Fredrikstad , Cicignongata 20

 • Adresse:

  Cicignongata 20

 • Prisantydning:

  NOK 4 890 000

 • Totalpris:

  NOK 5 290 210

 • Matrikkel:

  300/1282

 • Areal:

  Primærrom: 116 m², Bruksareal: 122 m²,


Beskrivelse

Cicignongata 20 ligger i et rolig, sentrumsnært boligområde på Cicignon, sørøst for Fredrikstad sentrum. Leiligheten ligger i en høy 2. etasje med vestvendt balkong, uten innsyn. Denne leiligheten er et godt alternativ til enebolig for deg som ønsker en enklere hverdag, men likevel god plass til familie og venner. Leiligheten har en god planløsning med romslig stue med direkte tilknytning til kjøkken og balkong, fire soverom, bad, bod og en stor hall. Leiligheten er oppvarmet med vannbåren radiatorvarme. Fra leiligheten har du kort gangavstand til alt du trenger i hverdagen. Dersom du likevel har behov for bil, kan du trygt plassere den i egen garasje i byggets 1. etasje. Det er heis i bygget. Kun et par minutters gange østover ligger jernbanestasjonen på Cicignon med hyppige togavganger til Oslo og Halden.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 2. boligetasje og inneholder stue, kjøkken, fire soverom, bad, entré og bod. Leiligheten disponerer også egen bod ca. 7 m2 og en felles del av borrettslagets kjølerom i 1. etasje.

Standard

Leiligheten holder en eldre standard. Gulv er belagt med parkett, flis og vinylbelegg. Veggflater er belagt med trepanel, tapet og keramiske fliser. Tak er belagt med malte strietapet, trepanel og trefiberpanel. Det er nylig montert ny heis i bygget.

Kjøkken

Stor kjøkkeninnredning med profilerte fronter og sort laminert benkeplate. Innredningen har frittstående kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Det er mye god skap- og benkeplass i rommet. Veggen mellom skapseksjonene er belagt med hvite keramiske fliser. Ved kjøkkenvinduet er det plass til kjøkkenbord og stoler. Gulvet er belagt med vinylbelegg. Vegger har malt strietapet. Malt tak.

Bad

Lyst bad med vegghengt servantinnredning med hvite slette fronter, speilskap, dusjkabinett, toalett og opplegg for vaskemaskin. Flislagt gulv, malt strietapet på vegg og malt tak.

Balkong

Fra stuen er det utgang til en solrik vestvendt balkong, ca.11 m2. Balkongen har plass til sittegrupper og beplantning. Her oppholder du deg helt usjenert, men med god utsikt over nærområdet på Cicignon med fin småhusbebyggelse.

Beliggenhet

Cicignongata 20 ligger svært sentralt til i Fredrikstad. I nabolaget er både trafikknutepunkter, som jernbanestasjonen og sentrale veikryss i retning E6 og Kråkerøy/Hvaler, og grønne lunger og fredelige gater. Området ligger i forlengelsen av Cicignon, den sjarmerende bydelen med ferga over til Gamlebyen. Fra eiendommen er det gangavstand til alt i sentrum med butikker, kafeer, biblioteket, restauranter, parker, kino og mye annet. Det er ca. 15 min. med bil til E6 og ca. 20 min. til sykehuset Kalnes.

Felleskostnader

8 239 pr. mnd. Styrehonorar, forretningsførerhonorar, TV-anlegg/bredbånd, kommunale avgifter, forsikringer og øvrig drift av borettslaget.

Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS Factoring AS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

Andel fellesgjeld

391 000

Borettslag

Borettslag: Cicignongaten borettslag a/l, Orgnr: 941535283
Borettslaget består av 11 andelsleiligheter.
Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Styret har fått utarbeidet en rapport av OBOS tekniske vedlikehold, på fremtidig vedlikeholdsbehov. Det ble først og fremst påpekt at terrasser må restaureres i løpet av nærmeste fremtid.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei.

Fellesgjeld / lånevilkår

Andel fellesgjeld for denne leiligheten utgjør kr. 391 000,- pr. 4. juli 2023.

Fellesgjelden i borettslaget er fordelt på tre lån.
Lånenummer: HUS601-1149553001. Restsaldo: 491 268,-. Restløpetid: 11 år og 6 mnd. Rente: 2,58%
Lånenummer: HUS602-1149553010. Restsaldo: 469 386,-. Restløpetid: 11 år og 6 mnd. Rente: 2,24%
Lånenummer: OBOS03-98208152041. Restsaldo: 3 137 175,-. Restløpetid: 28 år og 4 mnd. Rente: 5,45%

Fellesgjelden (renter og avdrag) betjenes via fellesutgiftene.

Forsikring

Gjensidige Forsikring Polisenummer: 78964419

Regnskap

Årets resultat vises i resultatregnskapet som et underskudd og foreslås ført mot egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. Regnskapet og årsrapporten ligger vedlagt salgsoppgaven.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Husdyrhold

Der er ikke tillatt å holde ulovlig innførte dyr i leilighetene. Styret skal godkjenne både katte- og hundehold. Søknad må fremmes før innflytting eller før hund / katt anskaffes. Se borrettslagets husordensregler for nærmere bestemmelser.

Tilstandsgrader (TG2) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport fra Anticimex - Magnus Langvik datert 05.08.2023. Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG0 til TG3 der TG0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG2 og TG3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for ulike bygningsdeler. Av disse er 49% bygningselementer gitt TG0, eller 1. 51% (7 enkeltelementer) er gitt tilstandsgrad 2. Ingen bygningselementer er gitt TG3. Nærmere beskrivelse av disse finnes i tilstandsrapporten.  

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Bad
-Helhetsvurdering grunnet alder og slitasjegrad. Følgende avvik: stedvise riss og bomlyd i fliser, lite fall mot sluk, membranen har ingen oppkant ved døråpning og det er ikke etablert tettesjikt på vegg i våtsone. Det er ikke mulig å verifisere om slukmansjett og klemring er benyttet eller om monteringen er korrekt. Foretatt hulltaking og utført fuktmåling. Det er ikke målt forhøyede verdier eller andre avvik.

Kjøkken
-Vannrør har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker.

Øvrige rom
-Dørbladet til innerdører ved soverom en og tre har kontakt med dørterskel/dørkarm og krever justering.

Etasjeskiller - 2 etasje
-Noen merkbare sjevheter. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt på 2,0 meter er på tilfeldig sted målt til ca.12 mm i stue. Ingen merknader i det andre rommet som ble målt (gang).

Tekniske anlegg, VVS anlegg
-Vannrør har en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Radiatoranlegg er delvis av eldre dato. TG2 grunnet alder og tilstand. Hovedstoppekran er lokalisert i garasje tilhørende nabo, noe som ikke hensiktsmessig med tanke på rask avstengning av vann ved behov.

Elektrisk anlegg
-Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. Det bør derfor gjennomføres en utvidet el-kontroll av en elektrofaglig person.

Balkong
-Terrassebordene bærer preg av slitasje.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Punkt 1: Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
-Ja. Terskel til bad senket for lettere å komme inn. Kun midlertidig terskel nå.

Punkt 4: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?
-Ja, kun faglært. Olimb AS har renset, spylt og rørfornyet utløpsrør fra leiligheter samt bunnledninger i 2015.

Punkt 12: Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
-Ja, kun faglært. I garasjen ble det lagt inn opplegg for ellading (2021) og elektrisk åpner til port. Vegg og terrase ble det malt. (2020), Inn mot gårdsplassen malt i 2018. Utført av Aneo AS og  Rotobygg AS.

Punkt 13: Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
-Ja, kun faglært. Gressvik elektriske AS har lagt inn automatsikringer i 2012.

Punkt 13.1: Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)?
-Ja. Finnes Tanja Kjøniksen HMS ansvarlig.

Punkt 14: Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
-Ja. Faste rutiner i borettslaget, eget HMS. Styret har ansvar for at dette gjøres etter faste rutiner.

Punkt 15: Har du ladeanlegg/ladeboks for el-bil i dag?
-Ja. Opplegg ligger klart i garasje. Ladeboksen må leases.

Punkt 17: Kjenner du til om det er nedgravd oljetank på eiendommen?
-Ja.

Punkt 17.1: Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, f. eks. ved at den nedgravde oljetanken tømmes, saneres eller fylles igjen med masser?
-Ja. Frakoblet og fyllt med leca.

Punkt 18: Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser?
-Ja. Cicignon Park bygges ut på nabotomta.

Boligens areal

Primærrom: 116 kvm, Bruksareal: 122 kvm

2. etasje:
Bruksareal: 122 m².
Primærrom: 116 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, fire soverom, bad og entré.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 1 562 kvm, Eierform: Fellestomt

Fellestomt. Borrettslaget har en pent opparbeidet bakhage med steinlagte uteplasser, gressplen, trær og diverse beplantning. Hagen er usjenert fra gaten og ligger som en grønn lunge i bydels tettbebygde strøk.

Garasje / Parkering

Parkering i egen garasje i byggets 1. etasje. Det er klargjort opplegg for installasjon av elbillader.

Byggemåte

Boligbygg over tre etasjer med underetasje på pakkeplan. Grunnmur, bærende konstruksjoner og skillende dekker i hovedsak av betong/murkonstruksjoner. Fasader er forblendet med teglstein og fasadeplater. Leiligheten har slett entrédør. Balkongdør og vinduer med to-lags glass fra 2004. Tilnærmet flat takkonstruksjon tekket med papp/membran.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 11.11.2011. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Borettslagsloven begrenser andelseiers mulighet for utleie av leiligheten. Garasjer kan leies ut om beboere ønsker, men borettslagets andelseiere skal ha førsterett. Se husordensreglene / vedtektene.

Oppvarming

Leiligheten er oppvarmet med vannbåren radiatorvarme.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk i 2022 var ca. 2 516 Kwh.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 989 739 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 563 061 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 1134 Cicignon Park med formål 1803 - bolig og tjenesteyting. Eiendommen omfattes av kommuneplanen for 2023 - 2035 med angitte formål/hensynssone: Ras og skredfare, kombinert bebyggelse og anleggsformål.
Det er et pågående arbeid sør for eiendommen som omhandler Cicignon Park. Dette prosjektet omhandler nye prosjekterte leiligheter og ferdigstillelse av leiligheter på den gamle sykehustomten.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1987/430-1/86  Fellesobl. for bor.innsk.

Vei/vann/avløp

Tilknyttet kommunal vei, vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

Borettslagsmodellen innebærer at borettslaget eier eiendommen, mens andelseierne eier andeler i borettslaget, som gir andelseier borett til en bestemt bolig.
Andelseierne har ikke personlig ansvar for selskapets fellesgjeld, men boligselskapets løpende utgifter må dekkes av andelshaverne. Manglende innbetaling av fellesutgiftene som følge av andre andelshaveres mislighold, eller der boligselskapet sitter på fraflyttede og usolgte andeler, må dekkes av de øvrige andelseierne.
Borettslaget har dog lovbestemt pant for inntil 2 G i andelene.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forkjøpsrett

Dersom en andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget - utpekt av OBOS - forkjøpsrett. Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg, utpeker OBOS hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen. Andelseier (internt) har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.

Adresse og matrikkel

Cicignongata 20, 1606, Fredrikstad, Gnr. 300 bnr. 1282, andelsnr. 4 i Cicignongaten borettslag a/l med orgnr. 941535283 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0113

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Cicignongata 20

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230113

 • Prisantydning

  NOK 4 890 000

 • Samlet sum

  NOK 5 281 000

 • Total kostnad

  NOK 5 290 210

Visning

4 oktober / onsdag

18:00 - 19:00

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: