Budregler

Visningen er ferdig og du venter på telefon.

Det kommer inn ett bud. Det kommer inn et til. Budrunden er i gang. På forhånd har vi snakket om hvilken pris vi håper på og kan forvente. Det er mange faktorer som spiller inn, og antall interessenter er en av dem. Disse blir godt ivaretatt - og får oppdatert informasjon ia telefon, SMS og e-post.

Alle skal ha den samme muligheten til å rekke å legge inn et nytt bud eller motta siste nytt om det gjeldende. På den måten oppleves budrunden som rettferdig. I alle fall helt til én vinner.Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: (e-postadresse), SMS: (telefonnummer) eller per fax til megler: (faksnummer). Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, ikke er sendt via budgivningsplattform på nett/ app - eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger, eller andre budgivere. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning» i prospektets vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap.

Selv om du er fornøyd der du bor, så gjør det jo ikke noe å holde alle muligheter åpne. En uforpliktende verdivurdering kan åpne mange nye dører.