Skjærhalden , Holtefeltet 9A

 • Adresse:

  Holtefeltet 9A

 • Prisantydning:

  NOK 4 090 000

 • Totalpris:

  NOK 4 090 000

 • Matrikkel:

  6/1

 • Areal:

  Primærrom: 62 m², Bruksareal: 67 m²,


Beskrivelse av prosjektet

8 prosjekterte hytter beliggende i naturskjønt område på Kirkøy, i nærheten av Skjærhalden. Hyttene oppføres i moderne, men tradisjonell hyttestil med god standard. Fra hyttene er det gangavstand til Holtekilen med bademuligheter og rekreasjon samt mulighet for leie av båtplass i nytt flytebryggeanlegg. Området byr på et unikt turområde fra skogsterreng til veier og stier i fjæra. I Skjærhalden finner du et flott bryggeanlegg, matvarebutikker, vinmonopol, bystrand og diverse restaunter/caféer.
Priser fra 4.090.000,-.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Hytte 94: 4 090 000,-
Hytte 95: 4 250 000,-
Hytte 96: SOLGT
Hytte 97: SOLGT
Hytte 98: SOLGT
Hytte 99: SOLGT
Hytte 100: 4 190 000,-
Hytte 101: SOLGT

Prisen på hyttene indeksreguleres i henhold til endring i bygge og anleggsvirksomheten fra 01.04.2022. Gjelder materialkostnader.

Forventet fremdrift

Ferdigstillelse våren 2023 /etter nærmere avtale. Det forutsettes salg av 2 og 2 hytter for igangsettelse.

Beliggenhet

Hyttene ligger på Holtefeltet, Kirkøy, med kort gangavstand til et fantastisk friområde for bading og lek (Holtekilen).Her er det også mulighet for leie av båtplass i et nytt flytebryggeanlegg. Nær Skjærhalden med diverse servicetilbud (butikker, restauranter, båthavn og strand) ellers er det kort vei med båt til mange skjærgårdsskatter, blandt annet Romsund, Gravningsund, Tisler og Koster. Det er også mange kulturaktiviteter og flotte turområder på øya. Hvaler er kjent for sine mange soldager, fauna og unike skjærgård - en mangfoldig øygruppe for både de som liker aktiviteter og de som vil roe sjelen. Buss fra Skjærhallen til Fredrikstad og Oslo. Hyttenes nøyaktige plassering på tomta er foreløpig ikke avklart.

Adkomst

Fra Fredrikstad: Kjør ny eller gammel Kråkerøybru og følg veien mot Hvaler. Kjør over fire bruer og gjennom Hvalertunnelen. Ta til venstre ved Kirken og følg veien mot Edholmen og ta Holtefeltet til høyre etter svinger og en liten høyde. Følg veien og hold høyre, kjør til veien ender i en stor felles parkeringsplass. Parker her å følg merking i vestlig retning. Tomtene er foreløpig merket med oransje punkt.

Areal

Hytta er oppført i trekonstruksjoner. Bindingsverk som isoleres med 200 mm mineralull og kles med liggende kledning, betongsøyler til grunn og saltak tekket med betongstein, renner nedløp i aluminium. Utvendig terrasse leveres i trykkimpregnerte materialer. Hyttene bygges i henhold til TEK 17. Se byggebeskrivelse fra Byggteknikk AS.Primærrom: 62,80 kvm, Bruksareal: 67 kvm

Bruksareal:67 m².
Primærrom:62,8 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Punktfestet, arealet er angitt til 314 kvm i festeavtale. Grunneier er Tore Mads Holte. Festeavtalen varer til den sies opp av fester (evigvarende).
Festeavgifter kr. 13.027 og reguleres hvert 5. år etter konsumprisindeks.
Natur-/fjelltomter. De fleste er forholsvis flate, og vil ha gode solforhold.

Båtplass

Det er mulighet for leie av båtplass i nytt flytebryggeanlegg i Holtekilen. Årlig leie er satt til kr 8.500,-.

Parkering

Med hyttene følger rett til 1 parkeringsplass (ca 300 meter unna).

Utstyr

Hyttene er beregnet for famillier - det er bla 3 soverom, romslig stue-/kjøkkenløsning med full takhøyde og moderne bad og kjøkken. Store lysåpninger slipper slipper naturen og sommeren inn.. Gulv belegges med eik parkett (3-stavs). Malt MDF-plater på vegger og MFD-panel i himlinger. Det etableres utestikk ved veranda og utekran på motsatt side/gavel. Hyttene leveres nøkkelferdige.

Internett / TV

Mulighet for internett

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Velforening

Kostnad til velforening er for tiden kr. 1000,-.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Privat vei fram til parkering. Kommunalt tilknyttet Vann og avløp via et privat anlegg (Nordre Holtefeltet vann og avløpslag). Hytteeiere har ikke blitt fakturert for kontingent da vannlaget har hatt god økonomi grunnet nye tilknytninger. Kostnader i forbindelse med strøm til varmekabel og drift av pumpe må påregnes.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Området er uregulert. Arealbruksformålet er framtidig fritidsbebyggelse.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Innhold

Gang, stue. kjøkken, bad og 3 soverom (p-rom). Bod/teknisk rom (s-rom).

Standard

Hyttene er beregnet for famillier - det er bla 3 soverom, romslig stue-/kjøkkenløsning med full takhøyde og moderne bad og kjøkken. Store lysåpninger slipper slipper naturen og sommeren inn.. Gulv belegges med eik parkett (3-stavs). Malt MDF-plater på vegger og MFD-panel i himlinger. Det etableres utestikk ved veranda og utekran på motsatt side/gavel. Hyttene leveres nøkkelferdige.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Holtefeltet 9A, 1680, Skjærhalden, Gnr. 6 bnr. 1 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-22-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Dokumenter

Komplett salgsoppgave

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192229000

 • Prisantydning

  NOK 4 090 000

 • Samlet sum

  NOK 4 090 000

 • Total kostnad

  NOK 4 090 000

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: