Vesterøy , Bastoodden 14

 • Adresse:

  Bastoodden 14

 • Prisantydning:

  NOK 6 950 000

 • Totalpris:

  NOK 7 134 820

 • Matrikkel:

  42/11/9

 • Areal:

  Primærrom: 40 m², Bruksareal: 40 m²,


Beskrivelse

På svaberget i enden av en idyllisk skogsvei på Bastofeltet ble det på 1930-tallet oppført  en enkel hytte i funkisutførelse, beliggende kun 15 meter fra vannet med strandtomt og egen brygge. Hytta ble tilbygget på 1960-tallet og jevnelig vedlikeholt. Her er man nærmest i ett med vannspeilet - nydelig sjøutsikt i retning Lisundet, Asmaløy samt omkringliggende holmer og skjær.  Eiendommen ligger like i nærheten av Sand Marina som består av restaurant, kiosk, drivstoff og et stort bryggeanlegg. Lettstelt tomt med platting, gressplen, trær og noe beplantning. 2 tinglyste parkeringsplasser kun 100 meter fra hytta.

Innhold

Stue, kjøkken og 2 soverom (p-rom).
Uthus inneholder forbrenningstoalett og bodrom (s-rom).

Brygge/båtplass

Med hytta følger egen brygge. Opprinnelig brygge var som en uterigger fra land. Eksisterende brygge ble bygget midt på 1980-tallet. Endringen er i kke byggemeldt.

Standard

Hytta holder enkel standard, velholdt. Noe overflateoppussing er gjort innvendig. Ny takpapp i 2020, Nytt sikringskap i montert i 2018

Kjøkken

Enkel innredning uten innlagt vann og avløp.
TG2: Mangler avtrekk.

Uteareal

Lettstelt tomt med usjenert gressplen på sydsiden, ellers stort sett svaberg og fjell. Stor platting på nordsiden. Brygge på tomten.

Beliggenhet

Hytta ligger svært idyllisk ved vannkanten i ytterkant av et eldre, etablert hyttefelt på Basto ved Sand Marina. Kun 100 meter fra 2 parkeringsplasser. Med båt er det kort vei til Brattestø med restaurant og strand, Akerøya og Skjærhalden med diverse servicetilbud. Spjærøy, "den mellomste" Hvalerøya er på mange måter kulturøya, og det meste av aktivitetene er sentrert rundt Dypedal med Kystmuseet, Brottet med årlige oppstillinger og Spjærøy kirke. Smale, svingete veier tar deg lengst syd på øya der de glatte svabergene møter havgapet - gjør oppdagelser i nasjonalparken eler bad i Spjærøykilen.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra Nedre Glomma Takst AS v/Svein Nesøen datert 27.09.2022.  Tilstandrsapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022.  Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler iform av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad.  Tilstandsgrader angitt med TG  2 kan kreve tiltak.  Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid.  For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.  

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 18 ulike bygningsdeler.  Av disse er 2 bygningselementer gitt TG0, TG1 er 5  Bygningselementer er gitt tilstandsgrad 2 er 9.   Ingen Bygningsdeler er gitt TG3. 2 Bygningselementer for TGU er det angitt 2.  

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapptortens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse.  Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

Boligens areal

Primærrom: 40 kvm, Bruksareal: 40 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 40 m².

Uthus:
Bruksareal: 7  m² .

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Stue, kjøkken og 2 soverom
Uthus på 7 kvm. som inneholder:  el.toalett, vaskefat og bodplass.

Adkomst

Fra Fredrikstad: Kjør Værstebrua eller Kråkerøybrua i retning Hvaler. Kjør forbi Brattebakke med Essostasjon og følg veien over til Spjærøy. Ta til venstre ned mot Sand og ta Bastoveien til venstre før båthavnen. Følg veien langs sjøen og kjør over en høyde. Bastoodden er så skarpt til høyre. Følg veien gjennom et lite skogholt og parker på høyre side av veien, skiltet Tysild/Abrahamsen. Følg veien ca 20 meter, ta til venstre, og gå ned fjellet til hytta.

Tomt

Areal: 1 332 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2036, Festeavgift: 1438, Festekontrakten reguleres iht konsumprisindeksen (KPI) Grunneier må samtykke. Festeavgiften har forfall 1. januar hvert år.
Usikre grenser i kartet: Stiplede linjer

Garasje / Parkering

Med hytta følger to tinglyste parkeringsplasser.

Byggemåte

Enkel hytte oppført i trekonstruksjoner. Stående kledning over betongmur og granuttsteiner/pilarer til fjell. Pulttak tekket med papp. Uthus oppført i i trekonstrukjoner. Opprinnelig var dette kun utedo - senere tilbygget (ca 1985) med bodrom. Tiltaket er ikke byggemeldt.

Ferdigattest / brukstillatelse

Dokumentet foreligger ikke. Hytta er bygget og tilbygget før 1965.
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Elektrisk og vedfyring.

Energimerking

Eiendommer under 50 kvm kreves det ikke energiattest.
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

I følge eier har de hatt et  strømkostnaden p.t på ca 5.000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra eiendom til eiendom.

Kommunale avgifter

Kr. 8 419

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 157 007 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er ikke regulert, beliggende innenfor 100-metersbeltet i strandsonen.

Offentlige planer

LNF-område.

Konsesjon / Odel

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men det er boplikt i Hvaler kommune. For at eiendommen skal kunne overskjøtes må kjøper signere på egenerklæring om konsesjonsfrihet om at boplikten ikke gjelder for denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
Festekontrakt med nye vilkår tinglyst hhv 16.05.1958 og 23.10.1987
Urådighet tinglyst 16.05.1958. Grunneiersamtykke.
Dokumentene følger som vedlegg til denne salgsoppgave.
Jordskifte datert 29.01.2018 som omhandler Gjelder feste for denne og flere eiendommer
Jordskifte datert 13.03.2000 som omhandler Bestemmelse om adkomst/vei. Kan fåes ved henvendelse til megler.

Vei/vann/avløp

Det er ikke innlagt vann-/avløpsledninger.
Det er opprettet et Grendlag for V/A-anlegg i området. Det er opplyst fra Ing. Arne Valle at det skal være kapasitet for å kunne koble seg på dette. Videre må det tilkobles Sand/Basto avløpslag. Det er også opplyst til eier at de har kapasitet p.t.  Vi gjør oppmerksom på at megler/eier ikke har undersøk kostnader rundt anleggskostnad/tilkoblingsavgift for dette.
%Det skal også være et alternativ til en direkte tilkobling til det kommunale avløsnettet%
%Megler har undersøkt, men ikke fått svar om det kreves godkjenning fra grunneier om det er lov å legge rørledningene over grunneiendommen%

Tilbehør

Løsøre medfølger, unntatt eldre hjørnebord og speil som står mot bakveggen.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at eiendommens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Stavlund har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 85 01 92 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Bastoodden 14, 1684, Vesterøy, Gnr. 42 bnr. 11 Fnr. 9 i Hvaler kommune

Oppdragsnummer

192-22-0007

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.stavlund.no.

Dokumenter

SALGSOPPGAVE Bastoodden 14

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220007

 • Prisantydning

  NOK 6 950 000

 • Samlet sum

  NOK 6 950 000

 • Total kostnad

  NOK 7 134 820

Visning

10 juni / lørdag

15:00 - 16:00

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: