Vesterøy , Kvislervarden 11

 • Adresse:

  Kvislervarden 11

 • Prisantydning:

  NOK 3 950 000

 • Totalpris:

  NOK 4 059 820

 • Matrikkel:

  43/221

 • Areal:

  Primærrom: 65 m², Bruksareal: 76 m²,


Beskrivelse

Romslig og innholdsrik hytte med stor eiertomt beliggende på et høydedrag med utsikt, Spjærøy/Hvaler. Hytta er oppgradert de senere år og innholder moderne bla. bad og kjøkken (med VA-tiklobling), 4 soverom, romslig stue og vinterhage. Solrike uteplasser i form av plattinger, pergola og gressplen. Tomten består ellers for det meste av fjell og noe krattskog av furu. Tinglyst parkeringsplass kun ca 100  meter unna. Kort vei til Sand marina med Restaurant, kiosk og bryggeanlegg og sandstrand ved Basto. Nydelige turområder i retning Spjærekilen.

Innhold

Hytta inneholder, gang, stue, kjøkken, bad, 4 soverom og utestue (innglasset balkong).

Standard

Hytta er den senere tid betydelig oppusset, det er bla etablert et moderne bad- og kjøkkenløsning med kommunal VA-tilkobling. Hytta oppleves romslig med rikelig oppholdsplass ute og inne. Gulver er belagt med trebord, teppe, laminat og belegg. Malt panel på vegger og i himlinger. Internett/Monsternett.

Kjøkken

Kjøkken har tregulv og veggene har både tapeter og trepanel. Himlingen er belagt med trepanel. Kjøkkeninnredning har profilerte fronter og er fra ca.
2018. Benkeplaten er av laminat. Oppvakkummen er nedsenket i rustfritt stål. Kjøkkenet er utsyrt med kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og ventilator med mekanisk avtrekk.

Bad

Gulvet er belagt med vinylbelegg. Ellers er vegger og himling belagt med trepanel. Det er vegghengt servantinnredning med slette fronter og dobbel servant med ett-greps armaturer. Dusjkabinett med skyvedører av glass og gulvstående toalett. Det er opplegg for vaskemaskin og avtrekksventil med mekanisk avtrekk i vegg. Hovedstoppekran, vannmåler og varmtvannsbereder plassert i rommet.

Terrasse

Fritidsboligen har tre terrasser. Terrassen ved inngangspartiet mot sydvest er totalt oppmålt til ca. 26 m2. Terrassen er belagt med terrassebord og har trapp i naturstein.
Frittliggende terrasse mot nordøst oppmålt til ca. 16 m2. Terrassen er belagt med terrassebord og har trerekkverk.
Frittliggende delvis overbygget terrasse mot nordvest er oppmålt til ca. 27 m2. Terrassen er belagt med terrassebord og har rekkverk av tre. Overbygget er i trekonstruksjon med takplater og har en tilliggende bod.

Uteareal

Tomten består for det meste av svaberg og spredt furuvegetasjon. Rundt hytta er det noe gressplen. Solrike og usjenerte uteplasser i form av plattinger og pergola.

Beliggenhet

Hytta ligger forholdsvis høyt og usjernert på oversiden av riksveien på Spjærøy, med gode sol- og utsiktsforhold. Vegetasjonen på tomten skaper en god og intim atmosfære. Kun 100 meter fra tinglyst parkeringsplass (mulighet for 2 biler). Gangavstand til Sand Marina med restaurant, kiosk og nytt bryggeanlegg.Kort vei til Brattestø med restaurant og strand og Skjærhalden med diverse servicetilbud. Nydelige turområder i retning Holmetangen og Kjellvika. Bussforbindelse i veien nedenfor eiendommen.

Løpende kostnader

Årlig utgifter til velforening og vannlag kr 750,-.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

-Bad med adkomst fra kjøkkenet er gitt tilstandsgrad 2 fordi det ikke er etablert membran på vegg i våtsoner. Gulvbelegget har en oppkant ved døråpning på ca. 23 mm. Gulvet er tilnærmet flatt. Dette tilfredsstiller ikke gjeldende krav til fall fra da badet ble ombygget.

-Øvrige rom er gitt tilstandsgrad 2 på overflate gulv grunnet, tregulv har noe slitasje og det er registrert knirk i gulv i entré.

-Krypekjeller med fjellgrunn er gitt tilstandsgrad 2 ved innvendig inspeksjon, fordi deler av krypekjelleren ikke er inspisert grunnet redusert tilkomst som dermed utgjør en risiko for skjulte skader. Det er lagret organiske materialer i krypekjelleren. Det anbefales å fjerne disse.
Det er registrert symptomer på fuktighet. Fuktig miljø gir økt risiko for skader. Forholdene krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
 -Uinnredet kaldtloft med adkomst via takluke i innglasset balkong. er gitt tilstandsgrad 2 fordi det er registrert fuktmerker i undertaket ved skorstein. Årsak er ikke kjent. Kreveroppfølging med jevnlig ettersyn. Det er registrert spor etter gnageraktivitet som krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

-Skorstein inne i stuen er gitt tilstandsgrad 2 på bakrunn av alder, for å belyse risiko. Det er ikke registrert feil eller mangler.

-Etasjeskille i tre i 1. etasje er gitt tilstandsgrad 2, på bakgrunn av mindre målbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste
og laveste punkt på 2,0 meter er på tilfeldig sted målt til ca. 8 mm i stue, og ca. 6 mm i kjøkken.

-Tilliggende bod er gitt tilstandsgrad 2, fordi det er registrert spor etter gnageraktivitet. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

-Forenklet vurdering av det elekstriske anlegget er gitt tilstandsgrad 2 på bakrunn av at det kun er fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon. Med bakgrunn i dette bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert
elektrofaglig person. - Tilstandsgrad 2 er gitt på yttervegger av trekostruksjon med liggende trekledning og konstuksjon med bakrunn i alder og observasjoner gjort på utvendig kledning. Skjulte skader kan ikke utelukkes. Kledningen inkludert vindskier er stedvis sterkt slitasjepreget og har stedvise råteskader. Utskiftninger må påregnes.

-Tilstandsgrad 2 på vinduer og dører: Enkelte vinduer er av eldre dato og har behov for oppgradering/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse vinduene sammenlignet med vinduer fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på vinduer hvor
åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet. Dørbladet til inngangsdør i soverom 4, har kontakt med dørterskel/dørkarm noe som gjør at døren henger ved åpning/lukking. Krever justering av dørblad/dørkarm. Dør i tilliggende bod bærer preg av sterk slitasje. Tiltak må påregnes.

- Tilstandsgrad 2 er satt på yttertak fra ca. 2002. Taktekkingen var dekket av is/snø på befaringstidspunktet. Taket er derfor ikke inspisert. TG2 er satt med bakgrunn i alder for å belyse risiko.

Det satt tilstandsgrad 2 på innglasset balkong med gulvteppe og trepanel på vegger og i himling med bakrunn i alder og slitasjegrad. Det er ikke avdekket skader eller mangler.

-Tilstandsgrad 2 er satt på terrassen ved inngangspartiet. Terrassen er belagt med terrassebord og har trapp i naturstein. Terrassen bærer generelt preg av slitasje. Deler av terrassen var dekket av is/snø på befaringsdagen. Helhetlig inspeksjon var derfor ikke mulig. Fundamentet er skjult og ikke inspisert. 
-Frittliggende delvis overbygget terrasse mot nordvest er gitt tilstandsgrad 2. Terrassen er belagt med terrassebord og har rekkverk av treverk.
Rekkverkshøyden er målt til ca. 80 cm. Overbygg i trekonstruksjon tekket med takplater. Overbygget har en tilliggende bod. Tilliggende trapp mangler rekkverk. Tiltak anbefales. Terrassedekket var i hovedsak dekket av is/snø på befaringsdagen og er derfor ikke helhetlig inspisert. Terrassen har delvis understøttelser av treverk stående direkte på fjell. Dette kan føre til økt fuktbelastning og forkorte levetiden til treverket. Tilliggende bod bærer generelt preg av slitasje. -Grunnmur av naturstein fundamentert til fjell er gitt tilstandsgrad 2  med bakgrunn i alder og utførelse. Det er registrert riss/sprekker i fuger
mellom naturstein inne i krypekjeller. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

-Tilstandsgrad 2 er satt på drenering. Det kan ikke sees å være etablert drenering. Stedvis lite terrengfall vekk fra grunnmuren. Forholdet kan øke fuktbelastningen på grunnmuren. Forholdet bør holdes under oppsikt. Takvann har kun utkast og det er ikke forsvarlig bortledning av vannet fra
grunnmuren. Konsekvens kan være økt fuktbelastning av grunnmuren. Tilstrekkelig bortledning av takvann anbefales.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

-Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen?
Ja. Når vi bygget om kjøkken i 2018 ble bunnstokk i den veggen skiftet.

-Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende?
Ja.  Noe sukkermaur på våren, og noe muselort i bod utvendig.

-Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av ufaglært/egeninnsats. Byttet terassebord på øvre platting og gangområde rundt hytta. 

 -Kjenner du til forslag til- eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel, eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser? Ja. Det er tiltenkt bygd hotell i nærområdet, prosjektet heter "stay hvaler".

-Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei.  Når vi kjøpte fikk vi opplyst at dokumentene ikke kan leveres av Hvaler Kommune.

-Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)?
Ja. Parkering på fjell, og rettighet til å kjøre over eiendommen Kvislervarden 12.

Boligens areal

Primærrom: 65 kvm, Bruksareal: 76 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad og fire soverom.

Boligen har en gulvflate oppmålt til ca. 78 m2. Deler av arealet er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde under skråtak.
Boligen har en tilliggende bod oppmålt til ca. 2 m2. Arealet er ikke medregnet i boligens bruksareal.
Tilliggende soverom er medregnet i boligens bruksareal.
Soverom 2 og soverom 4 er vurdert til å ha en størrelse/utforming som avviker fra tiltenkt funksjon. Det er ikke kjent om rommene er godkjent og det
er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre. Arealet er omtalt i rapporten etter dagens bruk.
Bruken av rommet, på befaringstidspunktet, avgjør om rommet defineres som P - Rom eller S - Rom. Se mer utfyllende i rapportens premisser om
areal.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Kjør Værstebrua eller Kråkerøybrua i retning Hvaler. Kjør forbi Bratte bakke med Essostasjon og følg veien over til Spjærøy. Ta til høyre ved campingplass rett etter Sandmarina. Følg LINDDALSVEIEN til høyre, og parker ved 2. "avkjørsel". Det går en sti opp på fjellet, hyta ligger på høyre side (bak en annen hytte).

Tomt

Areal: 2 341 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Med hytta følger tinglyst parkeringsplass.

Byggemåte

Grunnmur av naturstein fundamentert til fjell. Bærende konstruksjoner og bjelkelag av treverk. Utvendige fasader kledd med liggende trekledning.
Takkonstruksjon i saltaksform utvendig tekket med takshingel. Boligen har profilerte ytterdører med glassfelt fra 2018 i entré og soverom 4. Profilerte
boddører. Skyvedør med to-lags glass fra 1990. Terrassedør med to-lags glass fra 2017. Vinduer med 2-lags glass fra mellom 1985 og 2007.
Terrasse med pergola og platting i nordøst er ikke byggesøkt. Utestue var tidligere en terrasse, denne er nå innebygget, tiltaket er ikke byggemeldt. Pumperum/bod er er ikke byggemeldt. Opprinnelig garderoberom/vaskerom er gjort om til soverom, ikke byggemeldt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Dokumentet foreligger ikke.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 9200 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 9200,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 16 550

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 415 148 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er ikke regulert. I kommuneplanen er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse i LNFR-område/Strandsonen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1926/919118-1/86  Erklæring/avtale
1964/300636-1/86  Best. om adkomstrett
1964/301853-2/86  Best. om adkomstrett
1964/303297-2/86  Best. om adkomstrett
1965/300570-2/86  Bestemmelse om veg
1966/300280-1/86  Jordskifte
1966/301746-3/86  Bestemmelse om veg
1967/302480-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1970/301724-3/86  Best. om adkomstrett
1971/300068-4/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/301180-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/301219-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/301244-1/86  Jordskifte
1971/301246-1/86  Jordskifte
1971/301675-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/303062-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/303270-4/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/303363-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/303885-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304088-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304169-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304200-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304169-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304200-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/304723-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/305063-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1971/306129-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1972/300412-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/300752-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/300909-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/302791-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303016-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303032-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303045-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303048-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303089-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303090-4/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303108-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303124-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303147-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303247-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303248-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303461-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303536-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303574-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303575-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/303957-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304022-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304146-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304151-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304277-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304278-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304403-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304436-4/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304566-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304637-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304824-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/304886-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305108-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305109-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305150-2/86  Best. om båt/bryggeplass
2018/441313-1/200   ** Diverse påtegning
1973/305419-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305514-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305623-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305647-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1973/305672-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/300139-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/300229-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/300263-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/301325-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/301392-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/301431-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/302226-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/302777-1/86  Bestemmelse om bebyggelse
1974/303948-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/305155-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/305267-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/305301-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1974/306349-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1975/300948-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1975/302406-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1975/302482-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1975/303001-2/86  Best. om båt/bryggeplass
1975/304150-3/86  Best. om båt/bryggeplass
1976/303154-4/86  Best. om adkomstrett
1978/304331-3/86  Erklæring/avtale
1979/302256-3/86  Bestemmelse om bebyggelse
1979/304283-2/86  Best om garasje/parkering
1980/2960-1/86  Jordskifte
1981/1535-1/86  Bestemmelse om bebyggelse
1984/11197-2/86  Best. om adkomstrett
1984/11423-1/86  Jordskifte
1995/11294-1/86  Bestemmelse om veg
2001/14783-1/86  Best. om vann/kloakkledn.
2001/14783-2/86  Erklæring/avtale
2009/583837-1/200  Fredningsvedtak
2014/288683-1/200  Erklæring/avtale
2014/1096836-1/200  Jordskifte
2017/104302-1/200  Jordskifte
2017/1055367-3/200  Bestemmelse om adkomstrett
2018/829801-3/200  Bestemmelse om veg
2018/829850-2/200  Bestemmelse om adkomstrett
2018/829850-3/200  Bestemmelse om parkering
2018/830050-3/200  Bestemmelse om adkomstrett
2018/932633-2/200  Bestemmelse om adkomstrett
2018/932633-3/200  Bestemmelse om parkering

Vei/vann/avløp

Privat vei.
Kommumalt vann og avløp via et privat anlegg.

Tilbehør

Det meste av løsøre ute og inne medfølger bortsett fra en sittegruppe pergola og noen private gjenstander.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Kvislervarden 11, 1684, Vesterøy, Gnr. 43 bnr. 221 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-23-0037

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Kvislervarden 11

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230037

 • Prisantydning

  NOK 3 950 000

 • Samlet sum

  NOK 3 950 000

 • Total kostnad

  NOK 4 059 820

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: