Fredrikstad , Høiendal 5

 • Adresse:

  Høiendal 5

 • Prisantydning:

  NOK 2 700 000

 • Totalpris:

  NOK 2 930 132

 • Matrikkel:

  201/159

 • Areal:

  Primærrom: 68 m², Bruksareal: 68 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
E EnergimerkeLIGHT_GREEN
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Dette er en lys andelsleilighet beliggende solrikt og høyt på Høiendal, ved Fredrikstadmarka. Leiligheten har en god planløsning og inneholder gang, stue, kjøkken, to soverom og bad. Eier har også bod på loftet og matbod i kjelleren. Leiligheten ligger i fjerde etasje uten innsyn og med flott utsikt over nærområdet. Fra leiligheten er det kort vei til Fredrikstadmarka, skoler, E6, matbutikker, Østfoldhallene, Fredrikstad sentrum og nabobyen Sarpsborg.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne boligen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, kommunal informasjon, informasjon fra forretningsfører, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1965.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger i 4.etasje, uten innsyn, i et etablert og barnevennlig boområde på Høiendal. Den har sydøstvendt veranda med flott utsikt over nærområdet og videre mot Leie. Her bor du rett ved Fredrikstadmarka med nydelig skogsterreng og fine turløyper. Fra leiligheten er det gangvei til barnehager, barneskoler, ungdomsskole, butikker, idrettsanlegget på Lisleby og kort kjørevei til Fredrikstad sentrum. Dette er et tilbaketrukket boområde med et aktivt idrettsmiljø for barn og ungdom. Fra hovedveien, like ved, er det gode bussforbindelser til både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, og bare 20 minutter til sykehuset på Kalnes ved E6. Det er kort vei til Østfoldhallen og resten av handelsområdet i Dikeveien.

AREAL AV BEBYGGELSE

4.etasje;P-ROM;S-ROM;BRA;;68;0;68

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder gang/hall, stue, kjøkken, bad og to soverom (p-rom). Det er også tilhørende bod på loftet og matbod i kjelleren. Beboerne har tilgang til felles vaskerom, sykkelparkering og felles lagringsplass i kjelleren (s-rom).

Regler for arealangivelse

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGLSE/ BYGGEMÅTE

Blokkbebyggelse med støpte fundamenter på fjell med betongmur. Yttervegger i mur og bindingsverk med liggende noe kledning, teglstein og glassfasade. Malt inngangsdør og terrassedør med trelags isolerglass. Vinduer med tolags isolerglass, med utvendig aluminiumbeslag. Stor innebygd veranda i alumium og glassdører som kan åpnes. Borettslaget skal i gang med et rehabiliteringsarbeid på balkongen og vil bli utført for blokk nr. 5 i februar-april 2023. Borettslaget er tilkoblet røykvarslere i tilknytning til nytt brannvarslingsanlegg. Flatt tak.

STANDARD/UTSTYR

Leiligheten holder normal god standard og fremstår i god stand. Leilighetens innvendige vegger har lyse malte overflater i tidsriktige farger. Gulv er belagt med parkett og keramiske fliser på bad. Panel i tak med downlights.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Stor, hvit kjøkkeninnredning med mye skap- og benkeplass. Innredningen har frittstående hvitevarer som kan følge leiligheten. Kjøkkenet er åpent mot stue og bindes godt sammen av kjøkkeninnredningen med underskaper og barløsning. Gulv er belagt med parkett og vegger har malte overflater. Panel i tak med downlights. Ventilator. Badet har innredning med servant, dusj, opplegg for vaskemaskin og toalett. Eletrisk vifte og tilluft i dør. Gulv og vegger er belagt med keramiske fliser og varmekabler i gulv. Panel i tak.

OPPVARMING

Leiligheten varmes opp med vannbåren radiatorvarme og fjernvarme som varmekilde. Oppvarming og husholdningsvann er inkludert i felleskostadene. Varmekabler på bad.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 7. september 2022. Verditakst kr. 2 700 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 23 ulike bygningsdeler. Ingen bygningselementer er gitt TG0. 16 bygningsdeler har angitt TG1. 5 bygningselementer har angitt tilstandsgrad 2 og ingen bygningselement er angitt TG3. Bygningselementet fukt i tilliggende konstruksjoner er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 2 (TG2):

Avvik som kan kreve tiltak: Avløpsrør: mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger. Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: Balkonger, terrasser og rom under balkonger: mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på tettesjikt/membran. Våtrom: overflater vegger og himlinger (bad). Våtrom: overflater gulv, sluk, membran og tettesjikt (bad). Tekniske innstallasjoner: vannledninger.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Høiendal 5, 1617 Fredrikstad.

PARKERING

Borettslaget eier 22 garasjer i rekke og tildeles etter ansiennitetsprinsippet. Garasjeleie koster kr. 275 fra 2022. Borettslaget har også en del utendørs parkeringsplasser. Borettslaget har ladestasjoner for elbil. Tilgangen koster kr 250,- pr mnd.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Borettslagets eiendom er parkmessig opparbeidet med lekeplass, grillplass, gressplen, busker, trær og lysthus. Stor asfaltert parkeringsplass med opplegg for el-billader for beboere og gjester. Mulighet for garasjeplass etter ansiennitetsprinsippet.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Festet fellestomt. 11 457 kvm.

FESTEAVGIFT

Inngår i fellesutgiftene.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten med Fredrikstad kommune utløper i 2065. Festekontrakten med Anne Kari Solberg Ryen utløper i 2071.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Regulerers iht konsumprisindeks hvert 10. år.

TOMTEFESTE

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Inngår i felleskostnadene.

ENERGIFORBRUK

Eiers energiforbruk for 2021 var ca. 4 000 kWh.

ENERGIATTEST

Leiligheten er registrert med energiattest lys grønn, E.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Leiligheten er tilknyttet kommunalt vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Området omfattes ikke av reguleringsplanen. I kommunens arealdel er det avsatt med formål bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Unntaket er korttidsutleie (opptil 30 døgn i løpet av året) eller dersom andelseier bor i boligen selv.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest dater 13.03.2005.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1962/305818-24/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR 1962/305818-24/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR 1985/6377-3/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR 1978/4314-1/86 OBLIGASJON 1985/6377-3/86 FESTEKONTRAKT - VILKÅR

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 603 755,- og som sekundærbolig kr. 2 173 519,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prosp

KJØPERS OMKOSTNINGER

Gebyr for tilnglysing av skjøte;kr 430;Gebyr for notering av pant ( pr pant );kr 602,-

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap.

EIERFORM/ BORETTSLAGETS NAVN/ ORG.NR/ BOLIGBYGGERLAG

Høiendal l Borettslag, org. nr. 948 679 612. Borettslaget er tilnyttet OBOS, som er forretningsfører. Borettslaget består av 66 leiligheter fordelt på 4 blokker.

HUSLEIE/ FELLESUTGIFTER

Kr. 5.287,- pr. mnd. Dette inkluderer: renter og avdrag andel fellesgjeld, fjernvarme, varmtvann, kommunale avgifter med eiendomsskatt, byggforsikring, festeavgift, tv og internett, drift og vedlikehold, forretningsførsel, styrehonorar, trappevask og øvrig drift av borettslaget. Felleskostnadene økte med 10 % fra 01.06.22.

ANDEL AV BORETTSLAGETS FELLES GJELD

Fellesgjeld pr. 01.08.2022: Kr. 229 000,- Borettslaget har tre lån, henholdsvik to i Obos-banken og ett i Husbanken. Husbanken: Lånenummer HUS601-11492746. Restsaldo 58 804,-. Restløpetid: 12 år og 4 måneder. 1,38% flytende rente. Obos-banken: Lånenummer OBOS03-98207910570. Restsaldo: 124 466,-. Restløpetid 15 år og 7 måneder. 2,90% flytende rente. Obos-banken: Lånenummer OBOS04-98208017314. Restsaldo 44 752,-. Restløpetid 19 år og 7 måneder. 2,90% flytende rente.

BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT/ KRAV TIL GODKJENNELSE AV NY ANDELSEIER

Borettslaget / Boligbyggerlaget har bestemmelse om forkjøpsrett for sine medlemmer. Iflg. vedtekter skal ny eier godkjennes av borettslagets styre.

BORETTSLAGETS REGNSKAP, BUDSJETT, ÅRSOPPGJØR

Utskrift av borettslagets årsoppgjør m/ regnskap og budsjett, samt protokoll fra generalforsamling foreligger som del av prospektets vedlegg. Borettslagets underskudd kr. 458 785,- skyldes i hovedsak høye kostnader til kommunale avgifter og energikostnader, samt vedlikehold av balkonger.

TILKNYTTET GARANTIORDNING

Borettslaget er tilknyttet sikringsfond/garantiordning for andelseiernes evt. mislighold av fellesutgifter eller lign. Se egen informasjon i prospektets vedlegg.

INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD

Det er ikke mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld.

SAMMENHENG MELLOM KJØPESUM OG FELLESGJELD.

For borettslagsleiligheter er den totale kjøpesum å forstå som summen av innskudd ( akseptert kjøpetilbud + omk. - les: det beløp kjøper selv må finansiere) og andelens andel av borettslagets felles gjeld (229 000,-). Kjøpesum kr. 2 700 000,- + andelsgjeld kr. 229 000 per. 1. sep 2022 = 2 929 000,-.

KJØPERS OMKOSTNINGER FORBUNDET MED KJØP - KOMMER I TILLEGG TIL KJØPESUM/ AKSEPTERT BUD

Kjøpers omkostninger;;Tinglysing av borettslagsskjøte;Kr 430,-;Tinglysingsgebyr for kjøpers pant, pr pantetablering;Kr 602,-

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220120

 • Prisantydning

  NOK 2 700 000

 • Samlet sum

  NOK 2 929 000

 • Total kostnad

  NOK 2 930 132

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: