Skjærhalden , Korshavnveien 143

 • Adresse:

  Korshavnveien 143

 • Prisantydning:

  NOK 11 500 000

 • Totalpris:

  NOK 11 803 320

 • Matrikkel:

  25/75

 • Areal:

  Primærrom: 216 m², Bruksareal: 438 m²,


Beskrivelse

Velkommen til Korsvold Gård - et kjent begrep for folk med interesse for det kulinariske.   Her har det blitt produsert høyt verdsatte, økologiske grønnsaker, kjøtt og egg som har forsynt flere anerkjente restauranter i Norge. Store deler av driften har vært basert på leiet jord rundt på Kirkeøy, mens dyra har beitet på ulike øyer og holmer i Hvalerskjærgården.  På selve eiendommen er det dyrkbart areal for en stor kjøkkenhage, eller en mindre markedshage. 

Her finner du et elegant - både klassisk og særegent bolighus med utgangspunkt i et gammelt hus fra 1828, påbygget i 2009.  Omgitt av en frodig hage og kjøkkenhage med tre drivhus. 
I arbeidshuset har det blitt håndtert grønnsaker og egg i to adskilte grovkjøkken og et stort kjølerom.
Den 80 kvm store garasjen, med brede, høye porter har tjent som lager og til parkering av maskiner.
Låven har fungert som fjøs vintertids og består av et stort, åpent rom som kan brukes til mange formål, f.eks. verksted, atelier, eller lager. Låven har også et stort høyloft, som i dag benyttes som lager.

Etter 20 år på Korsvold er gårdsdriften avviklet, og familien er klar til å gi stedet videre.  Det som står igjen er en boligeiendom med et arsenal av muligheter for deg til å realisere dine drømmer, enten du vil drive næring, eller bare bo.

Bebyggelse

Bebyggelsen på eiendommen er omfattende og fremstår som ett fullverdig småbruk med bolighus, arbeidshus, redskapshus, fjøs, garasje/bod og tre drivhus. Eiendommen er en boligeiendom med næringsbygg og er ikke registrert som gårdsbruk.

Hovedhuset (1828/2009)

Hovedhuset er oppført i som to parallelle huskropper bundet sammen med en tverrgående fløy som danner husets inngangsparti. Den sydlige huskroppen er oppført i 1828.  Tverrfløyen og den nordlige huskroppen er oppført i 2009. Hovedhuset er en fullverdig og innholdsrik enebolig med et iøynefallende og pent uttrykk. Boligens interiør veksler og balanserer fint mellom det moderne fra 20095 og det mer rustikke og autentiske fra 1828 - bla. med lavere takhøyde og synlig tømmer.

Huset inneholder i første etasje: Inngang/hall, kjøkken, spisestue, stue, bad/wc og spiskammer i den sydlige huskroppen. I den nordlige delen en hall, et stor kontor/arbeidsrom ( stue), to soverom og bad/wc.
I andre etasje i den sydlige delen ligger tre soverom. I den nordre delen er det innredet en hems/stue og et innredet krypeloft - uten målbart areal grunnet takhøyde.
Det er kjeller under den nordlige huskroppen, med utvendig adkomst fra nordveggen: Diverse rom og boder, inkludert rom for tekniske installasjoner.

Arbeidshuset (2014)

Arbeidshuset har vært benyttet som pakkeri og behandling av det virksomheten har produsert. 
Bygget har stående kledningsbord av tjønnerøkt og jernvitrolbehandlet gran fra Svenneby Sag og Høvleri med variabel fals.
Arbeidshuset inneholder i første etasje:  To arbeidsrom/grovkjøkken, et kjølerom,  og inngangsparti med bad, wc og  trapp til andre etasje.
Andre etasje inneholder en stue/kjøkkenløsning og et rom som har vært benyttet til overnatting.  Andre etasje er ikke registrert som bolig.

Fjøs og høyloft (2014)

Fjøset har stående kledningsbord av tjønnerøkt og jernvitriolbehandlet gran fra Svenneby Sag og Høvleri med variabel fals og støpt dekke i betong. Fjøset har vært benyttet til storfe og har gitt ly for den sjeldne kurasen Vestlandsk Raudkolle som finnes i en begrenset populasjon i Norge.  Kuene har hatt tilhold i underetasjen som har store skyvedører mot syd, vest og nord. Dette gir god tilgang til arealet.   Innredningen i dette rommet følger ikke med.  I øvre del er det innredet et tradisjonelt, uisolert høyloft med god luftgjennomstrømming.

Redskapshuset (2014)

Redskapshuset er også å betrakte som en stor, uisolert garasje med støpt dekke, eller et tørt lagringsbygg med to store kjøreporter.   Lagerreoler følger ikke med.

Den gamle garasjen (ukjent byggeår)

Den eldre garasjen syd på eiendommen har ukjent opprinnelse og rommer to kjøreporter og et isolert hobbyrom/ bod innenfor.  Boden benyttes om verksted/hobbyrom og har innlagt strøm.  Bygget er enkelt og utidsmessig og er ikke vurdert i tilstandsrapporten.

Drivhusene

Et stort drivhus på ca 100 m2 i uisolert glass oppført i 2005 med støpt grunnmur hvor det dyrkes rett i jorda.
Et drivhus på 12 m2 med 16 mm polykarbonatplater og støpt isolert dekke, med innlagt vann og strøm.  Et uisolert drivhus på 6 m2 i glass.

Utstyr

Reoler og innredninger i arbeidshus, fjøs og redskapshus følger ikke med - foruten fastmonterte innretninger.

Standard

Hovedhuset:  Gulv er belagt med keramiske fliser, en- og trestavs eikeparkett, og malte tregulv.  Vegger har malte overflater, keramiske fliser, panel og synlig tømmer.  Tak har panel.

Arbeidshuset:  Gulv har epoxybelegg, keramiske fliser og laminat.  Vegger er belagt med plater og panel.  Tak har panel.

Kjøkken

Kjøkket i hovedhuset er levert av Ikea, med hvite fronter.

Beliggenhet

Korsvold gård ligger i landlige omgivelser på strekningen mellom Bølingshavn og Korshavn - nordvest på Kirkeøy, den siste veifaste øya i Hvalerskjærgården.  Eiendommen ligger i et karakteristisk kulturlandskap der skog møter åker og eng og mindre fjellformasoner - innenfor strandsonen - inne på øya.  Her er du skjermet fra trafikk og støy.  Kirkeøy er den største av øyene i Hvalerskjærgården med Skjærhalden som det største tettstedet - med kommuneadministrasjon - og en ettertrakted gjestehavn med serveringssteder, dagligvareforretninger og vinmonopol.  Skjærhalden er også anløpshavn for rutebåtene som tar deg på øyhopping i den sydlige delen av skjærgården. Rundt om på øya finnes flere fine og ettertraktede badestrender, svaberg og fine turområder.  Hvalerskjærgården er et ettertraktet og omfangsrikt rekreasjonsområde for båtfolk og badegjester.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Anticimex datert 21.3.2023.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for ulike bygningsdeler.  Av disse er 62 %  av vurderte bygningselementer gitt TG0, eller 1. 

32 % ( 61 enkeltelementer)  er gitt tilstandsgrad 2.  Disse er nærmere beskrevet i tilstandsrapporten i en oppsummering på side 5 og 6 og nærmere beskrevet på sidene f.o.m. 9 side t.o.m. side 28.  

1 % (ett enkeltelement ) er gitt TG3. Dette angår det eldre badet i hovedhuset der det er vurdert å ikke være benyttet tilstrekkelig tetteskikt, manglende klemring i sluk.

Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har avgitt egenerklæring om sin kunnskap om eiendommens forhold.  Egenerklæringen er del av salgsoppgavens vedlegg.  Det forutsettes at kjøper har lest egenerklæring og tilstandsrapport fra Anticimex ved innlevering av kjøpetilbud.

Bebyggelsens areal

Primærrom: 216 kvm, Bruksareal: 438 kvm

Hovendhuset:
Kjeller:
Bruksareal (S-rom): 55 m².

1. etasje:
Bruksareal: 165 m².
Primærrom: 159 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entre, gang, vindfang, 2 bad, vaskerom, wc, to soverom, spisestue, to stuer og kjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 43 m².
Primærrom: 43 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Trappegang og tre soverom.

Arbeidshuset:
1. etasje:
Bruksareal: 47 m².
Primærrom: 39 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Etre, bod, wc, to grovkjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 34 m².
Primærrom: 34 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue/kjøkken og rom benyttet for overnatting/hvile.

Redskapshuset:
Bruksareal (S-rom): 80 kvm - et åpent rom.

Fjøset:
Et åpent rom med åpning i nordveggen.  Målt areal 148 kvm - ikke målbart BRA.

Drivhusene har et areal på hhv. ca 100 kvm og 12 kvm.


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Veibeskrivelse / adkomst

Fra Oslo følg E6 sydover til avkjøring 11 ved Råde.  Følg derfra RV 110 til Fredriktad og følg RV 108 videre over til Kråkerøy videre mot Hvaler.  Følg Fastlandsveien over Hvalerøyene Vesterøy, Spjærøy og Asmaløy - gjennom Hvalertunnelen over til Kirkeøy.  Hold til venstre i første avkjøring etter tunellen og ta inn på Vestre veien (1138) mot Korshavn. Følg veien 2,6 km og hold opp til høyre i Bølingshavn - opp krysset - og hold til venstre inn på Korshavnveien.  Følg veien ca 1,4 km i nordlig retning og sving inn på eiendommen på høyre side.

Tomt

Areal: 7 485 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommens tomt er variert mellom opparbeidet gressbakke med frukttrær, busker og noe prydbeplantning - og enkelte bergrabber.  Gruset gårdsplass og adkomstvei - og en stor kjøkkenhage ved de to drivhusene.

De jordarealene som eier har leiet til sin drift er ikke knyttet til eiendommen og gir ikke nye eiere noen rettigheter til leieavtaler.
Matrikkelkart for eiendommen angir enkelte grenselinjer med stiplede linjer som innebærer en nøyaktighet dårligere enn 14 cm.  Dette kan medføre avvik i det oppgitte tomteareal.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for tilbygget på bolighuset, datert 21.4.2023.  For arbeidshuset, redskapshuset og fjøset foreligger det ferdigattest av 13.6.2014.   Det foreligger ikke ferdigattest, eller byggemelding for drivhuset, eller den eldre garasjen syd på eiendommen.

Adgang til utleie

Eiendommen er registrert som en boenhet.  Det innredede arealet i arbeidshuset er ikke registrert som egen boenhet.

Oppvarming

Hovedhuset er utstyrt med vannbåren varme i første etashe i bygningsdelen fra 2005 foruten badene som har el. varmekabler.  Varmekilden er elkjele og den vedfyrte komfyren - et italiensk klenodium - fra Nordica.  plassert på kjøkkenet.  Denne gir varme til komfyren og bidrar til oppvarming av den vannbårede gulvvarmen.  Dette skjer med hjelp av en sirkulasjonspumpe.  Sirkulasjonspumpen har backupløsning som sikrer drift ved evt. strømbrudd.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var 23 917 kWh.  For de øvrige byggene var det 7600 kWh.
Forbruk av ved ca fire favner.

Kommunale avgifter

Kr. 30 757 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 323 842 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område.  I kommuneplanens arealdel avsatt til område for- Hensyn landbruk, LNFR - spredt bolig- fritids ellernæringsbebyggelse. - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav.

Konsesjon / Odel

Eiendommen har boplikt etter konsesjonsloven (0-konsesjon).  Boplikt gjelder for eiendommer som er, eller har vært i bruk som helårsbolig og gjelder uavhengig av om dagens eier benytter eiendommen som fritidsbolig, eller helårsbolig.  Dersom en eiendom med slik boplikt ønskes nyttet som fritidsbolig må ny eier selv søke konsesjon om fritak fra boplikten.  I tilfeller der kommunen gir fritak for boplikt vil kravet til boplikt fortsatt gjelde ved senere omsetninger.   Dersom kjøp av eiendommen forutsetter fritak for boplikt, må dette spesifiseres i kjøpetilbud.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett.  Eiendommen har i tillegg egen, dyp borebrønn til vanning av hage og kjøkkenhage.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund as har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 35 31 25 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

2000/15184-1/86  Erklæring/avtale 06.12.2000.  Rettighetshaver:Knr:3011 Gnr:25 Bnr:191   Bestemmelse om adkomstrett, vedlikehold, vann/kloakkledning, om vann fra brønn/pumpe, med flere bestemmelser

2004/14218-1/86  Erklæring/avtale  12.10.2004. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. Rettighetshaver: Hvaler kommune:  Byggeforbud på nærmere angitt avstand/område. Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser

Adresse og matrikkel

Korshavnveien 143, 1680, Skjærhalden, Gnr. 25 bnr. 75 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-22-0045

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Korshavnveien 143

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220045

 • Prisantydning

  NOK 11 500 000

 • Samlet sum

  NOK 11 500 000

 • Total kostnad

  NOK 11 803 320

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: