Gamle fredrikstad , Johs Øbys vei 7C

 • Adresse:

  Johs Øbys vei 7C

 • Prisantydning:

  NOK 9 500 000

 • Totalpris:

  NOK 9 753 320

 • Matrikkel:

  601/54

 • Areal:

  Primærrom: 218 m², Bruksareal: 278 m²,


Beskrivelse

Dette er en stor, innholdsrik enebolig - tilpasset en stor familie - med sine seks soverom, to store stuer, tre bad. - og dobbel garasje. Boligen er oppført på 1970-tallet påbygget/modernisert i 2000, og ytterligere oppgradert i 2012-2014. Beliggende barnevennlig, vestvendt på et høydedrag, hevet over den øvrige bebyggelse. Nærområdet er et ettertraktet villaområde på Begby, med gangvei til skole, barnehager, idrettsanlegg, flere dagligvareforretninger og fine turområder. Kjøreavstand til Fredrikstad sentrum og jernbanestasjonen er 7 minutter.  Et av soverommene i første etasje har egen inngang og eget bad.  Her kan det innredes en "hybel" med intern adkomst til boligen.

Innhold

Boligen inneholeri første etasje:  En stor hall, stue, spisestue, kjøkken, 3 soverom ( inkl. salongen), 2 stk bad/wc, vaskerom, 2 boder.   Garasje med utvendig adkomst.
Andre etasje inneholder:  Stue, 3 soverom, bad/wc, kott i knevegg.
Kjeller med utvendig adkomst:  Boder for oppbevaring og teknisk rom.

Utstyr

Vannbåren varme med varmepumpe/ bergvarme - som bidrar til komfort og god energiøkonomi.
Peis.
El-billader.
Fibernett fra Altibox, eller Telia.

Standard

Boligen har et tiltalende interiør med tidsriktige, balanserte paletter - og en velfungerende og gjennomtenkt planløsning med mange bruksmuligheter. 

Gulv er belagt med enstavs og trestavs eikeparkett, keramiske fliser og vinylbelegg.  Vegger er belagt med tapet, malte overflater og keramiske fliser.   Tak har malte, glatte flater.

Entré

Innenfor døren kommer du inn i en stor hall, med trapp til andre etasje, stuen og til soveromsavdelingen.

Bad/ Vaskerom

Boligen er utstyrt med tre bad.  Ett bad ved de to soverommene i første etasje.  Ett bad i "salongen" første etasje og ett bad i andre etasje.  I første etasje ligger et stort vaskerom adkomst til kjølerom, en bod og med egen utgang.

Balkong

Fra stuen i andre etasje har man utgang til en balkong orientert mot nord.

Terrasse

Stuen i første etasje er vendt ut mot en stor, delvis overbygget terrasse - usjenert og med ettermiddagssol.

Soverom

Boligen er innredet med seks soverom.  To soverom i første etasje og tre i andre etasje. "Salongen" i første etasje er beregnet som soverom.  Dette rommet har eget bad og egen inngang og kan fungere som en hybelleilighet  - med intert adkomst - dersom man monterer en kjøkkeninnredning.

Beliggenhet

Eiendommen ligger vestvendt og solrikt på et høydedrag i veletablert villastrøk på vestsiden på Begby, Fredrikstad.  Her har barna trygg og kort vei ( ca 300 meter ) gjennom boliggater frem til skolen, barnehager og idrettsanlegg ved Begby.  Noen hundre meter unna starter et stort nettverk av tur- og lysløyper som leder ut i Torsnesmarka og ned til Golfbanen rett utenfor Gamlebyen.  I nærområdet finnes flere dagligvareforretninger og handelssentre.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport fra Anticimex datert 29.04.2023.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 38 ulike bygningsdeler.  Av disse er 25 bygningselementer gitt TG 2.
To bygningsdeler er gitt TG3.  Der det er foretatt hulltaking for undersøkelse av fukt ifm. våtrom er dette angitt i rapporten.

Bygningselementer som er gitt TG 2 og TG 3 er gjengitt i tilstandsrapporten i en oppsummering på tilstandsrapportens side 5 og nærmere beskrevet på tilstandsrapportens sider fom. 7 tom 15. 

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har utstedt egenerklæring om sin kunnskap om eiendommens tilstand og øvrige forhold.  Erklæringen følger som del av salgsoppgaven.  Det er anmerket for tidvis forekomst av mus i kjeller og noen fuktmerker i krypkjeller under terrasse.

Boligens areal

Primærrom: 218 kvm, Bruksareal: 278 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal (S-rom): 18  m².

1. etasje:
Bruksareal: 190 m².
Primærrom: 148 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:Entre/hall, stue, spisestue, kjøkken, to stk bad/wc og tre soverom.  S-rom:  Garasje, to boder og kjølerom, tilsammen 42 m²

2. etasje:
Bruksareal: 70 m².
Primærrom: 70 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue, bad og tre soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Fra Fredrikstad sentrum følg RV 110 i retning Halden/Gamlebyen - over Fredrikstadbroa.  Hold til venstre i rundkjøringen og følg veien frem til neste rundkjøring.  Følg derfra Haldenveien videre Østover ca 2 km. Sving inn til høyre rett før Meny Dagligvare, inn på Tyrihjellveien og følg denne frem til Johs Øbys vei svinger inn til venstre.  Følg veien frem ca 150 m og sving inn til venstre

Tomt

Areal: 1 088 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er pen topparbeidet med gressplen, prydbeplantning og naturlig vegetasjon.  Gårdsplass belagt med betongstein, kantsten av granitt. Skiferbelagt inngangspartier ved hovedinngang og vaskerom/garasje. 

Eiendommens tomt består av to parseller.  Gnr 601, bnr 54 er oppgitt med et areal på 758 kvm.  Gnr 601, bnr 99 er oppgitt med et areal på 330 kvm.  For parsellen 601/54 er tre av grenselinjene i kommunens kart markert med en nøyaktighet dårligere enn 14 cm.

Garasje / Parkering

Innredet, dobbel garasje med ledport.

Byggemåte

Frittliggende enebolig opprinnelig oppført i 1970, påbygget, modernisert og oppgradert i 2000:   Fornying av begge bad i første etasje. Vinduer og utvendig kledning skiftet. Etterisolering av tak og vegger. Oppgradering av det elektriske anlegget.
2012/2013: Gulv i kjøkken og stue erstattet med 1-stavs parkett. Gulvfliser i entré og gang. Radiatorer fjernet og vannbåren gulvvarme installert.
Installert nytt kjøkken fra Engelsviken snekkerverksted. Ny plassbygget peis Fra Brünner.
2014: Etablering av energibrønn og installasjon av varmepumper.

Boligen er oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av Leca og betong.

Hovedterrassen i tilknytning til stuen er bygd med kombinasjon av skifer og granittstein.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 22. januar 2002.

Oppvarming

Boligen er utstyrt med vannbåren gulvvarme i alle rom i første etasje foruten soverommene.  Også badet i andre etasje har vannbåren gulvvarme.  Varmekilde er bergvarme/varmepumpe.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers forbruk av strøm i 2022 var ca 22 000 kWh.

Kommunale avgifter

Kr. 27 382 pr. år Inkludert eiendomsskatt med kr 11 953,-. Skattetakstgrunnlag kr 3 735 500,-

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 318 347 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 4 746 050 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr 82 Reg.endr. for en del av Begby, ny barne- og ung.skole med formål frittliggende småhusbebyggelse.  Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen.  Kopi av reguleringsplan og reguleringsbestemmelser følger som del av salgsoppgaven.
Eiendommen omfattes av kommuneplanen for 2020-2023 med angitte formål bebyggelse og anlegg.

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet vann og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 35 31 25 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Gnr 601, Bnr 54:  1970/402138-1/86  Refusjonskrav   15.10.1970 . BELØP: NOK 3.822,-. Panthaver: Borge Kommune. Lnr: 1380129

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Johs Øbys vei 7C, 1639, Gamle fredrikstad, Gnr. 601 bnr. 54 i Fredrikstad kommune og bnr 99

Oppdragsnummer

192-22-0008

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.

Dokumenter

Prospekt Johs Ã?bys vei 7C

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220008

 • Prisantydning

  NOK 9 500 000

 • Samlet sum

  NOK 9 500 000

 • Total kostnad

  NOK 9 753 320

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: