Gamle fredrikstad , Topasveien 9

 • Adresse:

  Topasveien 9

 • Prisantydning:

  NOK 13 500 000

 • Totalpris:

  NOK 13 853 320

 • Matrikkel:

  601/220

 • Areal:

  Primærrom: 387 m², Bruksareal: 486 m²,


Beskrivelse

Stor, arkitekttegnet boligeiendom fantastisk flott beliggende i utkanten av Moenfeltet - svært privat og barnevennlig, grensende til friarealer. På en høyde, innerst i Topasveien ligger denne tidløse villaen med dobbel garasje og uthus, helhetlig oppført i tre og teglstein. Stor eiertomt bestående av steinsatt innkjørsel, gårdsplass og interne stier/ plattinger, ellers naturtomt med vakker, naturlig furuvegetasjon. Fra eiendommen er det kun 2 minutters gange (bilfri vei) til Begby skole. Flotte solforhold. Boligen holder god standard og er tilført nye baderom, nytt kjøkken og overflater i første etasje i nyere tid. Avansert varmepumpeanlegg effektiviserer oppvarmingen.

Innhold

1 etasje:
P-ROM: Entré, toalettrom, peisestue, tv-stue, to stuer, kjøkken/spisestue, gang, vaskerom, bad, soverom og omkledningsrom.
S-ROM: Garderobe og to boder samt tilliggende garasje, bod og teknisk rom.

2 etasje:
P-ROM: Trapperom, stue, to soverom, bad og stue/soverom.
S-ROM: Bod og bod/lagerrom.

I tillegg har eiendommen et frittstående uthus/verksted med gulvflate oppmålt til ca. 32 m2. Arealet er ikke medregnet i boligens bruksareal.

Standard

Eiendommen framstår solid bygget, og er godt vedlikeholdt, fasader som hovedsakelig er forblendet med teglstein minimerer vedlikeholdsbehovet. Badene ble pusset opp i 2014 og 2016. Kjøkken er pusset opp i 2014. Første etasje har en lun og moderne stil med en stavs parkettgulv og slette, malte flater på vegger og i himlinger. Deler av andre etasje er litt utdatert i forhold til resten av boligen. Parkett og tepper på gulv, malte strie tapeter og tre panel på vegger, samt tre panel i tak.
Vannbåren gulvvarme.

Kjøkken

Elegant, moderne svart kjøkken fra Ballingløv med slette fronter fra 2014. Integrert NorCool kjølehjørne, vinskap, oppvaskmaskin, Falcon komfyr med to stekeovner og koketopp med fem induksjonsoner. Gulver er belagt med parkett, vegger og himling i malte slette flater. Komfyrvakt og ventilator med mekanisk avtrekk. Downlights, benkeplatebelysning.

Bad

Romlig bad i 1. etasje fra 2014. Mørktonede fliser på gulv og vegger og malt slett tak med downlights. Badekar, dusjnisje, vegghengt toalett og 2 servanter/innredninger. Varmekabler.


Bad i 2. etasje er oppusset i 2016. Nytt vinylbelegg på gulv, fliser på vegger og malt tak. Ny innredning med profilerte fronter og belysning. Dusjkabinett med skyvedører av glass.

Beliggenhet

Eiendommen ligger litt for seg selv i spredt skogsterreng i utkanten av Moenfeltet - privat og fritt, grensende til friareal - samtidig svært lokalt med kort gangavstand til skole, idrettsanlegg, Bråtenfeltet og et litt eldre byggefelt i Tyrihjellområdet. Tomten ble utskilt på Eiendommen er oppført forholdsvis høyt, innerst i blindvei. Her er det flotte lekeområder for barn, bla akebakke. Et utstrakt stinett og lysløype springer ut fra Bjørneklova, rett øst for Moenfeltet. Trygg sti/gangvei til Begby barn og ungdomsskole, som ligger like nedenfor eiendommen. Bjørnklova Barnehage ligger litt lenger opp mot marka.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport datert 23.05.2023.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 31 ulike bygningsdeler.  Av disse er 20 bygningselementer gitt TG0 og 1.  11 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2. Ingen Bygningsdeler er gitt TG3.  Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

Våtrom - bad 1 etasje
-Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert og fører derfor til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
-Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.

Våtrom - vaskerom 1 etasje
-Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert og fører derfor til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
-Lokalfall til sluk er på tilfeldig sted målt til ca. 10 mm. Det er målt ca. 6 mm fall fra gulv ca 80 cm utenfor sluk til overflate gulv ved utgangsdør. Dette er vurdert til ikke å være tilstrekkelig med tanke på lekkasjesikkerhet.

Våtrom - bad 2 etasje
-Nivåforskjell mellom toppen av gulvbeleggets oppkant ved døråpning og overflate gulv ved sluk er målt til ca. 39 mm. Gulvet er tilnærmet flatt. Lokalfall i dusjsonen er mindre enn hva som ideelt anbefales. Fallet er mindre enn 1:50 i en avstand på 80 cm.
-Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert og fører derfor til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
-Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.

Toalettrom 1 etasje
-Ventilasjonsspalte dør/terskel er ikke etablert og fører derfor til redusert avtrekkseffekt når døren er lukket.
-Drenering fra innebygget toalettsisterne er ikke registrert. Eventuell fukt i konstruksjonen vil derfor kunne medføre skader over tid før det oppdages.

Øvrige rom 1 etasje
-Dørbladet til innerdør mellom gang og peisstue og mellom entré og peisstue har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at dørene henger når de åpnes og lukkes så dette krever justering av dørblad/dørkarm.

Loft - innredet 2 etasje
-Dørbladet til innerdører ved bad og bod 2, har kontakt med dørterskel/dørkarm, noe som gjør at dørene henger når de åpnes og lukkes dette krever justering av dørblad/dørkarm.

Loft - uinnredet
-Det er registrert noe misfarging i undertaket på kaldtloft med adkomst fra bod/lagerrom og på kaldtloft med adkomst fra stue i 2. etasje. Det er registrert fuktmerker i undertaket ved gjennomføring av skorstein på kaldtloft med adkomst fra stue. Det er registrert fuktmerker i treverk rundt gjennomføring av skorstein, samt mineralutslag på skorsteinen i kaldtloft med adkomst fra garasje. Nøyaktige årsaker er ikke kjent. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.
-Fuktskjolder/-merker observert på gulv ved sentralavtrekk på kaldtloft med adkomst fra stue. Årsak er ukjent. Oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.

Elektrisk annlegg
-Det er ikke fremlagt samsvarserklæring på elektrisk arbeid/anlegg. Med bakgrunn i dette bør det gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert
elektrofaglig person.

Yttertak
-TG2 er gitt med bakgrunn i taktekkingens alder og observasjoner gjort innvendig rundt skorsteiner på kaldtloft. Bygningsdelen krever oppfølging med jevnlig ettersyn og vedlikehold. Det er ikke etablert snøfangerutstyr og tiltak anbefales.

Grunnmur
-Det er registrert stedvise riss på grunnmuren, eksakt årsak er ikke kjent.

Drenering
-Dreneringen er skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut i fra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand derfor settes TG2 for åbelyse risiko.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene?
Ja. Vannlekasje i oktober 2013. Dette ble utbedret av SSG sine underleverandører. SSG har også all dokumentasjon på dette.

-Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja. Vannlekkasjen forårsaket av sprukket trykkrør (PEX) inn til vannskap i vaskerom

-Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja. Skade på blikk beslag på tak. Dette ble utbedret av Selbakk blikkenslager verkstad.

-Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. SSG, Omikron Elektro, Slevik Elektro og AL Elektriske har utført diverse installasjonsarbeid i den tiden eier har bodd der. Samsvarsærklering ligger i boligmappa.

-Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?
Ja. Har hatt eltilsyn i 2023.

-Kjenner du til om det er foretatt radonmåling?
Ja. Måling av radon foretatt og vifter i ringmur montert. Kontinuerlig overvåket med elektronisk måleapparat. Gjennomsnitt mindre enn 10Bq/M2 luft.

-Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger?
Har flere tilstandsrapporter inkludert Anticimex.

Boligens areal

Primærrom: 387 kvm, Bruksareal: 486 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 339 m².
Primærrom: 270 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, toalettrom, peisstue, tv-stue, to stuer, kjøkken/spisestue, gang, vaskerom, bad, soverom og omkledningsrom.

2. etasje:
Bruksareal: 147 m².
Primærrom: 117 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom, stue, to soverom, bad og stue/soverom.

I tillegg har eiendommen et frittstående uthus/verksted med gulvflate oppmålt til ca. 32 m2. Arealet er ikke medregnet i boligens bruksareal.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum: Kjør over Fredrikstadbrua og ta mot Halden/Begby i rundkjøring. Følg Haldenveien tvers over neste rundkjøring og følg veien noen hundre meter forbi Begby Senter. Ta så til høyre to ganger og følg Smaragdveien forbi Begby skole. Ta så Topasveien skarpt til høyre der veien deler seg. Følg veien til enden - nr 9 ligger på en høyde på venstre side.

Tomt

Areal: 1 595 kvm, Eierform: Eiet tomt

Denne tomten er utskilt på 1990-tallet, litt senere enn planleggingen av Moenfelltet, og er en av de flotteste tomtene på Begby. Romslig miljøtomt, med vakre naturomgivelser og utsikt, krever minimalt vedlikehold. Tomten er pent opparbeidet med belegningsstein/heller, brostein og skifer. Ellers naturtomt av fjell i dagen, prydbusker og noe spredt furuvegetasjon som sømløst går over i et svært hyggelig friareal.

Deler av gårsplassenmed pyntestein samt adkomsten, som er opparbeidet med stein, er utenfor tomtegrensen og er en del av kommunal vei (Topasveien). Se kart.

Garasje / Parkering

Dobbel garasje, samt stor innkjørsel/gårdsplass med plass til diverse biler.

Byggemåte

Boligen er tegnet av arkitekt Tom R. Krisitiansen og bygget av byggmester Egil Norli As.
Bolig over to etasjer samt kaldtloft. Gulv av betong mot grunn. Grunnmur av lettklinkerblokker fundamentert til fjell. Bærende konstruksjoner og
etasjeskiller av treverk. Utvendige fasader forblendet med teglstein og kledd med stående tre kledning. Takkonstruksjon i saltaksform utvendig tekket
med takstein. Boligen har profilert entrédør. Terrassedører, skyvedør og vinduer med to-lags glass fra byggeår. Oppvarming med vedfyring og
vannbåren gulvvarme tilknyttet varmepumpe. Sydvestvendt dels overbygget terrasse på 35 m2.

Merknad fra feiervesenet: Brennbart materiale for nær sotluke.
Nylig ble det konstatert vanninntrengning over spiskammers ved kjøkken i forbindelse med vasking av tak. Det kom vann inn under en blikkbeslagsskjøt ved bruk av høytrykksspyler. Det er ikke konstatrert skader, feilen rettes av blikkenslager i uke 33.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 03.06.1998 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme - nytt, avansert varmepumpeanlegg (luft til vann), samt oppvarming med vedfyring. Lave fyringsutgifter.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 23 000 kwh i 2022.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 23 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 30 126 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 2 131 937 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 7 674 972 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Reguleringsplan nr 164 "Moen", almenyttige formål og forsamlingslokale.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Bestemmelse om ledninger og gjerde

Vei/vann/avløp

Kommunal tilknytning

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Topasveien 9, 1639, Gamle fredrikstad, Gnr. 601 bnr. 220 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-23-0005

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Topasveien 9

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192230005

 • Prisantydning

  NOK 13 500 000

 • Samlet sum

  NOK 13 500 000

 • Total kostnad

  NOK 13 853 320

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: