Fredrikstad , Einar Røds gate 5

 • Adresse:

  Einar Røds gate 5

 • Prisantydning:

  NOK 4 950 000

 • Totalpris:

  NOK 5 074 920

 • Matrikkel:

  208/1/745

 • Areal:

  Primærrom: 148 m², Bruksareal: 196 m²,


Beskrivelse

Like utenfor Fredrikstad sentrum, på Hassingen, finner du denne sjarmerende familieboligen. Huset er over to etasjer og har en romslig og delvis innredet kjeller og loft. Dette er et innholdsrikt hus med to stuer, fire soverom, to bad, kjøkken og vaskerom. Boligen har tre innganger hvor hver av de er direkte tilknyttet 1. etasje, 2. etasje og underetasjen - en byggmessig god løsning som gir flere bo- og innredningsmuligheter for ulikt behov og livssituasjon. Eiendommen har en usjenert og inngjerdet tomt med hage og garasje. Den ligger med gangavstand til skoler for ulike aldre, barnehage, matbutikk, sentrumskjernen, kollektivtransport og jernbanestasjonen på Cicignon - et sentralt sted å bo med nærhet til alt du og familien trenger i hverdagen.

Innhold

Huset inneholder to stuer, kjøkken, rom som tidligere er brukt som kjøkken i 2. etasje og i dag brukes som et av boligens fire soverom, gang, hall, vaskerom og tre boder. I tillegg er det garasje ca. 19 m2.

Standard

Boligen holder en normal standard. Huset er vedlikeholdt og pusset opp, men bærer samtidig noe preg av at det må påregnes videre vedlikeholdsarbeid. Gulv er belagt med bordgulv, laminat, parkett og malte flater. Vegger er belagt med malt tapet, malt panel og malerstrie. Malte tak.

Kjøkken

Kjøkkenet i 1. etasje har innredning med hvite fronter og sorte benkeplater. Innredningen har frittstående oppvaskmaskin, komfyr og kjøleskap. Keramiske fliser mellom over- og underskaper. Gulv er belagt med laminat. Vegger og tak har malte overflater.
Innredningen har noen småskader og er derfor gitt TG2.

Bad

Badet i 1. etasje har frittstående servant, vegghengt toalett, dusj og badekar. Det er grå keramiske fliser på gulv med gulvvarme. Hvite keramiske fliser på vegg. Malt tak.
Badet er gitt TG2 grunnet alder på dusj- og slukløsning, ingen dokumentasjon på sluk/membran/tettesjikt og at det heller ikke er tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.

Badet i 2. etasje har servantinnredning med hvite fronter, dusjkabinett og toalett. Gulvet er belagt med belegg. Malt tapet på vegger og malt tak.
Badet er gitt TG3 da det er ikke bygd som et fullverdig våtrom og må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Terrasse

Stor vestvendt markterrasse ca. 23 m2. Denne ligger skjermet og usjenert fra veien bak gjerder og hekk. Uteplassen har god plass til møblering i ulike soner.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Hassingen. Dette er et sentrumsnært område, kun noen få minutters gange fra bryggepromenaden med restauranter og butikker. Området er barnevennlig med kort gangavstand til barnehage og skoler. Det er også kort avstand til fine turmuligheter i skog og mark ved Bingedammen og Fredrikstadmarka med lysløyper og skihytta som er et populært utfluktssted både sommer og vinter. Einar Røds gate befinner seg nordøst for Fredrikstad sentrum.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Nedre Glomma Takst AS v/Svein Nesøen datert 25.08.2023. Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG0 til TG3 der TG0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG2 og TG3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for ulike bygningsdeler. Av disse er 14 bygningselementer gitt TG0, eller 1. 15 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2. 4 bygningselementer er gitt TG3. Nærmere beskrivelse av disse finnes i tilstandsrapporten.  

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

TG2
Utvendig
-Veggkonstruksjon: Kledningen er i noe varierende stand, noe flassing.
-Takkonstuksjon / loft: Mye spor etter borebiller på loft.
-Vinduer: to koblede vinduer fra 1960 tallet på kjøkken i første etasje og stue andre etajse, dobbel ramme og glass på soverom i føreste etasje har endel slitasje.
-Terrasse: Terrassebord trenger vasking og behandling.

Innvendig
-Overflater: Deler av rom trenger oppussing. Noen av laminatgulv topper seg i skjøter. Skjevheter og vinkelskjeft.
-Rom under terreng: Noe fuktgjennomslag på vegger og fuktfordampning i gulver. Det er noen større sprekker i gulv og vegger.

Bad - første etasje
-Overflater, vegger og himling: Mer enn halvparten av forventet brukstid på dusjløsning er passert.
-Sluk, membran og tettesjikt: Mer enn halvparten av forventet brukstid på slukløsningen er passert. Det foreligger ingen dokumentasjon.
-Sanitærutstyr og innredning: Det er ikke tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne. Et vindu nærme dusjsone.

Kjøkken - første etasje
-Overflater og innrending: Innredningen har noen småskader.

Tekniske installasjoner
-Vannledninger og avløpsrør: Mer enn halvparten av forventet brukstid på innvendig vann- og avløpsledninger er passert (gelder eldre rør).
-Elektrisk anlegg: Det bør foretas en utvidet el-kontroll.

Tomteforhold
-Drenering: Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er overskredet.
-Grunnmur og fundamenter: Det er en større sprekk mot veien vest.

TG3
Etasjeskille / gulv mot grunn
-Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Bad - Andre etasje
-Badet er ikke bygd som fullverdig våtrom. Badet må brukes med lukket system, altså ikke dusjes rett på vegger og gulv. Feil fall på gulv. Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav.

Kjøkken - Andre etasje
-Tidligere kjøkken er fjernet. Er bare utslagsvask.

Oljetank
-Oljetank er nedgravd i bakkant av huset øst. Denne må saneres eller sertifiseres.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Punkt 1: Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
-Ja, se punkt 2.

Punkt 2: Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
-Ja, kun faglært:
Bad i 1. etg: Totalrenovert av fagfolk i 2002. Entreprenør Lasse Holst ,arbeid utført av Comfort Arne Nilsen.
Våtrom/Bad i 2. etg: Satt inn uttreksvifte av Bravida i 2011. Byttet dusjkabinett og toalett av Comfort Arne Nilsen. Ellers er bakrommet i 2.etg av ukjent dato og må påregnes oppgradering. Synlig sopp i tak.
Vaskerom kjeller: Ny varmtvannstank 2021, nytt batteri og avløpsrør til/fra utslagsvask med tilknytning til vaskemaskin 2023 Comfort Arne Nilsen.
Ny strømbryter til varmtvannstank 2023 Viken El & VVS
Vann og avløpsrør med tilbakeslagsventil ble byttet i 2006 av Comfort Arne Nilsen.
Membran / tetteskikt / sluk og rørarbeid utført fra 01.05.2000 til dags dato er utført av Comfort Arne Nilsen.

Punkt 3: Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
-Ja. Det har vært feil, tilbakeslag og rør brudd som ble utbedret i 2006.

Punkt 4: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
-Ja. Comfort Arne Nilsen (se over).

Punkt 5: Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
-Ja. Ved store nedbørmengder på kort tid, kan det sive opp vann i fra grunnen på gulv i trapperom kjeller. Saltutslag på enkelte kjellervegger. I forbindelse med flom 2003 & 2019 ble kjeller fylt med vann. Skadesanering firmaer tømte og tørket ut kjeller og utførte nødvendig rehabilitering i etterkant.

Punkt 6: Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe?
-Ja. Pålegg fra feier.

Punkt 7: Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
-Ja. Huset er gammelt.

Punkt 8: Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
-Ja. Se over.

Punkt 9: Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
-Ja. En mus på kryploft i forbindelse med ombygging av inngangspartiet i 2021.

Punkt 11: Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
-Ja. Garasje er å anse som et rehabiletringsobjekt. Nytt tak og veranda / ingangspartier hovedhus (se under).

Punkt 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
-Ja. Total renovering av tak i 2010 med ny takstein, takrenner, nedløpsrør, gesimskasser ol. ny kledning sørvegg. Utført av BD Husservice. Alt kan dokumenteres. Totalrenovering av inngangsparti med veranda. Ny trapp, ny kjøkkendør, ny kjellerdør, ny yttervegg og nye vinduer ol. Utført av Rolf Andreassen AS i 2021. Alt kan dokumenteres.

Punkt 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
-Ja, kun faglært. Firma: Viken El og VVS/ Bravida. Diverse el arbeider gjennom 23 år , er kun utført av fagfolk.

Punkt 17 og 17,1: Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen?
-Ja.

Punkt 17.1: Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?
-Ja. Godkjent kontroll datert fra fredrikstad kommune datert 30.11.2012. Ny kontroll skulle vært utført i løpet av 2022, dette har ikke blitt gjort.

Punkt 25: Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)?
-Ja. Denne eiendommen har festet tomt.

Boligens areal

Primærrom: 148 kvm, Bruksareal: 196 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 48 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 89 m².
Primærrom: 89 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, bad, to soverom, gang og oppgang.

2. etasje:
Bruksareal: 59 m².
Primærrom: 59 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, tidligere kjøkken, bad, to soverom og oppgang.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 480 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2120, Festeavgift: 2740

Tomten er inngjerdet og flat med opparbeidet plen, busker, trær og steinlagt innkjøring / gårdsplass. Enkel adkomst fra gaten. Tomten er usjenert med fine soner for opphold og en stor platting mot vest.

Tomten eies av Sameiet Nygård og Guldberg og er representeres ved advokat Per Sannerud. Festetiden løper til 2120. Årlig festeavgift utgjør kr. 2 740,-. Festeavgiften reguleres neste gang i 2029 etter konsumprisindeks. Festeavtalen ligger vedlagt.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt eller i garasjen. Det er god plass til bil på eiendommen.

Byggemåte

Byggemåte er sannsynligvis plank og bindingsverk. Huset har malt liggende kledning. De fleste vinduer og dører er fornyet etter byggeår. Inngangspartiet er nylig renovert. Mansardtak isolert med mineralull, tekket med betongtakstein. Renner og nedløp i stål og kransebeslag på pipe. Luftehatt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Adgang til utleie

Boligen er registrert som èn godkjent boenhet.

Oppvarming

Eiendommen er oppvarmet med luft-til-luft varmepumpe, elektrisitet og peisovn.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk var ca. 7 000 Kwh (2. etg) og ca. 17 900 Khw (1.etg).

Kommunale avgifter

Kr. 20 186 pr. år

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 107 643 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 987 514 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område. Eiendommen følger kommuneplan for 2023 - 2035 med angitte formål: ras og skredfare, flomfare, krav om felles planlegging og sentrumsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Det er planlagt flytting av jernbanestasjonen som i dag ligger på Cicignon til Grønli eller Rolvsøy grunnet dobbeltspor, Inter-city. Arbeidene er ikke fastsatte, og det er usikkert når det vil være et endelig vedtak om planforslagene og antatt tidsperspektiv. Les mer om planforslagene på kommunens sider her:
https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/politikk-og-demokrati/planer/alleplaner/intercity/

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1920/900045-2/86  Festekontrakt - vilkår

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet vei, vann og avløp.
Det ligger en nedgravd oljetank på eiendommen Størrelse og plassering i ukjent. Den er ikke i bruk, og er gjenfylt med sand el.l. etter tillatelse fra kommunen. Påfyllings- og lufterør skal være blendet/fjernet.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Boligen er ledig for overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Einar Røds gate 5, 1605, Fredrikstad, Gnr. 208 bnr. 1 Fnr. 745 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0121

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Einar Røds gate 5

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230121

 • Prisantydning

  NOK 4 950 000

 • Samlet sum

  NOK 4 950 000

 • Total kostnad

  NOK 5 074 920

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: