Kråkerøy , Stadion 17

 • Adresse:

  Stadion 17

 • Prisantydning:

  NOK 3 900 000

 • Totalpris:

  NOK 4 006 320

 • Matrikkel:

  423/191/14

 • Areal:

  Primærrom: 40 m², Bruksareal: 40 m²,


Beskrivelse

Dette er en svært tiltalende selveierleilighet med sjeldent god elveutsikt. Leiligheten ligger i 5.etasje, nest øverst i bygget - fri for innsyn, og likevel svært sentralt på Værste, sentrum. Dette er et av boområdene i Fredrikstad med stor vekst og utvikling. Her bor du med fire minutters gange til bykjernen og alt du trenger i nærheten. Leiligheten har god komfort med vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Den er svært arealeffektiv, og de store vinduene mot elven forstørrer inntrykket av leilighetens kvadratmeter. Beboerne på Dreieværste har eksklusiv tilgang til en stor og solrik takterrasse syd i bygget. Det er tilhørende bod i underetasjen. Høyskolen i Østfold ligger i nabobygget - nærmere blir det ikke. Jernbanestasjonen på Cicignon er ca. to kilometer unna.

Innhold

Leiligheten inneholder åpen stue- og kjøkkenløsning, soverom, bad og entrè. Det er tilhørende sportsbod i felles bodrom i byggets underetasje.

Standard

Leiligheten holder høy standard og god komfort. Dette er en leilighet du kan flytte rett inn i uten å foreta noen endringer. Vegger og tak har malte slette overflater. Gulv er belagt med eikeparkett. Leiligheten er utstyrt med ventilasjonsanlegg og vannbåren gulvvarme. Det er heis i bygget. Porttelefon med fjernåpner.

Kjøkken

Kjøkkeninnredningen er vinkelformet mot stuen - godt tilpasset rommet. Innredningen er fra Sigdal med slette, lysegrå overflater og laminert benkeplate. Det er integrert induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryserdel. Ventilator med mekanisk avtrekk. Det er forholdsmessig bra med benkeplass. Vegger og tak har malte glatte overflater. Gulv er belagt med eikeparkett.

Bad

Delikat bad innredet med servant, speilskap, vegghengt wc, dusj og opplegg til vask- og tørkemaskin. Fliser på vegger, malt tak og flislagt gulv med gulvvarme. Ventilasjon i tak og downlights.

Takterrasse

Sameiet har en stor takterrasse for beboerne i 4. etasje mot sør. Denne er pent opparbeidet med sittebenker, felles gassgrill, solsenger, lekeapparater og beplantning. Terrassen er solfylt og eksklusiv for beboerne i Dreieværste.

Beliggenhet

Dreieværste ligger nord for Fredrikstad fotballstadion på Værste, Kråkerøy. Dette er et svært sentralt boområde med alt du trenger like utenfor døren - og enda flere servicetilbud skal etter planen etableres her. Værste er en av Fredrikstads mest voksende bydeler med boligutvikling og kulturtilbud. Selv om dette er sentrumsnært så er dette en roligere del av byen. Her bor du med kort vei til Kråkerøymarka med fine turstier langs kysten på Langøya, skoler for alle aldre, barnehager, butikker og bylivet. Byfergen stopper like utenfor inngangsdøren og tar deg gratis til Gamlebyen eller Ålekilene på Gressvik.

Felleskostnader

1 744 pr. mnd. TV/data, vaktmester, renhold fellesarealer, stell av felles takterrasse, bygningsforsikring, serviceavtaler heiser og tekniske innredninger, forretningsførsel, revisjon, felles strøm, avsetning framtidig vedlikehold mm.

Sameie

Sameie: Sameiet Dreieværste, Orgnr: 926783475

Sameiet består av 26 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Næringsdelen består av plan 1-3 og boligdelen består av plan 4-6. Boligseksjonene har rett til å ha sykkelparkering i stadionkomplekset.

Flere av leilighetene i sameiet har de siste månendene fått tilbud om utbedring av trinnlydd mellom etasjene. Beboerne har fått tilbud om utbedring ift. ombygning av leilighetene eller en erstattningssum. Det viste seg at lydklassen for trinnlyd som ble lovet før prosjektet reiste seg ikke samsvarer med hva som ble levert. Værste as har hatt sak mot utbygger for å løse problemtet. Det er enda pågående saker mellom Værste as og utbygger.
Denne leiligheten har ikke blitt ombygd grunnet eiers vurdering av behov.

Forsikring

Gjensidige forsikring Polisenummer: 90250307

Regnskap

Under årsmøtet avholdt 12. mai 2022 ble det fastslått av årsresultatet var kr. 286 112,-, og dette er også sameiets egenkapital. Sameiet har en god økonomi.

Vedtekter / husordensregler

Vedtektene og husordensreglene følger som vedlegg.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Svein Nesøen datert 05.05.2023. Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 20 ulike bygningsdeler. Av disse er 18 bygningselementer gitt TG0 og TG1. Ingen bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2 eller TG 3. Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
Punkt 26: Det er et pågående arbeid med renovering av takene i leilighetene. Dette skyldes trinnlyd mellom etasjene. Arbeidet er snart avsluttet. Det skal ikke gjøres noe arbeider i vår leilighet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 40 kvm

5. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Åpen stue- og kjøkkenløsning, soverom, bad og entrè.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 2 925 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.
Det er registrert forurenset grunn (gul markering) på eiendommen, som er innenfor akseptabel arealbruk for eiendommen. Se faktaark.

Garasje / Parkering

Det kan være mulig å leie parkeringsplass i Stadion parkeringshus (kommunal parkering). For nærmere opplysning se her: https://www.fredrikstad.kommune.no/tjenester/vann-vei-trafikk/parkering/parkering-betaling/

Byggemåte

Blokkbebyggelse med grunnmur av betong og betongsøyler på jord/leire. Vinduer og terrassedører med trelags isolerglass med utvendige aluminiumbeslag. Glassfasade mot nord.  Sameiet har en felles takterrassen med sittegrupper og opparbeidede soner. Flatt tak.
1-3 etasje består av næring og 4-6 etasje er boligetasjer. Det er heis i bygget.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 24.06.2022 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Adgang til utleie

Leiligheten er registrert som èn godkjent boenhet.

Oppvarming

Leiligheten er oppvarmet med

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter B

Energiforbruk

Leiligheten har vært leid ut det siste året. Strømforbruket er derfor ukjent for eier.

Kommunale avgifter

Kr. 16 657 pr. år Akonto vann og avløp, eiendomsskatt, UAS pr. boenhet, vann og avløp fastgebyr pr. bolig.

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 673 205 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 423 538 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 1163 Lørjekaia med formål 220 - Gul sone T-1442
1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål og 2016 - Gangveg - gangareal - gågt. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. Kopi av reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger som del av salgsoppgaven.
Eiendommen omfattes av kommuneplanens for 2020-2032 med angitte formål 320 - Flomfare, H320_Kyst
320 - Flomfare, H320_NVE, 570 - Hensyn kulturmiljø, H570-ØFK, 1130 - Sentrumsformål, 2001 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Leiligheten er kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Leiligheten er ledig for overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

Leiligheten har en rekke tinglyste servitutter/heftelser som ikke har noen praktisk betydning for leiligheten/sameiet. Disse vil ikke bli slettet, men følge eiendommen. De tinglyste rettighetene/heftelsene er som følger:
1874/916741-1/86 BESTEMMELSE OM GJERDE - har ikke praktisk betydning for denne leiligheten
1881/905911-1/86 BESTEMMELSE OM VEG - veirett til/på eiendommen
1881/905912-1/86 ERKLÆRING/AVTALE - Har nå ikke lenger noen praktisk betydning for leiligheten
1905/919675-1/86 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE - Bestemmelse om vennledning
1905/919676-1/86 BESTEMMELSE OM VEG - veirett til/på eiendommen
1926/919071-1/86 BEST. OM ADKOMSTRETT - veirett til/på eiendommen
1931/908569-2/86 ELEKTRISKE KRAFTLINJER Rettighetshaver Hafslund til leveranse av strøm
1976/305131-1/86 BESTEMMELSE OM GJERDE Ingen pratiskbetydning for leiligheten
1990/6698-1/86 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Kommunen har rett til anlegge og vedlikeholde v/a-nettet
1999/13237-1/86 BEST. OM ADKOMSTRETT - adkomst rett til nåværende og evt fremtidig bebyggelse
1999/13237-2/86 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. - Vedlikehold, anlegge v/a-anlegg vedr kranbane, sjøområde evt gassanlegg - Har ingen praktisk betydning for leiligheten
2003/13111-1/86 ERKLÆRING/AVTALE - Vedlikehold og drift av nettstasjon.
2007/269327-1/200 ERKLÆRING/AVTALE - Vedlikehold og drift av nettstasjon.
2008/540067-1/200 BESTEMMELSE OM VEG - Veirettighet til eiendommen
2008/540067-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. - rettighet til å vedlikeholde V/A-anlegg
2008/540072-1/200 BESTEMMELSE OM VEG - Veirettighet på område/eiendommen
2008/540072-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. - anlegge og vedlikeholde v/a-anlegg
2008/874059-1/200 ERKLÆRING/AVTALE - veirettighet, anlegge og vedlikeholde v/a-anlegg
2008/874673-1/200 ERKLÆRING/AVTALE - veirettighet, anlegge og vedlikeholde v/a-anlegg
2010/377126-1/200 BESTEMMELSE OM VEG -  veirett til eiendommen
2010/377126-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. - anlegge og vedlikeholde v/a-anlegg
2010/685911-1/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE -
2010/686005-1/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
2010/686014-1/200 BESTEMMELSE OM VEG
2010/686014-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
2010/686029-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING - 
2010/686029-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING -  
2010/686029-2/200 BEST. OM ADKOMSTRETT -   veirett til eiendommen
2010/700322-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT -  veirett til eiendommen
2010/700322-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
2010/700337-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2010/700374-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT -  veirett til eiendommen
2010/700374-2/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
2010/700379-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2012/130577-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT
2012/130579-1/200 BEST. OM ADKOMSTRETT
2013/551850-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2013/855898-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2013/855943-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2013/855943-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2013/1012261-1/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
2013/1012261-2/200 BESTEMMELSE OM VEG
2013/1012261-3/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
2013/1012335-1/200 BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
2013/1012335-2/200 BESTEMMELSE OM VEG
2013/1012335-3/200 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. - rett til vedlikehold på ledningsnett
2015/275447-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2015/462636-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2016/531298-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING -
2016/862696-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2016/1065813-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2017/720170-1/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
2017/720170-2/200 BESTEMMELSE OM VANNLEDNING
2017/720170-3/200 BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING -  rett til vedlikehold på ledningsnett
2017/720170-4/200 BESTEMMELSE OM ELEKTRISKE LEDNINGER/KABLER
2017/720170-5/200 BESTEMMELSE OM FIBER-, DATA- OG TELEKABEL
2017/1101932-1/200 BESTEMMELSE OM JORDVARME/JORDSLØYFE/FJERNVARME
2017/1101932-2/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
2018/377089-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2017/1101932-2/200 BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
2018/377089-1/200 ERKLÆRING/AVTALE
2019/146506-1/200 BESTEMMELSE OM VEG
2019/146506-2/200 BESTEMMELSE OM VANN/KLOAKK
2019/146545-1/200 BESTEMMELSE OM PARKERING
2021/164427-1/200 SEKSJONERING


Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Stadion 17, 1671, Kråkerøy, Gnr. 423 bnr. 191 snr. 14 orgnr. 926783475 i Fredrikstad kommune
Ideell andel av sameiet: 40/4486

Oppdragsnummer

192-23-0060

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Stadion 17

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230060

 • Prisantydning

  NOK 3 900 000

 • Samlet sum

  NOK 3 900 000

 • Total kostnad

  NOK 4 006 320

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: