Sellebakk , Dr.Lorentzens vei 7A

 • Adresse:

  Dr.Lorentzens vei 7A

 • Prisantydning:

  NOK 4 950 000

 • Totalpris:

  NOK 5 075 092

 • Matrikkel:

  610/10

 • Areal:

  Primærrom: 174 m², Bruksareal: 222 m²,


SAMMENDRAG

Dr. Lorentzens vei 7A/B består av en horisontaldelt tomannsbolig med to leiligheter og en mindre, frittliggende enebolig, godkjent som en egen boenhet. Leilighetene fremstår ivaretatt og holder normal god standard. De er i dag utleid og egner seg godt for videre utleie eller du kan selv flytte inn og nyte godt av utleieinntektene. Det er godt med parkeringsmuligheter på tomten og to separate innkjørsler fra sør og vest. Det er kort gangavstand til matbutikker, handlesenter, skoler, Glommastien med byfergen over til Lisleby og gode bussforbindelser til Fredrikstad og Sarpsborg sentrum.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

Ca. 1910.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i et rolig området er preget av boliger, både eneboliger og rekkehus. Selbak er et koselig lokalsamfunn på østsiden av Glomma med matbutikker, pub, torg og ulike forretninger. Herfra går det også ferge over til Lisleby på vestsiden av Glomma, der det også er båthavn. "Nye Selbak", et kvartal sydover, er utbygd med flere matforretninger, treningssenter, frisør, tannlege og andre servicetilbud. Barnehage, barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg ligger i nærheten. Glommastien, som byr på 35 km med gang- og sykkelvei rundt Nedre Glomma, passerer også gjennom Selbak. Fra eiendommen er det en kort biltur både til Gamlebyen og til Fredrikstad sentrum. Det er bussforbindelse til Fredrikstad og Sarpsborg like i nærheten av eiendommen. Ca. 15 minutter til E6 og sykehuset på Kalnes.

AREAL AV BEBYGGELSE

Etasje;BRA;P-ROM;S-ROM;;Tomannsbolig;;;;;1. etg.;67;67;0;;2. etg.;67;67;0;;Kjeller;48;0;48;;Sum;182;134;48;;Enebolig;;;;;1. etg.;20;20;0;;2. etg.;20;20;0;;Sum;40;40;0;

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Tomannsbolig: Sannsynligvis fundamentert på leire. Grunnmur av betong og granitt. Yttervegger hovedsaklig i knudd. Ukjent isolering. Liggende og stående trekledning. Takkonstruksjon av typen valmtak, tekket med betongstein. Vinduer med tolags isolerglass. To malte inngangsdører med tolags isolerglass. Treplatting ved inngangsparti og balkong i 2. etasje. Enebolig: Boligen var tidligere et uthus, som ble ombygget i 2003. Yttervegger sannsynligvis i dobbel, slammet teglstein. Veggene er foret ut på innsiden og noe isolert (ca. 5 cm.). Takkonstruksjon av typen valmtak, tekket med betongstein. Vinduer med tolags isolerglass. Inngangsdør med glass. Terrasse/balkong ved inngangspartiet.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Gang, to stuer, kjøkken, soverom og bad (p-rom). 2. etasje: Oppgang/gang, kjøkken, to stuer, bad og soverom (p-rom). Kjeller: Fem boder (s-rom) Enebolig 1. etasje: stue og kjøkken (p-rom). Enebolig underetasje: soverom, bad og gang (p-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Boligene holder normalt god standard og fremstår vedlikeholdt. De innvendige overflatene har et tidsriktig fargepalett med lyse farger. Vegger er belagt med malerstrie, panel og våtromsplater. Gulv er belagt med laminat og belegg. Malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD M.M.

Kjøkken: Tomannsbolig 1.etg: Kjøkkeninnredning med frittstående hvitevarer. Ventilator med mekanisk avtrekk. Malerstrie på vegger, laminat på gulv og malt tak. Tomannsbolig 2.etg: Innredning med plass til frittstående hvitevarer. Ventilator. Malerstrie på vegger, laminat på gulv og malt tak. Enebolig: Vinkelformet kjøkkeninnredning ny i 2019. Ventilator. Malerstrie på vegger, laminat på gulv og malt tak. Bad: Tomannsbolig 1.etg: Innredning med servant, dusj og wc. Ventilasjon i vegg. Våtromsplater på vegg, belegg på gulv og malt MDF-panel i tak. Tomannsbolig 2.etg: Innredning med servant, dusj og wc. Ventilasjon i vegg og tilluft i dør. Vegger har malt tapet og fliser i dusjsonen. Gulv er belagt med belegg. Malt panel i tak. Enebolig: Badet er pusset opp i 2003 og har innredning med servant, dusjkabinett, wc og opplegg til vaskemaskin. Varmekabler i gulv og elektrisk vifte i vegg, samt tilluft i dør. Malerstrie på vegger, fliser på gulv og malt panel i tak.

OPPVARMING

Det er montert luft-til-luft varmepumper (ca. 2012) i leilighetene. Varmekabler i baderomsgulvet (enebolig). Panelovner forøvirg.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 20. august 2022. Verditakst kr. 5 250 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 63 ulike bygningsdeler. Bygningselementet branntekniske forhold er gitt TG0. 26 bygningsdeler har angitt TG1. 24 bygningselementer har angitt tilstandsgrad 2 og 6 bygningselement er angitt TG3. 3 bygningselementer er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Dr. Lorentzens vei 7A/B, 1653 Sellebakk.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Eiendommen har opparbeidet tomt med gressplen, hekk og bed. Fra sør og vest er det enkel adkomst fra gaten inn til gruset gårdsplass med plass til flere biler.

TOMTENS AREAL

477 m2.

EIERFORHOLD TOMT

Festet tomt. Grunneier er Anne Grønlie.

FESTEAVGIFT

Kr. 1 177,- pr. år.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten utløper i 2043 med rett til fornyelse.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres iht konsumprisindeks. Neste regulering finner sted i 2030.

TOMTEFESTE OG ENDRING AV LOVGIFNING/ RETTSPRAKSIS.

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 24 590,- pr. år.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Det opplyses om at leilighetens energiforbruk for 2021 var ca. 7 000 kWh. (2.etg), ca. 12 000 kWh (1. etg) og ca. 10 000 (enebolig).

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest rød, G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Uregulert område. Omfattes av kommuneplanen med formål bebyggelse og anlegg, og hensyn kulturmiljø.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Tomannsboligen og eneboligen er registrert med til sammen 3 godkjente boenheter.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest på bruksendring fra uthus til boligformål.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1925/800104-2/86 Festekontrakt 1994/2124-1/86 Festekontrakt nye vilkår

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 1 030 266,- og som sekundærbolig kr. 3 708 956 ,-.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/grunneier med kr X

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Dokumenter

Salgsoppgave Dr. Lorentzens vei 7a

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220110

 • Prisantydning

  NOK 4 950 000

 • Samlet sum

  NOK 4 950 000

 • Total kostnad

  NOK 5 075 092

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: