Fredrikstad , Repslagerveien 11

 • Adresse:

  Repslagerveien 11

 • Prisantydning:

  NOK 3 100 000

 • Totalpris:

  NOK 3 191 320

 • Matrikkel:

  209/1/106

 • Areal:

  Primærrom: 110 m², Bruksareal: 183 m²,


Beskrivelse

Nyt livet i en enebolig med sjel mitt i hjertet av Oredalen/Christianslund. Sjarmerende og klassisk bolig som trenger oppussningsbehov. Solrik og pent opparbeidet flat og noe skrående tomt på baksiden, i stille villastrøk er med på å gjøre denne beliggenheten særdeles attraktiv. Repslagerveien er en populær gate og uten gjennomgangstrafikk. Kort vei til byens sentrum, skoler og barnehager. Kort avstand til marka med vakre omgivelser og rekrasjonsmuligheter. Gangavstand til nærbutikk, servicefasiliteter mm

Standard

Boligen fremstår som bra vedlikeholdt utvendig, men trenger oppgradering/oppussningsbehov innvendig. Se vedlagte tilstandsrapport som beskriver det byggtekniske ved boligen. Selger opplyser at det er byttet takstein på yttertak i ca 2012. Vinduer i 1. etg og 2 stk i 2. etg er byttet i ca 2017. Terrassedør skiftet i ca 2014. Ny varmepumpe fra 2021.  Ellers er huset skrapet og malt de seneste årene.

Kjøkken

Stort romslig kjøkken med direkte utgang til veranda. Kjøkken innredningen er av eldre dato med glatte fronter.

TG2: Kjøkkenet har fått denne tilstandsgraden grunnet at kjøkkenet er av eldre dato. Det er også foretatt fuktmåling i området foran oppvaskmaskin uten at det er avdekket  forhøyende verdier.

Bad

Romslig eldre bad med med duskabinett, servant, wc og opplegg for vaskemaskin. Skyvedørsgarderobe med speil.
(Skyvedørsgarderobe med speil, servant med overskap og toalett kjøpt nytt i 2018)

TG3: Badet har fått denne tilstandsgraden er forventet å ha brukt opp sin forventede levetid, men takstmann har foretatt hulltaking for måling av fukt, uten at det har avdekket forhøye fuktverdier. Det anbefalles at badet renoveres.

Kjeller

Boligens kjeller består av boder. Det er direkte adkomst til kjelleren fra stuen og utvendig adkomst. Det er registret fuktgjennomslag i kjeller. Det anbefales luftes samt utvendig drenering. Se tilstandsrapport for mer informasjon.

Beliggenhet

Beliggende i et meget attraktivt og veletablert villaområde på Christianslund. Spesielt barnevennlig og trafikkskjermet område, uten gjennomgangstrafikk da Repslagerveien er en blindvei. Boligen ligger solrikt til samt sentral beliggenhet med kort vei til offentlig kommunikasjon, servicetilbud og skoler på alle trinn. Forøvrig gangavstand til byens sentrum med all dens fasiliteter.

Løpende kostnader

Selgerne har arvet boligen, og har derfor ikke kunnskap om eiendommens strømforbruk.

Forsikring

Frende

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Grydeland Eiendom AS datert 14.11.2022.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 30 ulike bygningsdeler.  Av disse er 7 bygningselementer gitt TG0 og 1.
I 19 bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2.   I 4  Bygningsdeler er gitt TG3.  Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

TG 3: 
- Kjeller: Fuktskader i kjeller, anbefalles dreneres og luftes
- Utvendige trapper: Rekkverk må monteres
- Innvendige trapper: Rekkverk må monteres
- Bad: Bør renoveres
TG 2: Boligen har 19 byggningselementer som har fått denne tilstandsgraden, les mer om dette i vedlagte tilstandsrapport.
Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

- Selger opplyser også at: Det er byttet takstein på yttertak i ca 2012. Vinduer i 1. etg og 2 stk i 2. etg (mot verandaen) er byttet i ca 2017. Terrassedør skiftet i ca 2014. Den lille boden ved fjellet er satt opp i 2016. Overbygg ved inngangsdør satt opp i ca 2015. Overbygg på veranda satt opp i ca 2021. Ellers er huset skrapet og malt de seneste årene.

Boligens areal

Primærrom: 110 kvm, Bruksareal: 183 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 0 m².
Sekundærrom: 53 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærom: Boder
1. etasje:
Bruksareal: 59 m².
Primærrom: 59 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, trapperom, kjøkken med utgang til veranda, stue og spisestue

2. etasje:
Bruksareal: 52 m².
Primærrom: 51 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Trappegang, gand, bad og 2 soverom.
Sekundærrom: 1 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærom: kott

Totalt bruksareal bolig: 164 m². Totalt Primærrom bolig: 110 m². Totalt sekundærrom bolig: 53 m².

Utebod 1:
Bruksareal:  13 m².
Sekundærrom: 13 m².
Utebod 2:
Bruksareal:  6 m².
Sekundærrom: 6 m².De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapport avholdt 14.11.2022 utført av Grydeland Eiendom as. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Stavlund Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 615 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2076, Festeavgift: 2500

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt.

Byggemåte

Se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Barnehage / skole i området

Se vedlagte naboprofil.

Adgang til utleie

Boligen er godkjent for en boligenhet.

Oppvarming

Boligen varmes opp med elektriske panelovner, varmepumpe og vedovn.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke kunnskap om boligens energiforbruk.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 15 538 pr. år
Eiendomsskatt: kr. 6. 228,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er i Fredrikstad kommune vedtatt eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 910 295 pr. 01.01.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 277 061 pr. 01.01.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen  ligger i uregulert område.
Eiendommen omfattes av kommuneplanens for 2020-2023 med angitte formål Boligformål.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen: Tinglyst festekontrakt med tilleggsavtale tinglyst hhv 06.09.1927 og 14.01.2004. Disse tinglyste rettighetene vil følge boligen.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Fredrikstad kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.
Generelt pålegg i området om utkobling av taknedløp

Offentligrettslig pålegg

Det er registert fra Feiervesenet at skorstein er innekledd på en side på kjøkken i 1. etg.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 78 22 96 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Repslagerveien 11, 1613, Fredrikstad, Gnr. 209 bnr. 1 Fnr. 106 i Fredrikstad kommune

Oppdragsnummer

192-22-0042

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.stavlund.no.

Dokumenter

Komplett salgsoppgave_Repslagerveien11

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220042

 • Prisantydning

  NOK 3 100 000

 • Samlet sum

  NOK 3 100 000

 • Total kostnad

  NOK 3 191 320

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: