5. Budgivning

Visningen er ferdig og du venter på telefon. Det kommer inn et bud. Det kommer inn et til. Budrunden er i gang. På forhånd har vi snakket om hvilken pris vi håper på og kan forvente. Det er mange faktorer som spiller inn, og antall interessenter er en av dem. Disse blir godt ivaretatt – og får oppdatert informasjon via telefon, SMS og e-post. Alle skal ha den samme muligheten til å rekke og legge inn et nytt bud eller motta siste nytt om det gjeldende. På den måten oppleves budrunden som rettferdig. I alle fall helt til én vinner.

Sitter du på den andre siden og er en av de som vil kjøpe er det mye du kan sette deg inn i, men også ganske enkelt. Først må du ha satt deg inn i og gjort en vurdering av den informasjonen du har mottatt i den komplette salgsoppgaven. Det praktiske når du har bestemt deg for å legge inn bud er enkelt. I nettannonsene finner du en egen knapp for budgivning. Trykk på den og du blir loset gjennom hvordan budet skal formuleres. Når du signerer med bankID formidles budet direkte til oss.

Våre retningslinger for budgivning. Legg merke til minimumsfristene.
Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.Et bud er bindende for budgiver når selger har fått vite om det. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er i prinsippet ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.