Rolvsøy , Hans Nielsen Hauges vei 23 A-C

 • Adresse:

  Hans Nielsen Hauges vei 23 A-C

 • Prisantydning:

  NOK 4 950 000

 • Totalpris:

  NOK 4 965 420

 • Matrikkel:

  735/243

 • Areal:

  Primærrom: 101 m², Bruksareal: 106 m²,


Beskrivelse av prosjektet

I forlengelse av det vellykkede leilighetsprosjektet på den tidligere skolen på Hauge bygges det nå tre nye boliger i rekke over to plan. Boligene vil få et moderne preg med et tiltalende design. Det er fokusert på praktiske og velfungerende løsninger, godt tilpasset en families daglige behov. To av boligene vil få oppholdsrom og soverom for de voksne i andre etasje og soverom og stuedel i første etasje. Den siste boligen har livsløpsstandard, med alt du trenger i boligens første etasje, i tillegg til ekstra stue, soverom og bad i 2. etasje. Boligene har tilhørende markterrasse, hagedel og biloppstillingsplass. På Hauge bor du både landlig og sentralt - midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, med hyppige bussforbindelser til begge byene. Eiendommen ligger på et rolig boligfelt i nærheten av handelsområdet i Dikeveien, tilbaketrukket fra trafikken. Vær tidlig med i prosessen slik at du får mulighet til å tilpasse ditt eget nye hjem, etter dine egne ønsker. Byggingen er i gang og planlagt ferdigstillelse er april 2024.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene.  Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin.  For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon.   Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer.  For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet.   Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

Forventet fremdrift

Forventet innflytningsklart april 2024.

Beliggenhet

Boligene ligger på Hauge på Rolvsøy, omtrent midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Hauge er et landlig område ved Glomma, omkranset av jordbruksmark. Jorda inneholder mye leire, noe som ga grunnlag for næringsvirksomhet mot slutten av 1800-tallet. Oppgangstider og stor byggeaktivitet i byene medførte økt etterspørsel etter trelast, tegl og sten, og på slutten av 1800-tallet var det totalt fem teglverk, en sag og et prambyggeri på og ved Hauge. Glomma ble brukt som ferdselsåre. Skolen, som ble bygd av lokal teglstein, var et sentralt punkt i bygda. I 2021 ble den gamle skolen, Hans Nielsen Hauge, pusset opp til 11 fine leiligheter. Skolen ligger blant eneboliger, tilbaketrukket fra det travle handelsområdet i Dikeveien. Nå er det tomten ved siden av skolen som bebygges for prosjektets tre siste hus. Herfra er kort vei til barnehage, barneskole, ungdomsskole og idrettshall, og bare en liten spasertur til Rolvsøy IFs fotballbaner og klubbhus. I Dikeveien finnes et stort utvalg butikker for blant annet klær, interiør, mat og byggevarer, og det er treningssenter og en rekke andre virksomheter. Fra Hauge er det enkelt å komme seg til både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, enten med bil, buss eller på sykkel langs Glommastien. 10 minutter å kjøre til E6.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum: kjør Rolvsøyveien forbi Råbekken og videre inn i Dikeveien - ta til høyre mot jernbaneovergangen, rett før Østfoldhallen. Kjør forbi den gamle skolen, Hans Nielsen Hauge - de nye leilighetene, og ta første til høyre inn på tomten, like etter jernbaneovergangen. Det blir skiltet ved annonsert visning - velkommen!

Areal

Primærrom: 101,20 kvm - 101,20 kvm, Bruksareal: 106,80 kvm - 106,80 kvm
Leilighet A
Bruksareal: 106,8 m².
Primærrom: 101,2 m²

Leilighet B og C
Bruksareal: 106,5 m².
Primærrom: 101,2 m²

23 A:
1. etasje: Gang, kjøkken og stue med utgang til terrasse, soverom og bad (p-rom).
2. etasje: Stue, bad og to soverom (p-rom).
23 B:
1. etasje: Gang, stue med utgang til terrasse, to soverom, bad og vaskerom/teknisk rom (p-rom).
2. etasje: Stue/kjøkken, soverom og bad (p-rom). Garderoberom (s-rom).
23 C:
1. etasje: Gang, stue med utgang til terrasse, to soverom, bad og vaskerom/teknisk rom (p-rom).
2. etasje: Stue/kjøkken, soverom og bad (p-rom). Garderoberom (s-rom).

BRUKSAREAL (BRA):  Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom.  Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene.  SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder.  De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m.  Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940.  De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument.  Feil kan forekomme.  Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

Tomt / Tomteareal

Felles eiertomt
1008 m2 felles tomt.

Parkering

Biloppstillingsplass og 5 m2 utvendig sportsbod.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet et boligsameie.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Det forutsettes at forskudd på 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto - og etter at byggestart er vedtatt.. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel lånegivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. Dersom entreprenøren stiller forskuddsgaranti fra bank, kan innbetalt forskudd utbetales til entreprenøren. Rentene pi innbetalt forskudd tilfaller utbygger, forutsatt at forbehold om forhåndssalg ikke blir gjort gjeldende. Den resterende del av kjøpesummen innbetales for overtagelse.

Estimerte felleskostnader

.
Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt. Fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i bustadoppføringslova §§52 og 53.
Ved avbestilling før igangsettelsestillaltelse er innvilget påfølger et avbestillingsgebyr på kr 50 000,- ( inkl mva)
ved avbestilling etter igangsettelsestillatelse er gitt påløper et avbestillingsgebyr på 10% av kontraktsum ( inkl mva)

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Det gjøres oppmerksom på at illustrasjoner i salgsoppgave og på nett ikke er bindende for boligens detaljutforming slik som farger, materialer, innredninger, mv. Opplysninger gitt i salgsoppgaven kan fravikes dersom selger anser det nødvendig eller ønskelig, dog slik at endringene ikke skal ha innvirkning på den angitte standard. Det samme gjelder i forhold til situasjonsplanens og utomhusplanens angivelse av detaljer. Alle illustrasjoner, skisser, "møblerte" plantegninger m.m. er ment å danne et inntrykk av den ferdige boligen, og kan inneholde materiell og vise detaljer som ikke medfølger i handelen. Slike avvik kan ikke påberopes som mangel fra kjøpers side. Videre kan illustrasjonene være en kombinasjon av 3D-illustrasjoner og fotomontasje, hvor utsikt/beliggenhet etc. ikke nødvendigvis stemmer. Det gjøres derfor oppmerksom på at bebyggelse og trær på naboeiendommer ikke nødvendigvis er korrekt illustrert.

Dersom det er avvik mellom tegninger i salgs- og nettpresentasjon og leveransebeskrivelse og romskjema, er det leveransebeskrivelse og romskjema som gjelder og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Prosjektets standard vil fremkomme av leveransebeskrivelsen, dette uavhengig av ev. uttrykk i prospekt og annonsering som "god standard" etc.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Dersom kjøper har overtatt, hvor overskjøting er forsinket, gjøres kjøper oppmerksom på hans bo- og eiertid (skatteloven) ikke opparbeides før skjøte er tinglyst (gjelder problemstilling rundt skattefrihet ved salg av boligen etter 1 år).

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.
Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøper må være innforstått med og akseptere de ulemper som naturlig følger med under gjennomføring av byggeprosjektet, også etter innflytting har funnet sted. Dersom selger ferdigstiller boligene i ulike byggetrinn, og/eller fellesareal ikke er ferdigstilt til overtakelse, må kjøpere som flytter inn påregne en periode med byggearbeider, støv og noe anleggsstøy på dagtid. Dette omfatter også rett til å ha maskiner og utstyr stående på eiendommen/i området frem til arbeidene er ferdigstilt.

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Budregler

Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Hans Nielsen Hauges vei 23 A-C, 1661, Rolvsøy, Gnr. 735 bnr. 243 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0110

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Dokumenter

Prospekt Hans Nielsen Hauges vei 23 A-C

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230110

 • Prisantydning

  NOK 4 950 000

 • Samlet sum

  NOK 4 950 000

 • Total kostnad

  NOK 4 965 420

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: