Drammen , Professor Smiths Alle 24 A - F01

 • Adresse:

  Professor Smiths Alle 24 A - F01

 • Prisantydning:

  NOK 8 700 000

 • Totalpris:

  NOK 8 716 170

 • Matrikkel:

  15/329/16

 • Areal:

  Primærrom: 139 m², Bruksareal: 141 m²,


Utstyr

Vannbåren gulvvarme

Beskrivelse

Dette er et elegant og velinnredet byhus som ferdigstilles og klargjøres for innflytting medio oktober 2023.  Boligen ligger som en endeseksjon i et bilfritt og idyllisk smågatemiljø som skaper fine uterom.  Boligen er del av Proffen Hagebys andre byggetrinn og kjennetegnes med sine fine og parkmessige uteområder, sentral beliggenhet - i passe avstand fra sentrum - og med skoler og barnehager i nærmiljøet.   Boligen er innholdsrik og holder høy standard.  Her finner du bl.a. to stuer, tre soverom ( med mulighet for fire) to bad, gjestewc, en fin takterrasse, markterrasse - to udvendige sportsboder - og to innvendige parkeringsplasser.

Salg av kontraksposisjon

Dette er et salg av kontraktposisjon på vegne av kunde som har kjøpt bolig fra utbygger.

Den opprinnelige kjøperen (Kjøper 1) selger den kontraktposisjon som han har overfor utbygger.  Dvs. at neste kjøper ( kjøper 2) trer inn i de rettigheter og forpliktelser som kjøper 1 har overfor utbygger.  Salg av kontraktsposisjoner reguleres av avhendingslovens § 1-1 (4)

Det er stillet garanti overfor kjøper1  iht. bustadoppføringslovens §12 ( entreprenørgaranti ).  Garantien er pålydende 3 % av opprinnelig kjøpesum. . Garantien økes til 5 % fra overtakelse og løper deretter i fem år.   Kjøper 1 har betalt forskudd mot garanti etter bustadoppføringslovens § 47.

Ved kjøp av kontraktposisjon trer kjøper 2 inn i de rettigheter og forpliktelser som den opprinnelige kjøpekontrakten omfatter.

Som kjøper (kjøper2) overtar du selgerens (kjøper1) sine rettigheter og plikter iht. vedlagte kontrakt.  Opprinnelig kjøpekontrakt og leveransebeskrivelse følger som del av salgsoppgave.

Kjøper 1 sitt opprinnelige vederlag var kr 8 350 000,- + omkostninger og likviditetstilskudd med tilsammen kr 23 874,-.  Vederlaget inkluderer 2 innvendige biloppstillingsplasser i felles parkeringskjeller under felt B1.4 og B1.5.   Det er ikke bestilt tilvalg fra entreprenør.  Vederlaget omfatter således standard leveranse - Arkitektens valg - slik det er beskrevet i prosjektets leveransebeskrivelse.

Kjøper har innbetalt 10% av kjøpesummen. Salget finner sted som følge av endret boligbehov.

Kjøpesummen og den evt. merverdi som kjøpesummen inkluderer forfaller til betaling ved overtagelse. Midlene vil ikke bli frigitt overfor kjøper 1, eller utbygger før tinglyst hjemmel er overført til kjøper 2.

Det forutsettes at kjøper har gjennomgått grundig den opprinnelige kjøpekontrakten med tilhørende vedlegg, før bud inngis.

Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt og at garantistiller godkjenner transport av garanti.

Innhold

Byhuset inneholder i første etasje: Entre, kjøkken, stue med utgang til markterrasse, wc, bod under trapp.  Utvendig sportsbod ved inngangspartien og ved markterrassen.  Andre etasje inneholder:  Tre soverom og to bad/wc - hvorav det ene er privat for hovedsoverommet.  Tredje etasje inneholder stue med utgang til terrasse.  Stuen oppe er godt tilrettelagt for å etablere et fjerde soverom.

Standard

Leiligheten er utformet iht. det som i utbyggers leveransebeskrivelse er beskrevet tom "arkitektens valg" Gulv leveres med en stavs eikeparkett og keramiske fliser.  Vegger har malte glatte overflater og keramiske fliser i baderom.  Tak har malte, glatte flater med downlights i enkelte rom slik det er beskrevet i leveransebeskrivelse fra utbygger.

Stue

Stuen og kjøkkenet utgjør et åpent rom der stuedelen har utvidet bredde.  Rommet har gjennomlys med store lysflater mot syd og nord.

Stue 2

I tredje plan har boligen et fin stue med utgang til takterrasse.  Denne stuen er godt tilrettelagt for å innrede et fjerde soverom - uten å gi slipp på en fin stue nr to.

Kjøkken

Kjøkkenet er levert av Sigdal, med malte fronter i en petroleumslignende farge - utarbeidet for dette boligprosjektet.

Bad

Baderomsinnredninger er levert av Sigdal.

Takterrasse

Ut fra stuen i tredje etasje ligger en vestvendt takterasse på ca 20 kvm.

Terrasse

Ut fra stuen i første etasje etableres det en markterrasse.

Hage

Uteområdende i Proffen Hageby er parkemessig utformet med et mangfold av prydbeplantning - nyplantet.

Soverom

Boligen leveres med tre soverom, plassert i andre etasje.  Den store stuen i tredje etasje kan inndeles slik at man får et fjerde soverom, evt. et fint kontor.

Beliggenhet

I Drammen er det vanskelig å tenke seg en mer ideell beliggenhet for å kunne nyte det meste av det beste. Her går eller sykler man til restaurantene og kulturtilbudene på livlige Union Brygge på under ti minutter. Her har man samme korte avstand til Drammen stasjon og Flytoget, som tar deg videre til Gardermoen og ut i verden.

For barnefamilier kunne livet knapt vært enklere, med Gulskogen skole som nærmeste nabo og flere barnehager i nærområdet. En rekke fritidstilbud finner man også i nabolaget, med fotballbaner, dansestudio, flomlysbelagt slalåmbakke om vinteren og ikke minst kort vei til innen- og utendørsbassengene på Drammensbadet.

Fra Proffen Hageby rusler man til Gulskogen kjøpesenter på fem minutter, byens største handelsdestinasjon med 120 innholdsrike butikker. Rusler du motsatt vei er det bare 2,5 km til Drammen sentrum og Bragernes torg.

Oppgjør

Beskriv innbetalingsplan

Felleskostnader

3 500 pr. mnd. Stipulerte felleskostnader utarbeidet at forretningsfører. - ikke vedtatt.

Tomt

Eierform: Fellestomt

Garasje / Parkering

Boligen er kjøpt med to innvendige parkeringsplasser i parkeringskjelleren under feltene B1.4 og B1.5.   Standard bredde for p-plass er 240 sm.  Kjelleren er en anleggseiendom med eget gnr/bnr.  Hver garasjeplass representerer en idell 1/149 av annleggseiendommen.  Det som i kontrakten er beskrevet som bod og lagringsplass i kjeller beror på en feil og er ikke i samsvar med prosjektets leveransebeskrivelse.  Boligen leveres med to utvendige sportsboder plassert på hver side av boligen - beskrevet i leveransebeskrivelse.

Byggemåte

Bebyggelsen er beskrevet i utbyggerens leveransebeskrivelse.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det vil bli utarbeidet ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse for boligen overtas.

Oppvarming

Boligen oppvarmes med vannbåren gulvvarme - med elektrisk oppvarming i egen elektrokjele i boligen.

Formuesverdi

Ligningsverdi er ikke fastsatt.

Regulering

Eiendommen ligger i regulert område om omfattes av områdereguleringsplan for Sundland.  Se nærmere beskrivelse i originalt prospekt og leveransebeskrivelse.  Det arbeides med regulering av området nord for Sundlandveien med formål hensetting for tog/ sentrumsformål og bolig.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 35 31 25 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra prosjektets prospekt og aralangivelse. 

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Garantistiller

Navn: Liberty Mutual Insurance Europe SE c/o Liberty Mutual Surety Europe BV, the Netherlands ("Liberty")
Beløp:  For Entreprenørgarantien Buofl § 12:  Under oppføringstiden: kr 238 500,-.  I reklamasjostiden kr 397 500,-

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Professor Smiths Alle 24 A - F01, 3048, Drammen, Gnr. 15 bnr. 329 snr. 16 i Drammen kommune

Oppdragsnummer

192-23-0111

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230111

 • Prisantydning

  NOK 8 700 000

 • Samlet sum

  NOK 8 700 000

 • Total kostnad

  NOK 8 716 170

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: