Vesterøy , Olabakken 6

 • Adresse:

  Olabakken 6

 • Prisantydning:

  NOK 3 750 000

 • Totalpris:

  NOK 3 845 092

 • Matrikkel:

  42/346

 • Areal:

  Primærrom: 73 m², Bruksareal: 73 m²,

3 Soverom
Soverom
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Oppgradert og tilbygget hytte beliggende høyt og fritt med utsikt mot koster - Spjærøy. Med hytta følger selveiet båtplass i nyere bryggeanlegg ved barnevennlig strand på Bastofeltet, like i nærheten av Sand Marina som består av restaurant, kiosk, drivstoff og et stort bryggeanlegg. 2 biloppstillingsplasser i Olabakken, rett nedenfor hytta. Rikelig med utearealer i form av stor hjørneveranda mot vannet og plattinger på baksiden. Sol fra morgen til kveld.

BYGGEÅR

1964, tilbygget ca 1990.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger høyt og fritt blandt spredt hyttebebyggelse på fjellet overfor Sand Marina - Spjærøy. Gangavstand til egen båtplass og nydelig sandstrand - her har også Sand Marina etablert seg med restaurant, kiosk og nytt bryggeanlegg. Utsikt i retning Asmaløysundet, Svenskelandet og Kosterøyene. Med båt er det kort vei til Brattestø med restaurant og strand, Akerøya og Skjærhalden med diverse servicetilbud. Nydelige turområder i retning Holmetangen og Kjellvika. Bussforbindelse i veien nedenfor eiendommen.

VEIBESKRIVELSE

Kjør Værstebrua eller Kråkerøybrua i retning Hvaler. Kjør forbi Brattebakke med Essostasjon og følg veien over til Spjærøy. Ta Olabakken til høyre og parker straks på venstre side. Følg sti opp til hytta.

PARKERING

Selger disponerer to parkeringsplasser rett nedenfor hytta samt én plass på motsatt side av veien. Det er ikke inngått avtale om parkeringsplassene.

BÅTPLASS

Selveiet båtplass (3 meters bredde) i felles flytebryggeanlegg medfølger. Årlig kostnad er kr 2.200,- som inkluderer velavgift.

BEBYGGELSENS AREAL

;BRA;P-ROM;S-ROM;;1.etg.;73;73;0;

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta er fundamentert på søyler og lettklinker til fjell. Yttervegger i bindingsverk, som etter byggemåte skal være isolerr med 10 cm mineralull. Liggende trekledning. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med stålplater som ser ut som takstein. Taktekket er fra 2005. Vinduer med tolags isolerglass. De fleste av vinduene er skiftet ut i perioden 2014-2017. Malt inngangsdør og terrassedør med tolags isolerglass. Terrasse på to sider av huset på ca. 40 m2. Treplatting, dels overbygget, ved inngangsparti på 32 m2.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Gang/hall, kjøkken, stue, bad med dusj, rom med snurredo og tre soverom (alle p-rom).

STANDARD/UTSTYR

Pen hytte fra 1964 som er tilbygget på 1990-tallet og kledd om og etterisolert i 2005, er etablert med store utearaler i form av hjørneveranda og plattinger. Gulver er belagt med trebord, laminat og belegg. Malt panel på vegger. Panel og malt panel i himlinger. Hytta oppleves lys og romslig med store vindusflater mot sjøen.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Laminat på gulv og malt panel på vegger og i tak.Hvit, nymalt innredning med ny laminat benkeplate. Frittstående kombiskap og komfyr. Ventilator i overskap. Bad: Fliser på gulv og vegger, panel i tak. Dusjnisje og innredning med skaper og servant. Snurredo i eget rom.

OPPVARMING

Vedovn i stuen. Panelovner i enkelte rom.

TAKST/ TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 01.09.2022. Verditakst kr. 3 750 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 29 ulike bygningsdeler. 2 bygingselementer er gitt TG0. 13 bygningselementer har angitt TG1. 4 bygningselementer har angitt TG2 som kan kreve tiltak, 8 bygningselementer har angitt TG2 som ikke krever umiddelbare tilatak og ett bygningselement er angitt TG3. Ett bygningselement er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 2 SOM KAN KREVE TILTAK (TG2):

Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Terrassedør har en del slitasje på felt under glass utvendig. Noe bom/løse fliser og manglende fuger i gang/hall. Det er ikke radonmålt. Det er åpnet opp i isolasjonen på ene siden i fakk mot gavl sør. Mangler fliser rundt rør under innredning på bad. Over halvparten av forventet brukstid på sluk på bad er oppbrukt. Ingen sluk utenfor dusj. Det mangler styrt tilluftsventilering på bad. Åpent elektrisk anlegg på vegg kjøkken, 40 amp. hovedssikring, 4 kurser, skrusikringer, overspenningsvern og jordfeilbryter.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 3 (TG3):

Gråvann går ut i terreng. Ikke godkjent løsning.

BYGNINGSDELER SOM IKKE ER UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE TG-IU

Takkonstruksjon er innelukket, så den er ikke sjekket.

OVERTAGELSE

Etter avtale. Løsøre medfølger, noe privat vil bli fjernet innen overtakelse.

ADRESSE

Olabakken 6, 1684 Vesterøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Noe skrånende fjell- og naturtomt. På baksiden av hytta er det etablert usjenerte plattinger med naturlig overgang til grunn.Her det sol hele dagen sommerstid.

TOMTENS AREAL

1758 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven hos Anticimex forsikring . Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet If. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,-.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 7910,- pr. år inkl. eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var 2872 kwh.

ENERGIATTEST

Eier har registrert energiattest for eiendommen. Energiattest oransje G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Vann fra sisterne. Gråvann går ut i terreng. Dette er ikke en godkjent løsning. Det er kommunalt vann og avløp gjennom privat anlegg i nærområdet som man kan betale seg inn på.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke i kommunens arkiv.

LIGNINGSVERDI

Kr. 135.000,- for 2021.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Uregulert område. Omfattes av kommuneplanen - fritidsbebyggelse i strandsonebeltet. I kommuneplanens arealdel er området kalt felt BKB4 (syd gor dette hyttefeltet) avsatt til framtidig fritids- og turistformål og næringsbebyggelse (hotell og bevertning).

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS BESTEMMERLSER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Dokumenter

Salgsoppgave med vedlegg - Olabakken 6

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220117

 • Prisantydning

  NOK 3 750 000

 • Samlet sum

  NOK 3 750 000

 • Total kostnad

  NOK 3 845 092

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: