Gamle Fredrikstad , Husvikveien 84

 • Adresse:

  Husvikveien 84

 • Prisantydning:

  NOK 5 900 000

 • Totalpris:

  NOK 6 058 570

 • Matrikkel:

  697/1/18

 • Areal:

  Primærrom: 66 m², Bruksareal: 68 m²,


Beskrivelse

Dette er en velholdt og modernisert fritidseiendom med flott utsikt til vannet. Eiendommen ligger ca. 40 meter fra vannkanten med glatte svaberg og fin natur. Hytta er pusset opp og utbygd i 2013 og holder god hyttestandard med innlagt vann og avløp. Den har et tiltalende og lyst interiør og fremstår i god stand. Eiendommen har båtplass i bryggeanlegget kun noen hundre meter fra hytteveggen, og to biloppstillingsplasser, hvor den ene plassen er ca. 150 meter fra hytta. Fra eiendommen er det ca. 15 minutter til Fredrikstad sentrum og litt over en times kjøring til Oslo.

Innhold

Hytta inneholder en romslig stue, kjøkkenkrok, to soverom hvor hovedsoverommet er direkte tilknyttet et mindre garderoberom/bod og bad. Det er også en utebod på tomten.

Standard

Hytta er i normalt god stand med innlagt vann og kloakk igjennom et privat anlegg. Gulv er belagt med laminat. Malte vegger og tak. Eier har en årlig avtale om bredbånd. Avtalen løper snart ut, men kan forlenges.

Kjøkken

Malt profilert kjøkkeninnredning med frittstående kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin. Malt panel på vegger og tak. Gulv er belagt med laminat.

Bad

Badet er pusset opp i 2013-14 og fremstår i god stand. Dette et utstyrt med servantinnredning, skaper, dusjkabinett, wc, utslagsvask, og opplegg til vaskemaskin. Vegger er belagt med våtromsplater. Flislagt gulv med varmekabler. Malt MDF-plater i tak.

Terrasse

Hyttas inngangsparti er delvis overbygd med terrasse på ca. 18 m2 og ligger mot nordvest. Dette uterommet er lunt og usjenert fra naboeiendommene. Her har eier montert et romslig utekjøkken. Terrassen mot syd har glassrekkverk og nydelig utsikt til vannet. Terrassen er ca. 22 m2 og har god plass til spisebord og solsenger.

Beliggenhet

Hytta ligger på en liten høyde med nydelig utsikt over Øgårdskilen. Husvikveien ligger syd for Torsnes og Torneslandet utenfor Gamlebyen Fredrikstad med Kongsten Fort. Det er ca 15 min med bil til Gamlebyen. Om du ikke ønsker å benytte bademulighetene rett nedenfor hytten, ligger Bevø camping ca. 15 min unna. Her er det fin badestrand, lekeplass, fotballbane og store arealer å utforske både til fots og med sykkel. Husvikveien 84 ligger i rolige og naturskjønne omgivelser og grenser til det fri.

Løpende kostnader

Festeavgift kr. 12 759,-.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport fra datert 03.05.2023.  Tilstandsrapporten er utarbeidet hit. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 30 ulike bygningsdeler. Av disse er 16 bygningselementer gitt TG0 og 1.  12 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2.  Ingen bygningsdeler er gitt TG3. Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.
Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.


I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Avvik som kan kreve tiltak:
Ventilasjon, Bad: Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Overflater og innredning, Kjøkken: Det er påvist andre avvik: Forheng foran del med kum.
Avtrekk, Kjøkken: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkkenet.

Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak:
-Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på taktekkingen.
-Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på renner/nedløp/beslag.
-Takkonstruksjon / Loft: Det er påvist andre avvik: Noen skjevheter/svay i taket.
-Etasjeskille / gulv mot grunn: Det er påvist andre avvik: Noen mindre skjevheter.
-Pipe og ildsted: Teglsteinspipe. Feieluke på terrasse, denne står for nærme brennbart (skal være minst 30 cm). Peisovn i stue fra ca. 2013. Det er ikke sjekket innvendig røykrør eller ildsted. Det er påvist brennbart materiale nærmere enn 300 mm fra sotluke/feieluke.
-Krypkjeller, innvendig: Det er begrenset tilgang til hele krypkjelleren.
-Overflater vegger og himling > Bad: Det er påvist andre avvik: våtromsplatene flukter ikke helt rundt vegger over alt.
-Våtrom > Overflater Gulv > Bad: Krav til fall er ikke oppfylt og gulvet er tilnærmet flatt (har ikke motfall).
-Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad: Det er påvist andre avvik: Ingen dokumentasjon.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Av firma Lasse Holberg bygg og anlegg. Badet ble bygd nytt i 2013
-Ble tettesjikt/membran7sluk oppgradert/fornyet? Ja. Av firma Lasse Holberg bygg og anlegg. Nybygg.
-Er arbeidet byggemeldt? Ja. Alt er byggemeldt til kommunen.
-Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Av firma Lasse Holberg bygg og anlegg. Alt i nybygg i 2013.
-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilajon)? Ja, kun faglært. Av firma Slevik Elektriske. Alt nybygg i 2013.
-Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. el kontroll i 2022, ingen anmerkninger.

Boligens areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 68 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 68 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: stue, kjøkken, to soverom og bad.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 491 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2060, Festeavgift: 12759
Oversiktlig naturtomt med fjell og mark. Eiendommen ligger fint på tomten med grenser mot det fri.
Tomten festes av Marianne Husvik. Årlig festeavgift utgjør kr 12 759,-. Festeavgiften skal reguleres i 2030 etter konsumprisindeks/markedsverdi/avtale. Festeavtalen ligger vedlagt.

Garasje / Parkering

Hytta har to p-plasser. En på den store fellesparkeringsplassen (nr. 12) og en like ved hytta. Plassen nærmest hytta ligger i et LNF-området. Parkeringsavgift kr. 580,- + kr. 1 160,- Dette indeksreguleres hvert 3. år. Grunneier kan ikke garantere at plassen nærmest hytta vil vedvare dersom kommunen krever plassene fjernet.

Byggemåte

Hytta er oppført i trekonstruksjoner med liggende kledning på betongmur og søyler. Saltak tekket med pappshingel fra 2001 og 2013. Renner og nedløp i stål. Vinduene og ytterdører er fornyet i takt med tiden. Hytta har verandaer mot nordvest og syd. Hytta avviker noe fra søkte byggetegningene mot øst. Eiendommen er tilkoblet vann og avløp via et privat anlegg. Tilstandsrapporten angir tilstandsgrader for utvalgte bygningselementer på en skala fra 0 til 3 der tilstandsgrad 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgradene settes dels på grunnlag av takstmannens konkrete vurdering og dels vurdert ut fra levetidsbetraktninger for det enkelte element.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 19. 03 .2014 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt salgoppgaven.

Adgang til utleie

Eiendommen er registrert som èn enhet.

Oppvarming

Hytta har peisovn i stuen og varmekabler i baderomsgulv.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk var ca. 4 800 KwH for 2022.

Kommunale avgifter

Kr. 13 617 pr. år

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 167 654 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område og omfattes ikke av reguleringsplan.
Eiendommen omfattes av komuneplanens arealdel med formål og hensynssoner 5100 - LNF - tiltak for stedbunden næring. Eiendommen ligger innenfor 100 meters beltet i strandsonen. Dette innebærer strenge restriksjoner mht. mulighet for å endre eksisterende bebyggelse, eller å etablere ny bebyggelse.  Alle bygningsmessige tiltak krever dispensasjon.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1980/402900-4/86 BESTEMMELSE OM VEG
1980/402900-5/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet vann og avløp gjennom et privat anlegg. Dette ble tilknyttet i 2014.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Eiendommen selges med løsøre og møbler. Noen private gjenstander kan bli fjernet til overtagelse.
Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Hytta er ledig for overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Husvikveien 84, 1634, Gamle Fredrikstad, Gnr. 697 bnr. 1 Fnr. 18 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0062

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Husvikveien 84

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230062

 • Prisantydning

  NOK 5 900 000

 • Samlet sum

  NOK 5 900 000

 • Total kostnad

  NOK 6 058 570

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: