Vesterøy , Olabakken 6

 • Adresse:

  Olabakken 6

 • Prisantydning:

  NOK 3 750 000

 • Totalpris:

  NOK 3 844 920

 • Matrikkel:

  42/346

 • Areal:

  Primærrom: 73 m², Bruksareal: 73 m²,

3 Soverom
Soverom
G EnergimerkeORANGE
Energimerke
Legg inn bud

Beskrivelse

Oppgradert og tilbygget hytte beliggende høyt og fritt med utsikt mot koster - Spjærøy. Med hytta følger selveiet båtplass i nyere bryggeanlegg ved barnevennlig strand på Bastofeltet, like i nærheten av Sand Marina som består av restaurant, kiosk, drivstoff og et stort bryggeanlegg. 2 biloppstillingsplasser i Olabakken, rett nedenfor hytta. Rikelig med utearealer i form av stor hjørneveranda mot vannet og plattinger på baksiden. Sol fra morgen til kveld.

Innhold

Gang/hall, kjøkken, stue, bad med dusj, rom med snurredo og tre soverom (alle p-rom).

Standard

Pen hytte fra 1964 som er tilbygget på 1990-tallet og kledd om og etterisolert i 2005, er etablert med store utearaler i form av hjørneveranda og plattinger. Gulver er belagt med trebord, laminat og belegg. Malt panel på vegger. Panel og malt panel i himlinger. Hytta oppleves lys og romslig med store vindusflater mot sjøen.

Parkering

Selger disponerer to parkeringsplasser rett nedenfor hytta samt én plass på motsatt side av veien. Det er ikke inngått avtale om parkeringsplassene.

Båtplass

Selveiet båtplass (3 meters bredde) i felles flytebryggeanlegg medfølger. Årlig kostnad er kr 2.200,- som inkluderer velavgift.

Kjøkken/bad

Kjøkken: Laminat på gulv og malt panel på vegger og i tak.Hvit, nymalt innredning med ny laminat benkeplate. Frittstående kombiskap og komfyr. Ventilator i overskap.
Bad: Fliser på gulv og vegger, panel i tak. Dusjnisje og innredning med skaper og servant. Snurredo i eget rom.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt og fritt blandt spredt hyttebebyggelse på fjellet overfor Sand Marina - Spjærøy. Gangavstand til egen båtplass og nydelig sandstrand - her har også  Sand Marina etablert seg med restaurant, kiosk og nytt bryggeanlegg. Utsikt i retning Asmaløysundet, Svenskelandet og Kosterøyene. Med båt er det kort vei til Brattestø med restaurant og strand, Akerøya og Skjærhalden med diverse servicetilbud. Nydelige turområder i retning Holmetangen og Kjellvika. Bussforbindelse i veien nedenfor eiendommen.

Løpende kostnader

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var 2872 kwh.

Tilstandsrapport/takst

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 01.09.2022. Verditakst kr. 3 750 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 29 ulike bygningsdeler. 2 bygingselementer er gitt TG0. 13 bygningselementer har angitt TG1. 4 bygningselementer har angitt TG2 som kan kreve tiltak, 8 bygningselementer har angitt TG2 som ikke krever umiddelbare tilatak og ett bygningselement er angitt TG3. Ett bygningselement er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.
-
-
-
-

Bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 og 3

Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Terrassedør har en del slitasje på felt under glass utvendig. Noe bom/løse fliser og manglende fuger i gang/hall. Det er ikke radonmålt. Det er åpnet opp i isolasjonen på ene siden i fakk mot gavl sør. Mangler fliser rundt rør under innredning på bad. Over halvparten av forventet brukstid på sluk på bad er oppbrukt. Ingen sluk utenfor dusj. Det mangler styrt tilluftsventilering på bad. Åpent elektrisk anlegg på vegg kjøkken, 40 amp. hovedssikring, 4 kurser, skrusikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter.
Gråvann går ut i terreng. Ikke godkjent løsning.

Boligens areal

Primærrom: 73 kvm, Bruksareal: 73 kvm

1 . etasje:
Bruksareal:73 m².
Primærrom: 73 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Kjør Værstebrua eller Kråkerøybrua i retning Hvaler. Kjør forbi Brattebakke med Essostasjon og følg veien over til Spjærøy. Ta Olabakken til høyre og parker straks på venstre side. Følg sti opp til hytta.

Tomt

Areal: 1 758 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ja

Byggemåte

Hytta er fundamentert på søyler og lettklinker til fjell. Yttervegger i bindingsverk, som etter byggemåte skal være isolerr med 10 cm mineralull. Liggende trekledning. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med stålplater som ser ut som takstein. Taktekket er fra 2005. Vinduer med tolags isolerglass. De fleste av vinduene er skiftet ut i perioden 2014-2017. Malt inngangsdør og terrassedør med tolags isolerglass. Terrasse på to sider av huset på ca. 40 m2. Treplatting, dels overbygget, ved inngangsparti på 32 m2.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Panelovner i enkelte rom.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 3 000 kwh.

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 7 910 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 135 000 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Uregulert område. Omfattes av kommuneplanen - fritidsbebyggelse i strandsonebeltet.  I kommuneplanens arealdel er området kalt felt BKB4 (syd for dette hyttefeltet) avsatt til framtidig fritids- og turistformål ognæringsbebyggelse (hotell og bevertning).

Offentlige planer

I kommuneplanens arealdel er området kalt felt BKB4 (syd for dette hyttefeltet) avsatt til framtidig fritids- og turistformål ognæringsbebyggelse (hotell og bevertning).

Konsesjon / Odel

Kjøper må undertegne egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Vann og avløp

Vann fra sisterne. Gråvann går ut i terreng. Dette er ikke en godkjent løsning. Det er kommunalt vann og avløp gjennom privat anlegg i nærområdet som man kan betale seg inn på.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Tilbehør og løsøre medfølger hytta, noe privat løsøre vil bli fjernet innen overtakelse.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til henning.hesselberg@stavlund.no eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Olabakken 6, 1684, Vesterøy, Gnr. 42 bnr. 346 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-22-0010

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220010

 • Prisantydning

  NOK 3 750 000

 • Samlet sum

  NOK 3 750 000

 • Total kostnad

  NOK 3 844 920

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: