Skjærhalden , Hollungen 80

 • Adresse:

  Hollungen 80

 • Prisantydning:

  NOK 20 000 000

 • Totalpris:

  NOK 20 513 820

 • Matrikkel:

  28/25

 • Areal:

  Primærrom: 101 m², Bruksareal: 104 m²,


Beskrivelse

Nydelig, restaurert skipperhus med sjøbu og uthus/anneks, praktfullt beliggende med gressbakke og strand mot Gravningssund. Eiendommen er de senere år betydelig oppgradert. Huset er restaurert med forsiktighet slik at opprinnelig preg er ivaratatt. Nyere bad og kjøkken, tak, vinduer og deler av kledning. Sjøbod og uthus/anneks er fullrestaurert, sjøboden framstår som en gjestehytte og annekset inneholder soverom med eget bad.

Innhold

Hus: Gang, kjøkken, bad og 2 stuer samt stue og 4 soverom i loftsetasjen.
Sjøbod: Stue med åpen kjøkkenløsning, soverom og bad. Hems.
Uthus/anneks: Bod, soverom og bad.

Standard

Hele eiendommen er betydelig oppgradert de seneste årene, og framstår i god stand. Eiendommen er tilkoblet kommunalt vann og avløp (helårs) og det er etablert moderne bad- og kjøkkenløsninger. Nydelig oppgradert uteområde med gressplen, diverse plattinger, strand og bryggeanlegg.

Kjøkken

Kjøkkenet i hovedhuset er modernisert, men allikevel holdt i en stil som passer inn i den opprinnerinnelige stilen til huset. Kjøkkenet har profilerte fronter og oppvaskkum i porselen med sort laminert benkeplate. Det er intergert komfyr og mikroovn i stål og platetopp med fritthengende avtrekksvifte. Komfyren med mikrovn i overkant er plassert i benkehøyde. Gulvet er i malt tregulv.

Kjøkkenet i det røde annekset har åpen kjøkkenløsning i samme stil som i hovedhuset. Benkeplaten er i heltre og det er komfyr under kjøkkenbenken med platetopp og kjøkkenvifte montert under overskapet. Kjøl og frys og oppvaskmaskin er integrert og mikroovn er plassert i overskap. Gulvet er belagt med skifer.

Bad

Badet i hovedhuset har trepanel på vegger og i himling og fliser på gulvet. Baderomsinnredningen er med underskap og benkeplate med toppmontert servant. Toalettet er frittstående og det er dusjkabinett. Det er også opplegg for vaskemaskin og tørketrommel.

Baderommet i det hvite annekset er ensuite og har mørke gråmelerte fliser på vegger og trefiberpanel i himling. Det er en åpen dusjløsning (uten dusjvegger)med pebblefliser på gulvet. Vegghengt servantskap med rundt lys-speil.

Badet i det røde annekset er med baderomsplater på vegg og panel i himling. Dusjsonen er nedsenket med dusjvegger i klart glass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Nordre Sandøy, en av de tre østlige øyene på Hvaler med fergeforbindelse fra Skjærhalden. Eiendommen ligger tl vannet med strandlinge (35 meter) i sydlelig retning. Eiendommen ligger skjermet og idyllisk innenfor småholmer og skjær, med utsikt til Gravningssund, Søndre Sandøy samt mot åpent farvann i retning Lauerøyene i vest. Det er ca 15 minutters gange til fergeleie. Et utstrakt stinett tar deg til andre deler av øya, bla Makø med serveringstilbud (også fergeforbindelse). Med båt er Skjærhalden, Herføl, Strømstad og Kosterøyene innenfor en kort kjøretur.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger eierskifterapport  datert 04.04.2023.  Eierskifterapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I eierskifterapporten er følgende elementer gitt tilstandsgrad 2.

- Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og sikring mot vann og fuktighet. Tilstandsgraden er satt på bakrunn av grunnmurens høye alder. Det er ikke befart synlige tiltak i forbindelse med drenering, men det er ikke underliggende konstruksjoner som innredet kjeller eller underetasje som vil ta større skader ved noe fuktinnsig.
-Krypekjeller. Tilstandsgraden er gitt på en kontraksjon å holde øye med. Kjeller/kryperom fremstår i ok stand til alder, og det er ikke gjort fuktmålinger som viser forhøyede fuktverdier ved øyeblikkskontroller i treverk. -Terrengforhold. Tilstandsgrad er satt på enkeltvis fall mot grunnmur. Det er ikke konstruksjoner under terreng som er spesielt utsatt ved dette.
-Yttervegger. Tilstandsgrad er satt på bakrunn av høy alder. Det er påvist noe tørkesprekker og tegn til råte i enkelte områder, men totalt sett
fremstår kledninger i ok stand. Man må kunne forvente å gjøre vedlikeholdsarbeid og enkelte utskiftinger etter behov.
-Vinduer og ytterdører. Det er fortsatt ok funksjon totalt sett på vinduer og dører, men det er også påviste skader og behov for enkeltvis utskiftinger. Vinduer med begynnende fuktskader kan skrapes og males opp på nytt. Det må forventes å
gjøre vedlikeholdene arbeider og enkelte utskiftinger av vinduer og dører.
- Takkonstruksjon, taktekking og skorstein over tak. Tilstandsgrad er satt med bakgrunn i alder. Tekking med ru betongstein i ett slikt klima vil kreve behov for vedlikeholdsarbeider, da det kan gro mose og grønske. Tekkingen befares som i god stand, utført etter moderne prinsipper.
Det er varierende alder på tekkingen. Opplyst 20-25år på hovedhus og det hvite annekset. Tekkingen på det røde annekset anses å være fra ca 2016.
-Undertak, lekter og yttertekking (taktekkingen).Tilstandsgrad er satt på bakgrunn av alder. Det er ikke kjent alder på undertak, men det er naturlig å anta at undertaket er kontrollert ved omlegging av takstein.
-Loft (konstruksjonsoppbygging). Tilstandsgrad er gitt på kontruksjon med høy alder. Det er observert naturlig bevegelser og sprekker i panel på vegger, og noe svanger i gulvbord. Det er ikke ventilert loftsrom via ventiler i yttervegger. Totalt sett innehar konstruksjonen ok standard tatt i betraktning avhøy alder.
- Bad 1. etg. Overflate vegger og himling. Tilstandsgrad på avvik påvist mellom vegg og gulv, vindu i våtsone med fukskader, og eldre treoverflater. Badet anses og ha funksjonelle overflater til dagens bruk da det dusjes i kabinett og har mekanisk avtrekk med baderomsvifte, men det kan forventes enkelte tiltak rundt påviste avvik.
-Bad 1. etg. Overflate gulv. Tilstandsgrad på fall på gulv som ikke tilfredsstiller dagens krav, og avvik mellom sokkelflis og gulvflis, samt
avvik ved overgang fuger mot belistning.
- Bad 1. etg. Membran, tettesjiktet og sluk. Tilstandsgrad på udokumentert utførelse. Det er ikke fremvist dokumentasjon for løsninger eller utført uavhengig kontroll av våtrom. Badet framstår som funksjonelt ved dusjing i kabinett med avløp til sluk, men krever tiltak for å treffe dagens krav
til våtrom.
-Bad anneks rød Overflate vegger og himling. Tilstandsgrad er satt på manglende sokkellist under baderomsplater. Disse er heller ikke fuget, og står med åpne flater i bunn. Det er åpne spikerhull i belistning.
-Bad anneks rød Overflate gulv. Tilstandsgrad på bakrunn av sprekk i flis, påvist bom i flis og avvik ved vanninntaket ført igjennom gulv.
- Bad anneks rød Membran, tettesjiktet og sluk. Tilstandsgrad grunnet udokumentert utførelse,og avvik ved avløpet til servant. Ikke tettet. Badet framstår som funksjonelt, men med enkelte behov for utbedringer, og lukking av avvik.
- Bad anneks hvit Overflate vegger og himling. Tilstandsgrad settes på ufestede brytere på vegg i våtsone til servant. Dør, belistning og utforing i våtsone til servant, med åpne spikerhull. Det bør tettes spikerhull og brytere må festes tilstrekkelig. Badets overflater ellers fremstår i ok stand.
-Bad anneks hvit Membran, tettesjiktet og sluk. Tilstandsgrad på udokumentert utførelse. Takstmann har ikke sett dokumentasjon for løsninger, produkter eller uavhengig kontroll.
- WC og innvendige vann- og avløpsrør. Tilstandsrapport på lufting ikke ført til det fri. Det påpekes at løsningen ofte brukes, men regnes som mangel mot teknisk krav. Utførelsen kan fortsatt ha en god funksjon til dagens bruk.
-Ventilasjon. Tilstandsgrad på kun ventilering med åpne vinduer og dører. Normal utførelse med hensyn til alder. Det er vurdert godt avtrekk på bad med mekaniske baderomsvifter.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

-Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, utført av både faglært og ufaglært/egeninnsats. Det er etablert 3 stk bad. Firma: Kråkerøy Rør AS.
-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun av faglært. Ved etablering av 3 stk bad. Firma: Kråkerøy Rør AS.
-Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Ja. 2 tilfeller av mus på 9 år.
-Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats.
-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Stort sett alt av det elektriske anlegget er lagt om/nytt de siste 8 årene. Firma: Installatøren Fredrikstad AS.
- Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Ja, det foreligger samsvarserklæring.
- Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? Ja,  Vedlikeholdsarbeid utført av eiere.
-Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen? Ja. Det røde annekset er rehabilitert uten søkeprosess.
-Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Ja, det er hems i det røde annekset.
- Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest? Nei, det er brukstillatelse på røde bua, men ikke etter rehabilitering.
-Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger? Ja, ref  Eierskifterapport fra taksmann Torstein Pedersen.
- Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja, deltakelse i privat vann og avløpsnett.

Boligens areal

-Primærrom: 101 kvm, Bruksareal: 104 kvm

Arealer bolig:
Bruksareal: 104 m².

1. etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 61 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre med trapp, kjøkken, stue, spisestue, bad.

2. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue, 4 soverom

Arealer uthus:
Bruksareal: 50 m².

Anneks hvit:
Bruksareal: 21 m².
Primærrom: 13 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Soverom og bad.
Anneks rød:
Bruksareal: 29 m².
Primærrom: 29 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue/kjøkken, soverom og bad.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Ferge fra Skjærhalden til Norde Sandøy. Gang vei fra fergeleie til eiendommen (ca 15 minutter).
Mulighet for leie av båtplass på Skjærhalden.

Tomt

Areal: 2 465 kvm, Eierform: Eiet tomt

Arealet i matrikkelrapporten er beregnet ut fra grenser i vannet.  Nettoareal på land er ca 1500 kvm.
Tomten skråner pent ned mot vannet og er pent opparbeidet med stensatte plattinger og forstøtningsmurer i granitt. Stor gressplen som strekker seg ned mot stranden. Et hvitmalt tregjerde, et nydelig opplyst kastanjetre, hekker og prydbusker setter sitt preg på eiendommen.

Byggemåte

Det er natursteins grunnmur, med granittmur og oppbygning med etasjeskiller i trekonstruksjon. Yttervegger over grunnmur antas å være med normal utførelse for byggeår, med utvendig trekledning. Innvendige vegger er stort sett med panel. Takkonstruksjon med plassbygde taksperrer, i en saltak- utførelse. Taket er tekket med betongtakstein og takrenner og nedløpsrør i plastbelagt stål. Innvendig loftskonstruksjon med taksperrer er synlige.
Sjøbua er utvidet noe i forbindelse med restaurering, dette er ikke byggemeldt. Sjøbua og deler av uthuset er i senere tid innredet, tiltaket er ikke byggemeldt. Brygga er utvidet med flytebrygge, ikke byggemeldt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Dokumentet foreligger ikke.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 12 400 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 12 400,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 27 049 Kommunale avgifter er oppgitt inkludert eiendomsskatt

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 206 243 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er uregulert. I kommuneplanen er eiendommen avsatt spredt bolig-, hytte og næringsbebyggelse i LNFR-område. Hensynsone kulturmiljø, landskap, sjø og vassdrag.

Konsesjon / Odel

Eiendommen har boplikt etter konsesjonsloven, kommunen oppgir imidlertid at det er stor sannsynlighet for at det blir gitt personlig konsesjon til fritidsbruk på Nordre Sandøy. Opprinnelig var dette en bolig for sildefiskere. Nåværende eier har brukt eiendommen som fritidsbolig.
Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper får konsesjon til fritidsbruk. Kjøper må dekke konsesjonsbehandlingen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Jordskifte
Bestemmelse om vann
Bstemmelse om avløp
Bestemmelse om vann og avløp
(Alle heftelser)

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet via et privat anlegg.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hollungen 80, 1680, Skjærhalden, Gnr. 28 bnr. 25 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-23-0063

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Hollungen 80

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230063

 • Prisantydning

  NOK 20 000 000

 • Samlet sum

  NOK 20 000 000

 • Total kostnad

  NOK 20 513 820

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: