten holder en normal stand og er ledig for ny eier. Dette er et sentralt sted å bo med nærhet til matbutikker, café, blomsterhandel og busstopp. Her bor du med gangavstand til Fredrikstad sentrum og kort vei til skoler og barnehager.

Innhold

Leiligheten inneholder stue, kjøkken, bad, to soverom og entré.
Leiligheten disponerer garasje like utenfor leiligheten (ca. 5 x ca. 2,8m), to kjellerboder (ca. 4m2 og ca. 6m2) og halvparten av et felles kjellerrom ca. 19m2.

Standard

Leiligheten holder normal standard. Gulv er belagt med fliser, laminat og heltre. Vegger er belagt med med flis, malte flater, tapet og panelplater. Tak har slette malte flater og tak-ess.

Kjøkken

Hvit vinkelformet kjøkkeninnredning med profilerte fronter og sort benkeplate. Innredningen har integrert oppvaskmaskin, og ellers er det frittstående komfyr med steketopp. Kjøkkeninnredningen er godt tilpasset rommet med mye skap- og benkeplass. Det er lagt keramiske fliser mellom over- og underskap. Gulv er belagt med laminat. Vegger er belagt med panelplater. Malt tak.

Bad

Lyst bad innredet med hvit servantinnredning med slette fronter og innfelt speil med overlys. Badet har toalett og innebygget badekar med dusjarmatur og glassdør. Felles vaskekjeller med opplegg for vaskemaskin. Vegger er belagt med fliser og det er malt panel i tak. Flislagt gulv med gulvvarme.

Balkong

Fra stuen er det enkel utgang til en sydvendt veranda ca. 14 m2. Denne er overbygd og usjenert  fra naboene rundt med levegg mot øst. Uteplassen har god plass til utemøbler.

Beliggenhet

Leiligheten ligger like ved Chistianslund, noen hundre meter fra butikksenteret med matbutikk, blomsterhandel, café og Fredrik II videregående skole og Trosvik barneskole. Herfra har du gangavstand til Fredrikstad sentrum, elvepromenaden og Fredrikstadmarka. Det er også kort sykkel- og bilvei til jernbanestasjonen på Cicignon. Leiligheten ligger i 1. etasje plassert på hjørnet av bygget som gir gode solforhold og lite innsyn fra bebyggelsen rundt. Det er bussforbindelse til sentrum, Ambjørnrød og Østsiden like ved.

Felleskostnader

1 350 pr. mnd. Strøm til fellesareal, festeavgift, byggforsikring, driftsutgifter til gressklipper og mindre vedlikehold.

Sameie

Sameie: 4-BO,

Sameiet består av fire boligseksjoner fordelt over to etasjer. Juridiske personer kan ikke kjøpe seksjoner i sameiet.

I årsmøtet fra 16. mars 2023 er det besluttet at Thor-Arild Hansen (eier av seksjon 3) skal ta over rollen som Zoran (kasserer) har med virkning fra 1 januar 2024. I den forbindelse ønsker sameiet å registerer seg som et foretak i Brønnøysund. Kommende styreleder skal i gang med denne prosessen i løpet av høsten 2023.

Regnskap

Sameiets regnskap følger salgsoppgavens vedlegg. Sameiet har kr. 108 848,- på bok pr 31.12.2022. Sameiet har ingen gjeld.

Vedtekter / husordensregler

Se salgsoppgavens vedlegg.

Husdyrhold

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport fra Anticimex v/Kenneth Lesteberg datert 25.08.2023. Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG0 til TG3 der TG0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG2 og TG3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for ulike bygningsdeler. Av disse er 42% bygningselementer gitt TG0, eller 1. 53% (15 enkeltelementer) er gitt tilstandsgrad 2. 1% (1 enkeltelementer) er gitt TG3. Nærmere beskrivelse av disse finnes i tilstandsrapporten.  

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG3:
Skorsteiner inne i boligen
-Innkledd teglsteinpipe. Alle sider skal kunne inspiseres og derfor må konstruksjonen åpnes.

TG2:
Bad
-Det er ikke etablert ventilasjonsspalte dør/terskel. Noen vannrør har en alder som tilsier usikker restlevetid. Tilkomst til sluk under badekar er utilfredsstillende. Tettesjiktet og sluk har en alder som tilsier usikker restlevetid.

Kjøkken
-Innredningen har noe slitasje på fronter.

Øvrige rom
-Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Gulvet har noe knirk og bærer stedvis preg av alder og slitasje.

Rom under terreng (kjeller, underetasje) - fellesareal
-Klaffventiler stedvis i vegg, usikker tilluftløsning. Det ble registrert "kjellerlukt" under befaring, dette kan indikere fuktproblematikk.  Registrert saltutslag på nedre del av vegger. Grunnet byggeår er dette vurdert til å skyldes fukt fra grunnen. Noe sprekker.

Loft - uinnredet - fellesareal
-Redusert tilkomst for inspeksjon av uinnredet loft grunnet bodarealer tilhørende andre seksjoner. Ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. TG2 er valgt for å belyse skaderisiko.

Innvendige trapper - fellesareal
-Kun rekkverk/håndløper på en side.

Etasjeskiller - 1. etasje
-Det er noe merkbare skjevheter i stue, Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt er målt til 23mm.

Teknisk anlegg, VVS anlegg
-Varmtvannsbereder er gitt TG2 grunnet alder og tilstand. Vannrør i bod, kjeller er gitt TG2 grunnet alder. Stoppekran er av eldre type og anbefalt brukstid er passert.

Radon
-Ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen.

Elektrisk anlegg
-Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektisk arbeid montert etter 1999. Bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

Yttertak
-Taket er ikke inspisert grunnet sikkerhetsmessige forhold.

Veranda
-Rekkverkhøyden er under 1m, avvik fra dagens byggetekniske forskrift. Ved mye regn kan det komme vann fra overliggende terrasse.

Utvendige trapper
-Mangler rekkverk.

Drenering
-Se punkt "rom under terreng".

Stikkledninger og tanker
-Utvendige vann- og avløpsrør har en alder som tilsier usikker restlevetid. Matiralene er sjult under grunn. TG2 satt for å belyse risiko

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Punkt 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
-Ja. Det er fukt i kjeller.

Punkt 11: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
-Ja. Ved kraftig regn er det liten lekkasje tak terrasse.

Punkt 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
-Ja, kun faglært. Ny fasade og etterisolering utført av Prokom.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn en boligseksjon i eierseksjonssameiet, ref sameiets vedtekter.

Boligens areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 66 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue med åpen kjøkkenløsning, bad, to soverom og entré. 

Leiligheten dispoerer garasje (ca. 5 x 2,8m), to kjellerboder (ca. 4m2 og ca. 6m2) og halvparten av et kjellerrom ca. 19m2.

De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport avholdt 25.08.2023, utført av Anticimex v/Kenneth Lesteberg. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 716 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2151, Festeavgift: 2630, Festeavgiften for 2024 forfaller til betaling den. 14.10.2023.

Festet fellestomt opparbeidet med plen, gruset gårdsplass, gressplen og diverse beplantning.

Tomten festes av Erik Pettersen, Truls Walle Pettersen og Astrid Pettersen. Festetiden løper til 14.04.2151. Årlig festeavgift utgjør kr. 2 630,-. Festeavgiften reguleres neste gang i 2029 etter konsumprisindeks. Festeavtalen ligger vedlagt.

Garasje / Parkering

Leiligheten disponerer en garasje. Parkering på fellestomt.

Byggemåte

Boligbygg over to etasjer med kjeller og råloft på støpt plate med grunnmur av betong. Yttervegger og etasjeskillere av trekonstruksjoner. Fasader er utført med pussede flater. Saltak tekket med betongtakstein. Glatt entrédør av tre. Verandadør og vinduer med karmer av tre og to-/tre-lags glass fra 2016, 2018 og 2019.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Adgang til utleie

Leiligheten er registrert som en godkjent boenhet.

Oppvarming

Leiligheten er oppvarmet med elektrisitet og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk er ukjent.

Kommunale avgifter

Kr. 16 059 pr. år Vann, avløp, eiendomskatt, branntilsyn og renovasjon.

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 673 717 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 425 381 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanen for 2023-2035 med formål bebyggelse og anlegg, ras- og skredfare. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1951/301125-2/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR
2002/13807-2/86 SEKSJONERING
2007/766069-2/200 DIVERSE PÅTEGNING
2014/128109-1/200 RESEKSJONERING

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet vei, vann og avløp.

Kommentar fra kommunen ifm. brannvesenets kontroll: Skorsteinen er innkledd to sider med tapet i 1.etg og 2 etg. En teglskorstein må oppstilles slik at alle fire sider er tilgjengelige for inspeksjon med hensyn til eventuelle sprekker i skorsteinen.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Leiligheten er ledig for overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Sandveien 1, 1613, Fredrikstad, Gnr. 210 bnr. 1 snr. 1 Fnr. 451 i Fredrikstad kommune
Ideell andel av sameiet: 74/296

Oppdragsnummer

192-23-0126

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Sandveien 1

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230126

 • Prisantydning

  NOK 2 750 000

 • Samlet sum

  NOK 2 750 000

 • Total kostnad

  NOK 2 829 170

Visning

10 oktober / tirsdag

16:30 - 17:30

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: