Skjærhalden , Dapa 25

 • Adresse:

  Dapa 25

 • Prisantydning:

  NOK 4 190 000

 • Totalpris:

  NOK 4 305 820

 • Matrikkel:

  4/124

 • Areal:

  Primærrom: 86 m², Bruksareal: 86 m², Bruttoareal: 86 m²

4 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeORANGE
Energimerke
Legg inn bud
Meld deg på visning

Beskrivelse

Romslig hytte, tilbygget 2008/2009, beliggende ved idylliske Helleskilen på Kirkøy. Kort vei til badestrand, Kiwi på Skjærhalden og golfbane. Flotte turområder til Koltorpneset og Skjærhalden. Bilvei helt fram og parkeringsplass på egen tomt. Hytta ligger forholdsvis høyt og usjenert med gode solforhold. Store uteplasser i form av plattinger og veranda. Hytta framstår innholdrik med bla stor stue, innholdsrikt kjøkken, 4 soverom og en liten hems. I forbindelse med tilbygget ble hele hytta oppgradert med ny kledning/isolering, nye vinduer og nytt yttertak.

Innhold

Hytta inneholder entré/gang, kjøkken, toalettrom, dusjrom, stue og fire soverom samt en hems over toalettrom/kjøkken på ca 5 m2.  Det er også to tilliggende boder med utvendig adkomst, oppmålt til ca. 2 m2, og ca 2,5 m2. Det er utgang fra stue til nordvestvendt delvis overbygget terrasse oppmålt til ca. 50 m2.

Standard

Gulvflater belagt med tregulv og fliser. Veggflater og himlinger belagt med trepanel. Profilerte innerdører.

Kjøkken

Gulvet er belagt med vinylbelegg. Veggflater og himling belagt med trepanel. Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate med
nedsenket oppvaskkum av rustfritt stål og ett-greps armatur. Kjøleskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. Ventilator med mekanisk avtrekk over
platetopp.

Bad/dusjrom

Gulv er belagt med trebord. Veggflater og himling belagt med trepanel. Vegghengt servantinnredning med slett front. Heldekkende servant med ett-greps armatur og speilskap over servant. Rommet er ikke godkjent som våtrom.

Uteareal

Stor forholdsvis flat tomt opparbeidet med noe gressplen eller fjell- og naturtomt. Noe vegetasjon i form av furutrær og busker. Utearealet egner seg godt for lek og spill. Utgang fra stue til stor vestvendt delvis overbygget treplatting. Fra soveromsavdeling/kjøkken er det utgang til sydvendt treplatting. En vestvendt veranda binder plattingene fint sammen. Plattingen på sydsiden og på vestsiden er utvidet - tilsammen utgjør plattinger og veranda mer enn 40 kvm, som er maks tillatt areal.

Beliggenhet

Hytta ligger forholdsvis høyt og usjenert ved Helleskilen på Kirkøy - herfra er det mulig å ta seg til Skjærhalden til fots eller sykkel via Kjølholtveien eller Kjærlighetstien langs vannet. Området består av flatt kulturlanskap med smale landeveier som slynger seg i det åpne landskapet. I Helleskilen er det fine bademuligeheter for store og små. Litt lenger nord på øya finnes golfbane, landhandleri og Ed Marina med restaurant med basseng etc. Like syd for eindommen ligger Rove idrettsplass med gode muligeheter for trening og ballspill.

Løpende kostnader

Tømming av septiktank kr 3992 (én tømming/Østfold høytrykk)
Forsikring kr. 3.130,- pr år.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst datert den 13.03.2023.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 25 ulike bygningsdeler.  Av disse er 12 bygningselementer gitt TG0 og 1.  12 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2.   1 Bygningsdeler er gitt TG3.  Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens.

Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
TG2
-Bad med adkomst fra soverom 1: TG2 er valgt på hele rommet av følgende grunner:
Rommet er ikke utført som et våtrom. Det er ikke etablert tettesjikt/membran på gulv
eller vegger. Rommet har ikke sluk. Av den grunn er det økt sannsynlighet for at en
eventuell lekkasje vil føre til skade på konstruksjonen.
Rommet har ingen ventilasjon foruten vindu. Etablering av avtrekk anbefales.
Hovedavløpsrør er av eldre dato. Restlevetiden er usikker. Krever oppfølging med
jevnlig ettersyn.
Avløpsrør fra servant langs gulvet har fall feil vei. Tiltak anbefales.
Vann og avløpsrør langs gulvet er ikke festet. Tiltak anbefales

-Kjøkken med åpen løsning mot gang: Varmtvannsbereder; sikkerhetsventil mangler kontrollert avrenning til avløp. Krever oppfølging med jevnlig
ettersyn.

-Toalettrom (ikke våtrom): Ventilasjon: Naturlig ventilasjon og ikke mekanisk avtrekk. Redusert luftutskiftning. Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert. Fører til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket. Etablering av tilluft anbefales.
Sanitærutstyr / innredning: Vannpumpen er vurdert til å ha en alder som tilsier at restlevetiden er usikker. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Overflater gulv: Det er registrert noe fugesvinn mellom gulvfliser.

-Øvrige rom: Ventilasjon (gjelder kun for P-ROM)
Det er ikke etablert tilluftsventil i soverom 1. Kan føre til redusert luftutskiftning.
Overflater gulv: Tregulv har generell slitasje samt åpne skjøter.
Det er registrert riss/sprekk i flisfuge samt bomlyd gulvflis i stue ved skyvedør. Bomlyd kan indikere manglende vedheft mellom flis og underlag. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Innerdører: Dørhåndtak til innerdører ved soverom 3 og 4 bærer preg av slitasje

-Krypekjeller: Innvendig inspeksjon: TG2 Gjelder: Det er registrert utettheter i stubbeloftet (krypekjellerens himling). Kan
føre til at fuktig luft og dyr/insekter trenger inn i konstruksjonen. Tiltak anbefales.TGIU Gjelder: Det er redusert fremkommelighet under boligen grunnet høyde og lagrede gjenstander. Risiko for skjulte skader.

-Etasjeskiller- 1. etasje: Skjevhetsmåling Det er noe merkbare skjevheter i boligen. Forskjellen mellom høyeste og laveste
punkt på 2,0 meter er målt til ca. 36 mm i gang.
Forøvrig ingen merknader i det andre rommet som er målt (stue).
Årsaken til skjevhetene er ikke kjent.

-Tekniske anlegg, VVs anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andr rom):
Vannrør under boligen er stedvis mangelfullt festet. Tiltak anbefales.
Avløpsrør.  TG2 Gjelder Avløpsrør under boligen av eldre dato. Restlevetiden er usikker. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.
Avløpsrør under boligen er stedvis mangelfullt festet. Tiltak anbefales

-Elektrisk anlegg: Forenklet vurdering av det elektriske anlegget.
Det er kun fremlagt samsvarserklæring på deler av det elektriske anlegget, montert etter 1999. Se sjekkliste dokumentasjon.
Med bakgrunn i dette bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person.

-Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:  Konstruksjon TG2 gjelder: Veggkonstruksjon for det opprinnelige bygget. Valgt tilstandsgrad er satt
ut fra alder for å belyse risiko. Skjulte skader kan ikke utelukkes.

-Yttertak: Tekking (undertak, lekter og yttertekking): Det er stedvis mye mose på taket. Fjerning av mosen anbefales.
Beslag, renner, nedløp og snøfangere:
Det mangler forkantbeslag (beslag mellom nederste takplate og takrenne) og eventuelt takrenne på en liten del av taket ved vegghjørne mot nordvest. Manglende forkantbeslag kan føre til økt fuktbelastning på underliggende lekt/undertak. Tiltak anbefales.

- Balkonger, terrasser, veranda etc:
 Utkragede ellerunderstøttede konstruksjoner (balkonger,verandaer)
TG2 Gjelder:
Rekkverkshøyden er under 1,0 meter. Avvik fra dagens byggteknisk forskrift. Tiltak
anbefales.
Deler av verandaen er av eldre dato. Den eldre delen er preget av slitasje.
Verandaen har bæresøyler av lettklinkerblokker og treverk. Bæresøyler av treverk står
stedvis direkte på fjell. Dette kan føre til økt fuktpåkjenning i nedre del av
bæresøylene. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
Bæresøyle av lettklinkerblokker omtrent under overgang mellom bad og bod: Kloss mellom bæresøyle og gulvbjelke ligger an kun på kanten av bæresøylen. Tiltak anbefales.
TG3 Gjelder:
Deler av verandaen mangler rekkverk. Kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
Tiltak anbefales. Sjablongmessig prisanslag gjelder kun for avvik med TG3.
Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000

-Grunnmur, fundamenter: Lecamur i overgang mellom del av med bjelkelag og del med støpt gulv mot grunn
bærer preg av ufagmessig utførelse.

-Drenering: Helhetsvurdering: Takvann har stedvis kun utkast og det er ikke forsvarlig bortledning av vannet fra grunnmuren. Konsekvens kan være økt fuktbelastning av grunnmuren.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Eier har selv utført arbeid på bad/våtrom: Lagt opp vannpumpe, pex rør for vann, dusj i ca 2008. I 2011: Installert Jets toalet og septik tank.
-Ikke innlagt offentlig vann og avløp. Avløpsslange til septik tank ligger på bakkenivå og kan fryse om vinteren (ny varmekabel følger med, men er ikke
installert)
- Pålegg etter tilsyn av brannvesenet (2 mangler). Er utbedret og godkjent av feiervesenet p.t..
- Skjevheter i opprinnelig bygg fra 1972
- Eier bekrefter at det har vært forekomst av mus i fritidsboligen
- Forekomst av skjeggkre:  Enkelttillfeller av noe vi antar har vært sølvkre, men kan også ha vært skjeggkre.
- Utførte arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade: År 2008: Tilbygg; Egeninnsats og ufaglært. År 2004 og senere: Bygget terrasse.
- Grunnarbeide/ såle på stue tilbygg. Leca grunnmur på kjøkken- tilbygg gjort som egeninnsats.
-  Tilbygg fra 2008 er ca 3,5 kvm større enn det som ble beskrevet og godkjent i byggesaken. Vinduer og dør avviker i forhold til godkjente tegninger.
- Ikke godkjent innredning/utbygging hos bygningsmyndighetene:  Tilbygg for kjøkken og stue (2008), melding om tiltak' for tilbygg og dispensasjons søknad ble godkjent av hvaler kommune i 2007. Eksisterende tilbygg er ca 3,5 kvm større enn det som ble beskrevet og godkjent i byggesaken. Vinduer og dør avviker i forhold til godkjente tegninger.
-  Adkomst- sti for nabohytte over eiendommen.

Boligens areal

Primærrom: 86 kvm, Bruksareal: 86 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 86 m².
Primærrom: 86 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré/gang, kjøkken, toalettrom,
bad, stue og fire soverom.

Bodene er ikke medregnet i boligens bruksareal. 3 av soverommene har en størrelse som avviker fra tiltenkt funksjon.
Hems over toalettrom/kjøkken er oppmålt til ca. 5 m2. Arealet er ikke måleverdig grunnet lav takhøyde.
Se mer utfyllende informasjon i takstrapportens areal og rombeskrivelse som omhandler premisser om oppmåling av areal.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Adkomst via utvendig trapp og veranda/inngangsparti.

Tomt

Areal: 1 829 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkeringsmuligheter på egen tomt.

Byggemåte

Fritidsbolig bygget over ett plan. Opprinnelig del har bæresøyler av lettklinkerblokker fundamentert til fjell og bjelkelag av treverk. Tilbygg mot nord har grunnmur av lettklinkerblokker og støpt gulv mot grunn. Tilbygg mot syd har grunnmur av lettklinkerblokker og bjelkelag av treverk. Veggkonstruksjoner er av treverk. Takkonstruksjon i saltaksform utvendig tekket med takplater. Boligen har entrédør, skyvedør og vinduer med to-lags glass, montert  2008 (tilbygg) og 2010 (opprinnelig hytte). I forbindelse med tilbygget ble hele hytta oppgradert med ny kledning/isolering, nye vinduer og nytt yttertak/Decra takplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bebyggelsen på eindommen har ikke fått utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Oppvarming

Oppvarming med elektrisitet og vedfyring. Varmekabler i stue og toalettrom.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 2660 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 2660,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 286 000 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er uregulert. I kommuneplanen er området avsatt til LNFR med spredt bolig- fritids- og næringsbebyggelse.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Privat vei fram til eiendommen.
Brønnvann/sisternevann.
Privat septiktank.

Det er mulig å tilkoble seg på et privat VA-anlegg, som er tilsluttet kommunale VA-ledninger. Tilbud foreligger, kontakt megler.

Tilbehør

Følgende tilbehør og løsøre medfølger handelen:
All tilbehør og løsøre medfølger hytta bortsett fra noen private gjenstander.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Dapa 25, 1680, Skjærhalden, Gnr. 4 bnr. 124 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-23-0019

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230019

 • Prisantydning

  NOK 4 190 000

 • Samlet sum

  NOK 4 190 000

 • Total kostnad

  NOK 4 305 820

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: