Sarpsborg , Sandesundsveien 12

 • Adresse:

  Sandesundsveien 12

 • Prisantydning:

  NOK 7 950 000

 • Totalpris:

  NOK 8 164 570

 • Matrikkel:

  1/638

 • Areal:

  Primærrom: 317 m², Bruksareal: 422 m²,


Beskrivelse

Dette er en bolig som står ut i mengden - et klenodium.  En stor, ærverdig villa i dragestil med mørkmalt, maskinlaftet tømmer, stor takhøyde - og med lang, rik historie.    Eiendommens første eier var Oluf Wilhelm Falck-Ytter, tidligere byfogd - og en kjent skikkelse i bybildet - bl.a. som grunnlegger av Festiviteten - og en kjent barnebokforfatter.  Huset er i i Siv.ark. Svein M Jakobsens artikkelserie "Byvandringer" i Sarpsborg Arbeiderblad  fremhevet som "det huset som best viser dragestilens mange særtrekk" i Sarpsborg.  I tillegg til et karakteristisk eksteriør, vil  Interiøret gi deg et tilbakeblikk om hvordan de "eleverte" levde sine liv - og du vil ikke glemme møtet med den ærverdige spisestuen, med sine mørke paneler - og åpne ildsted.     På en stor tomt, grensende inn til den vakre Kulåsparken - et par hundre meter fra Festiviteten og handelsområdene i Sarpsborg sentrum strekker Sandesundsveien seg sydover, med tradisjonsrik villabebyggelse - sentralt og solrikt - øverst i byen.

Innhold

Boligen er stor og innholdsrik med et klart og karakteristisk skille mellom hovedinngang og tjenerinngang som man gjerne finner i eldre boliger av dette kaliberet.  Hovedentreen ligger på vestsiden - ut mot byen -  og "tjenerinngangen" inne på tunet på baksiden.   Dette skillet kjenner man også igjen i boligens interiør, med en stor, iøynefallende trapp fra hallen og opp til andre etasje - og en noe mer beskjeden trapp fra kjøkkenseksjonen opp til den nordre fløyen. 

Boligen inneholder i første etasje:  Hall med trapp til andre etg., en stor spisestue med peis og vedovn, to gode dagligstuer - den ene med utgang til en karakteristisk, overbygget veranda, kjøkkeninngang og kjøkken, wc.  I tillegg finnes det et soverom og en sideinngang til det som tidligere har vært utleiet:  Et venterom, behandlingsrom og wc.  I andre etasje finner man fire store soverom, en stue med utgang til balkong ( eller ekstra soverom ) med utgang til balkong, et vaskerom og et bad/Wc.  I tillegg til dette S-rom garderobe og to store alkover og en bod.

Bryggerhuset  inneholder tre boder i første etasje og et loft med målbart bruksareal.

Standard

Dette er en gammel villa fra 1898, med utidsmessighet og et naturlig, akkumulert behov for vedlikehold og modernisering ift. et alminnelig krav til komfort og standard, men her finner man også eleganse fra en fordums tid og hint av historie, gamle tradisjoner og levemåter.

Gulv er belagt med eik parkett, lakkerte furubord, vinylbelegg, linoleum og heldekkende tepper.  Vegger er har paneler, speilpaneler og tapeter.  Tak har iøynefallende speilpaneler, panel og noen glatte flater.  Vind

Kjøkken

Kjøkkenet er plassert ved kjøkkeninngangen med forbindelse til den interne trappen opp til andre etasje og ut til den store, ærverdige spisestuen.   Kjøkkenet med innredning og overflate er utidsmessig og har bruksslitasje.  Tilstandsrapporten har angitt tilstandsgrad 2 for kjøkkeninnredningen.

Bad

Bad og vaskerom er ikke bygget opp som våtrom etter dagens krav og standard.  Rommene er utidsmessige og må anses å ha behov for rennovering.   Tilstandsrapporten har angitt tilstandsgrad 3 for bad og vaskerom.

Balkong

Balkongen i andre etasje har angitt tilstandsgrad 3.  Dette er begrunnet i rekkverkets høyde, fukt og råteskader.

Beliggenhet

Dette er god beliggenhet, i en av Sarpsborgs mest attraktive boliggater, kun en kort spasertur bort til Festiviteten, Storbyen kjøpesenter og byens handlegater. Med grense inn til den ettertraktede Kulåsparken og med kort spaseravstand til barneskole, barnehager, ungdomsskole og St. Olav Vgs.  Det tar deg et kvarter å gå til Sarpsborg stasjon med togforbindelse til Oslo Østfoldbyene og Oslo S.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Witek As datert 27.2.2023.  Denne er utarbeidet som erstatning for tidigere rapport etter at det er påvist råteskader i bjelkelag og i lafteknuter.

Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 37  ulike bygningsdeler.  Av disse ee to bygningselementer gitt TG0 og 1.  22  bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2.   Ni bygningsdeler er gitt TG3.   Fem bygningselementer er ikke undersøkt av grunner som er angitt under rapportens ulike punkter.

Det er bl.a. påvist rådeskader i bjelkelag over krypkjeller og det antas å gjelder for deler av bjelkelag som ikke lar seg inspisere.  Det er også påvist råte i lafteknuter.

For best mulig forståelse av tilstandsrapportens konklusjoner mht. tilstandsgrader, begrunnelse for disse og kostnadsestimering henvises det til tilstandsrapporten som følger som del av salgsoppgaven.

Det er av hensyn til konstruksjonen ikke foretatt hulltaking for fuktighetskontroll.

Tilstandsrapporten er omfattende og inkluderer vedlegg med en Bolig og brannforebyggende kontrollrapport vra Sørum Elektro as. 

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har fyllt ut egenerklæring om eiendommens tilstand.  Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo der arvingene har begrenset kunnskap om eiendommens tilstand og forhold.   Når man vurderer opplysninger som fremkommer i egenerklæringen bør dette tas med i vurderingen.

Boligens areal

Primærrom: 317 kvm, Bruksareal: 422 kvm

Hovedhuset:    BRA 354 m²/ P-rom: 317 m²

1. etasje:
BRA: 170 m².
P-rom: 167 m².
Følgende rom er oppgitt som P-rom:  Hall, m/trapp, 3 stuer, soverom, entre, kjøkken,  to stk. wc, vindfang sideinngang, kontor og oppholdsrom.  S-rom:  2 stk kott.

2. etasje:
BRA: 184 m².
P-rom: 150 m².
Følgende rom er oppgitt som P-rom: 'Gang, Bad, vaskerom, 4 soverom, stue.  S-rom: Garderobe og to boder.

Bryggerhus: BRA 43 m²/ P-ROM 0 m²/ S-ROM: 43 m².

1.etasje:
BRAl: 25 m² ( S-rom):  Tre boder.
Loft: 18 m² (S-rom): Loft.

Garasje: 
Bruksareal: 25 m² (S-rom) Oppstillingsplass for kjøretøy.

De oppgitte arealer er hentet fra tilstandsrapportdatert 12.10.2022, utført av Witek v/ Jørn Andre Isnes. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Eiendommen har kjøreadkomst fra Sandesundsveien opp til garasje og gårdsplass med gode parkeringsmuligheer på eiendommens bakside.

Tomt

Areal: 2 991 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten er opparbeidet med asfaltert oppkjørsel og gårdsplass, med gressplen og noe skogsvegetasjon i forlengelse av skogen i Kulåsparken.  Tomten er opphøyet i forhold til gaten og oppleves derfor skjermet og ugenert med lite innsyn.

Eiendommens grenser er i matrikkelkart angitt med varierende grad av presisjon.   Grensene mot vest og syd er angitt med middels nøyaktighet  >10<=30 cm.  Grensene mot nord og øst er angitt med liten nøyaktighet >=500 cm.  Dette innebærer at det ikke er mulig å oppgi eksakt areal for eiendommen.  Grensene i terreng synes tilsynelatende å værei samvar med de grenser som er antydet i matrikkelkartet.

Garasje / Parkering

Det er god pakering på egen tomt, med parkering i egen garasje.

Byggemåte

Boligen er omtalt som det huset i Sarpsborg som best viser dragestilens mange særtrekk.  Dragestilen oppsto på 1890-tallet som en nasjonal variant i forlengelsen av sveitserstilen, med røtter i nasjonalromantikken.  Dragestilen hentet inspirasjon fra gårdsbebyggelse i innlandsbygdene og hadde som intensjon å vise det offisielt Norske i det internasjonale kulturmiljøet.

Boligen er oppført i 1898, i trekonstruksjoner, med maskinlaftede tømmervegger med innvendige utforinger og paneler.  Taksperrekonstruksjoner, dels tekket med teglstein og dels med betongstein. 

Bryggerhuset er oppført i 1900, i enkle trekonstruksjoner, med punktfundamenter på terrengt.  Saltak, yttertak tekket med teglstein.  Annekset fungere som bod og oppbevaringsplass, med loft som har takhøyde og målbart BRA.

Garasjen er oppført 1950 med vegger av sementblokker over støpt gulv.  Utvendig pusset og malt.  Saltak, tekket med papp.  Elektrisk drevet leddport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest for bebyggelsen som sådan for bebyggelse fra byggetiden.  Eiendommen har tidligere vært registrert som en bolig med to boenheter.  Det er utstedt ferdigattest for omdisponering fra tomannsbolig til enebolig.

Barnehage / skole i området

Innenfor nærområdet ligger det barneskoler, barnehager, ungdomsskoler og videregående skoler i sentrum.

Adgang til utleie

Det har tidligere vært leiet ut deler av første etasje til behandlingsvirksomhet.   Dette er ikke en adskilt del av boligen, men som del av boligen med intern adkomst mellom det utleiede areal og resten av boligen.

Oppvarming

Boligen har sentralfyr med vannbåren varme fordelt til radiatorer.  Sentralfyren er tilrettelagt for fyring med biodiesel med nedgravet, utvendig oljetank. El. varmekabler i baderomsgulv. 

Boligen har også tre ildsteder.  En stor, åpen peis i spisestuen er særlig iøynefallende. I spisestuen er det også en vedovn og i den tilliggende stuen, på samme pipeløp finnes er det en peis.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Gjennomsnittlig forbruk av strøm siste tre år: 9 557 kWh.   Gjennomsnittlig forbruk av biodiesel siste tre år: 5 628 liter.

Kommunale avgifter

Kr. 23 214 pr. år Inkl. eiendomsskatt med kr 15 541,-. Grunnlag for eiendomsskatt er kr 4 317 200,-. Det er vannmåler i eiendommen. Kommunale avgifter er basert på et forbruk (35 m3) som ikke er reprentativt for en alminnelig husstand.

Eiendomsskatt

Det beregnes eiendomsskatt i Sarpsborg kommune.  Eiendomsskatt for denne eiendommen inngår i de oppgitte kommunale avgiftene med kr 15 541,-.  Grunnlag for eiendomsskatt er kr 4 317 200,-.  Det er vannmåler i eiendommen.  Kommunale avgifter er basert på et forbruk 35 m3. Dette er ikke reprentativt for en alminnelig husstand.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 561 334 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 5 620 801 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Sentrumsplanens §4.16 angir hvilke begrensninger som gjelder for eiendommer på Gul liste : 
i. Rivning tillates ikke.
ii. Bygningene kan ikke endre sin hovedform.
iii. Ved vedlikehold og istandsetting av bygninger skal de opprinnelige/historisk, verdifulle bygningsdeler repareres og ikke byttes. Historiske verneverdige bygningsdeler, materialer, konstruksjoner, overflatebehandlinger og farger skal bevares.
iv. Tilbygg/påbygg og tilbakeføring skal gjøres med grunnlag i opprinnelig/historisk arkitektoniske kvaliteter. Tilbakeføring skal kun skje på dokumentert grunnlag.
v. Tiltak på enkeltbygg på Gul liste skal oversendes regional kulturminneforvaltning for uttalelse.
vi. Ved nye tiltak i områder som grenser inn mot gul liste-bygninger (buffersone), vil kommunen kreve at det redegjøres for hvordan tiltaket tilpasser seg til områdets karakter og kulturmiljø, og hvordan verdiene i området ivaretas. Det kan kreves fasadeoppriss og/eller tilpasningsbeskrivelse som også viser tilliggende bebyggelse.
Retningslinje til §4.16 pkt. a.
Flytting av bygninger på gul liste er tillatt.
b. Bestemmelser for SEFRAK-registrerte bygninger
Tiltak ved SEFRAK-registrerte bygninger, jf. temakart SEFRAK-registrerte bygninger, skal vurderes å oversendes til regional kulturminneforvaltning for uttalelse.
For meldepliktige bygninger (bygninger eldre enn 1850), er det lovfestet i Kulturminneloven § 25 at kommunen er pliktig til å oversende tiltaket til regional kulturminneforvaltning for uttalelse før endring eller rivning kan bli godkjent. Kommunalt vedtak skal umiddelbart oversendes regional kulturminneforvaltning i etterkant.

Retningslinje til §4.16 pkt. b. SEFRAK-registrerte bygninger
23
Bygningene i SEFRAK-registeret er i utgangspunktet ikke tillagt spesielle restriksjoner, siden SEFRAK er et aldersregister der det ikke er foretatt noen verneverdivurdering. Registreringen fungerer mer som et varsko om at kommunen bør ta en vurdering av verneverdien før det eventuelt blir gitt tillatelse til å endre, flytte eller rive bygninger.

Regulering

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan, men er i kommunedelplan for Sarpsborg sentrum ( Sentrumsplanen ) oppsatt på "Gul liste" over eiendommer som er definert som bevaringsverdige, med strenge restriksjoner for tiltak på eiendommene. 

Sentrumsplanen kan fås oversendt av megler om ønskelig.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp via private stikkledninger.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de ikke har bebodd eiendommen siden sin egen barndom.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Det gjøres særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst.

Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 35 31 25 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Heftelser

Tinglyst erklæring fra tidligere skjøte med bestemmelse om vann/kloakkledning/strøm m.m.  Rettighetshavere er Sarpsborg kommune og Borregaard Ind. Ltd.  Heftelsen følger eiendommen.

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

Adresse og matrikkel

Sandesundsveien 12, 1724, Sarpsborg, Gnr. 1 bnr. 638 i Sarpsborg kommune

Oppdragsnummer

192-22-0012

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Dokumenter

Komplett Salgsoppgave Sandesundsveien 12

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220012

 • Prisantydning

  NOK 7 950 000

 • Samlet sum

  NOK 7 950 000

 • Total kostnad

  NOK 8 164 570

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: