Fredrikstad , Nøklebyveien 33

 • Adresse:

  Nøklebyveien 33

 • Prisantydning:

  NOK 2 990 000

 • Totalpris:

  NOK 3 078 570

 • Matrikkel:

  204/71

 • Areal:

  Primærrom: 122 m², Bruksareal: 122 m², Bruttoareal: 122 m²


Beskrivelse

Frittliggende enebolig beliggende på Nøklebyberget på Lisleby. Boligen er over to plan med to separate innganger, innredet som to leiligheter. Dette er en fin førstegangsbolig med sentral beliggenhet på Lisleby med kort vei til Nøkleby barneskole, barnehager, Active treningssenter, matbutikk og diverse kiosker/spisesteder. På Nøkleby bor du midt mellom Fredrikstad sentrum (ca. 4,5 km) og handelsområdet Østfoldhallene på Dikeveien (ca. 2,5 km).
Boligen er registrert som èn boenhet.

Innhold

1.etasje: Stue, kjøkken, to soverom, bad, gang og entré.
2.etasje: Stue, kjøkken, to soverom og bad.

Standard

Boligen holder enkel standard med behov for modernisering. Gulv er belagt med laminat og gulvtepper. Vegger har glatte malte overflater, malt tapet og malte plater. Tak har male flater.
Eier leier ut 2. etasje for kr. 8 700,- inkl strøm. Leieforholdet løper til 1. juni 2023.

Kjøkken

1. etasje:
Kjøkkeninnredningen med profilerte fronter og laminert benkeplate. Frittstående stekeovn og kjøleskap. Mellom under- og overskapene er det montert kjøkkenplater og belysning over benkeplaten. Vegghengt ventilator tilkoblet avtrekksventil. Gulv er belagt med laminat. Malte slette vegger og tak.

Kjøkkenet har tilstandsgrad 2 på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater og andre installasjoner. Utskifting/oppgradering av innredning etc. bør påregnes.

2. etasje:
Hvit kjøkkeninnredning med glatte fronter og laminert grå benkeplate. Frittstående stekeovn og kjøleskap med frysedel. Vegghengt ventilator tilkoblet avtrekksventil. Gulv er belagt med laminat. Malte vegger og tak.

Kjøkkenet har tilstandsgrad 2 på grunn av kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater og andre installasjoner. Utskifting/oppgradering av innredning etc. bør påregnes.

Bad

1. etasje:
Badet er fra ca. 2011. Rommet er utstyrt med vegghengt servantinnredning, dusjkabinett og toalett.  Vegger og gulv er flislagt og det er gulvvarme. Malt tak. Avtrekksventil i vegg og vindu i rommet.

Det er opplegg for vaskemaskin i entré 1. etasje.

Badet har fått tilstandsgrad 3 på hele våtrommet grunnet høy ufagmessig utførelse og slitasjegrad. Det er foretatt hulltaking og utført fuktmåling med egnet instrument (Protimeter MMS3) i tilstøtende rom til våtsone. Det ble ikke registrert forhøyede verdier. På bakgrunn av andre registrerte avvik med blant annet: høy ufagmessig utførelse med de konsekvenser det kan medføre, plast i veggkonstruksjon er det satt TG3 for å belyse risiko vedrørende oppbygning av våtrommet og om hvorvidt det er fuktsikkert. Fornying/oppgradering av våtrommet må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder for total oppgradering. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.

2. etasje:
Rommet er pusset opp i ca. 2011. Badet er utstyrt med vegghengt servantinnredning, dusjkabinett, toalett og opplegg for vaskemaskin. Gulvvarme og avtrekksventil i himling. Vegger og gulv er belagt med keramiske fliser. Glatt malt tak med downlights.

Badet har fått tilstandsgrad 3 på hele våtrommet grunnet høy ufagmessig utførelse og slitasjegrad. Det er utført overflatesøk med egnet instrument (Protimeter MMS3) hvor det ikke ble registrert forhøyede fuktverdier på befaringstidspunktet. På bakgrunn av andre registrerte avvik med blant annet: høy ufagmessig utførelse med de konsekvenser det kan medføre, løse gulvfliser, tettesjikt ikke klemt med klemring i sluk er det satt TG3 for å belyse risiko vedrørende oppbygning av våtrommet og om hvorvidt det er fuktsikkert. Fornying/oppgradering av våtrommet må påregnes. Sjablongmessig prisanslag gjelder total oppgradering. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.

Terrasse

Sydøstvent markterrasse med utgang fra stuen i 1.etasje, ca. 8 kvm. Markterrassen er overbygd fra verandaen/inngangspartiet i 2.etasje.

Uteareal

Tomten er opparbeidet med gressplen, heller og gruset innkjørsel. Mot øst og vest er eiendommen inngjerdet. Deler av innkjørselen er overbygd og det er plass til flere biler på tomten.

Beliggenhet

Nøkleby ligger ca. 4,5 km fra Fredrikstad sentrum med alt en familie trenger i nærheten. I nærområdet er det barneskole og barnehager. Her finner du også treningssentre, et klatresenter og en skatepark. Ca. 1,5 km unna ligger Sentralidrettsanlegget på Lisleby som er et idrettsanlegg for friidrett og fotball - det eneste kommunale idrettsanlegget godkjent for internasjonale friidrettsstevner. Byfergen har stoppested på Lisleby, like ved boligen, som tar deg over Glomma til tettstedet Sellebakk med småbutikker og handlesenter. Dette er også et fint utgangspunkt for sykkel- og turområder langs Glommastien som går mellom Fredrikstad og Sarpsborg på begge sider av elven.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst datert den 23.03.2023. Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  
I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 34 ulike bygningsdeler. Av disse er 10 bygningselementer gitt TG0 og 1. 13 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2 og 11 bygningsdeler er gitt TG3. 

Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.


Følgende bygningsdeler gitt tilstandsgrad T2:

-Kjøkken:
Kjøkkenets alder med tanke på innredninger, overflater samt andre installasjoner. Utskifting/oppgradering av innredning etc. bør påregnes.
-Øvrige rom:
Innvendige flater bærer preg av egeninnsats/ufagmessig utførelse samt alder/slitasje. Overflater bør fornyes.
-Krypekjeller:
Terrenget rundt bygget har stedvis fall mot grunnmur. Fare for forhøyet fuktbelastning
mot grunnmur. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
Organiske materialer er lagret i krypekjelleren. Disse bør fjernes.
Krypekjeller har tilsig av fukt i grunn. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales. Det er ikke etablert fuktsperre mot grunn. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales
-Innredet loft - 2. etasje:
Statikk: Takets konstruksjoner har synlige skjevheter/nedbøyninger. Eksakt årsak er ukjent. Observasjoner er gjort i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Ytterligere undersøkelser må påregnes.
Overflater vegger: Utførelsen bærer preg av ufagmessig utførelse. Tiltak anbefales.
Overflater himling/undertak: Utførelsen bærer preg av ufagmessig utførelse. Tiltak anbefales.
Overflater gulv: Gulvets overflatematerale er slitt. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Konstruksjonsoppbygging: Konstruksjonen er lukket og det er ikke kjent hvordan oppbyggingen er utført. Erfaringsmessig betraktes slike konstruksjoner som fuktrisikokonstruksjoner. TG2 er valgt for å belyse risiko. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Innfelte/gjennomgående installasjoner: Defekt downlights i stue. Tiltak anbefales.
-Loft - uinnredet / råloft:
Ventilasjon: Luftespaltene mellom taksperrene er i hovedsak tettet med isolasjon, noe som fører til
redusert ventilering av kaldtloftet. Isolasjon må utbedres for å sikre tilstrekkelig ventilering av loftet.
Overflater vegger/undertak: Sopp som følge av for høy fuktighet er påvist på undertak over loftluke. Skade bør utbedres.
Overflater gulv: Spor etter aktivitet av gnagere er påvist på råloft samt kneloft. Uvisst omfang. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Kontroll av diffusjonssperre: Det observeres tegn til utettheter i dampsperre/plast over våtrommet mot kald sone samt manglende isolasjon. Konsekvens er fare for kondensering. TG2 er satt for å belyse risiko, selv om synlige skader ikke er observert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Konstruksjonsoppbygging: Luftespaltene mellom taksperrene er i hovedsak tettet med isolasjon, noe som fører til redusert ventilering av kaldtloftet. Isolasjon må utbedres for å sikre tilstrekkelig ventilering av loftet.
-Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Varmtvannsbereder: TG2 er valgt på begge varmtvannsberedere på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Varmtvannsbereder i 1.etasje og 2.etasje er plassert i tørt rom men har ikke automatisk vannstoppventil. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Vannrør: TG2 er valgt på eldre vannrør i boligen. Tilstandsgrad er satt ut fra alder og materialvalg. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Vaskemaskin i 1.etasje er plassert i tørt rom, men har ikke automatisk vannstoppventil. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Stakeluke: Eventuell stakeluke er ikke lokalisert.
Hovedstoppekran: Stoppekran er ikke lokalisert. Stoppekran bør lokaliseres og tilkomst bør etableres.
Avløpsrør: Avløpsrør av støpejern i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
-Ytterveger inkl. fasader og konstruksjon:
Fasader ink. kledning: Vindskier bærer preg av ufagmessig utførelse. Det bør foretas utbedringer. Utvendige flater har etterslep på vedlikehold. Overflatebehandling bør påregnes. Det er registrert utettheter mot isolasjon og manglende vindsperre. Ufagmessig utførelse. Det bør foretas utbedringer. Utvendige fasader bærer generelt preg av ufagmessig utførelse. Kan føre til forkortet levetid.
-Dører og vinduer:
Dører: Ytterdør i 1.etasje av eldre dato og har behov for oppgraderinger/overflatebehandling. Det må forventes høyere varmetap fra disse dørene
sammenlignet med dører fra nyere dato. Til informasjon ble det utført stikkprøvekontroll på dører hvor åpne/lukkefunksjon fungerte som forventet.
-Yttertak:
Inspeksjonsmulighet:  Taket er inspisert fra bakkeplan med de begrensninger dette medfører.
-Terrasser/platting på terreng:
Terrasser på terreng (understøttet av bjelker/pilarer): TG2 gjelder: Overflatebehandlingen på rekkverk er slitt og bør fornyes.
-Drenering:
Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur: Det vurderes at grunnmuren mangler fuktsikring. Konsekvens kan være økt fare for fuktvandring i konstruksjoner under bakkenivå. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. eventuell krypekjeller og plate på mark: Krypekjeller har tilsig av fukt i grunn. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
Alder: Dreneringens tilstand har påvirkning på krypekjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko.
-Stikkledninger og tanker:
Vann- og avløpsledninger (ink. stikkledninger): Alder og materialvalg tilsier at anbefalt brukstid og restlevetid på vann- og avløpsrør med tilliggende utstyr bør vies spesiell oppmerksomhet. Materialene er skjulte i grunnen og dermed er det kun alder som kan gi indikasjon på tilstand. TG2 settes for
å belyse risiko.  Følgende bygningsdeler gitt tilstandsgrad T3:
-Loft - uinnredet / råloft:
Statikk: Takets konstruksjoner har synlige skjevheter/nedbøyninger. Eksakt årsak er ukjent. Observasjoner er gjort i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Ytterligere undersøkelser må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 100 000 - 300 000.
-Ildsteder/skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp):
Skorsteiner inne i boligen Innkledd teglsteinspipe i 2.etasje. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort. Gjelder i 2.etasje. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.
-Etasjeskiller - 1. etasje:
Skjevhetsmåling: Det er merkbare skjevheter i stue.. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til 39 mm. Årsak til skjevhetene er ikke kjent. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000.
-Etasjeskiller - Loftetasje:
Skjevhetsmåling: Det er merkbare skjevheter i stue og soverom 3. Forskjellen mellom høyeste og laveste punkt i rommet er målt til 53 mm i stue og 63 mm på soverom 3. Årsak til skjevhetene er ikke kjent. Målingene er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000. -Elektrisk anlegg:
Forenklet vurdering av det
elektriske anlegget
TG2 gjelder:
Det foreligger ikke kursfortegnelse eller oversikt over antall sikringer. Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg montert etter 1999. I tillegg er det ikke fremlagt dokumentasjon for elektrisk arbeid fra før 1999.

TG3 gjelder:
Løs stikkontakt på soverom 2. Forholdet må utbedres av en kvalifisert fagperson. Utettheter rundt spottekasse mot kaldtloft i 2.etasje. Forholdet må utbedres av en kvalifisert fagperson. Eier vil utbedre dette før overtagelse.
Deler av anlegget er vurdert utført med egeninnsats/ufaglært arbeid.
Det er observert tegn til termiske skader (tegn på varmgang) på lys over servant bad
1.etasje samt downlights bad 2.etasje.
Med bakgrunn i de registrerte avvik må det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en
kvalifisert elektrofaglig person. Det må gjøres strakstiltak. Underliggende sjablongmessig prisanslag gjelder for elsjekk.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.
-Yttertak:
Konstruksjon: Takkonstruksjonen har tydelige tegn til svekkelser. Store skjevheter og svanker. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr over 300 000
-Grunnmur, fundamenter:
Grunnmur: Det registreres omfattende sprekkdannelser på grunnmur ved kjellerluke. Eksakt årsak er ikke kjent. Ytterligere undersøkelser anbefales for å avdekke årsak og skadeomfang. Skader må utbedres.
-Forstøtningsmurer:
Forstøtningsmurer: Store sprekker og skjevsetninger. Tydelig pågående setningsutvikling. Behov for umiddelbare tiltak. Tiltak må påregnes.
Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000.
Andre forhold :
Carport tilknyttet boligen har underdimensjonerte bjelker, bæredragere samt skjevheter og bærer preg av egeninnsats/ufagmessig utførelse. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000-150 000.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Punkt 1: Det var litt lekkasje på avløp røret mellom etasjene som er i orden nå da.
Punkt 2: Byttet avløpsrøret mellom etasjene grunnet oppusning av bad. Firmaet er ikke i drift. Finner ikke papirer og firmaet er ikke i drift lenger. Punkt 3: Det var fullt med menneskerhår og silen ved sluket ble tømt og gjort rent. Kun vedlikehold. Vi selv renset sluk og silen for ca. ett år siden. Kun vedliehold. Punkt 5: Huset har krype kjelleren og man ser jord og grus og stein.
Punkt 7: Jeg ser på noen bevegelse i steinen i krypkjeller... Har vært stabilt så lenge vi har bodd i huset.
Punkt 12: I 2011 la firmaet varmeklabler i baderomsgulvene (begge etasjene). Firmaet er ikke i drift.
Punkt 16: Har ikke dokumentasjon på badet. Det var fagfolk som utførte jobben på badet og firma er ikke i drift lenger. 2011.
Punkt 20.1: Vanskelig å svar. Andre etasje ble pusset opp i 2011 med resten av huset av fagfolk og dessverre firma er ikke I drift... Det er ikke søkt om egen godkjennelse for denne delen.

Boligens areal

Primærrom: 122 kvm, Bruksareal: 122 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, bad, gang, to soverom, stue og kjøkken.
2. etasje:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 57 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, bad, to soverom og kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Anticimexs kommentarer til areal:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er søkt om/godkjent etablering av utleiedel og det er heller ikke tatt stilling til om dette lar seg gjøre.
Arealene er medtatt i rapporten etter dagens bruk.
Deler av 2.etasje er ikke måleverdig areal grunnet lav takhøyde under skråtak.

Tomt

Areal: 254 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Det er parkering på egen tomt. Deler av innkjørselen er overbygd som en carport.

Byggemåte

Enebolig med grunnmur av stein. Boligen har bærende konstruksjoner av tømmervegger. Utvendig fasade med liggende kledning. Saltak tekket med takstein. Dører og vinduer er fornyet etter byggeår.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Adgang til utleie

Boligen er registrert som èn boenhet.

Oppvarming

Boligen er elektrisk oppvarmet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk for 2022 var ca. 12 900 kwh.

Kommunale avgifter

Kr. 17 543 pr. år Dette inkluderer eiendomsskatt.

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 814 307 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 931 503 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område og omfattes ikke av reguleringsplan. Eiendommen omfattes av komuneplanens arealdel med formål og hensynssoner bebyggelse og anlegg.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet.
Kommunen skal snart fornye vann- og avløpsledninger i området og huseierne må oppgradere sine private stikkledninger. Det kan komme pålegg om dette.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 88 07 36 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Nøklebyveien 33, 1618, Fredrikstad, Gnr. 204 bnr. 71 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0020

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Nøklebyveien 33

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230020

 • Prisantydning

  NOK 2 990 000

 • Samlet sum

  NOK 2 990 000

 • Total kostnad

  NOK 3 078 570

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: