Fredrikstad , Badehusveien 13

 • Adresse:

  Badehusveien 13

 • Prisantydning:

  NOK 3 190 000

 • Totalpris:

  NOK 3 271 092

 • Matrikkel:

  300/99

 • Areal:

  Primærrom: 106 m², Bruksareal: 159 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeYELLOW
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Badehusveien 13 ligger sentralt, like ved jernbanestasjonen på Cicignon og bysentrum i Fredrikstad. Eiendommen har en usjenert hage med vestvendt beliggenhet og tilhørende garasje. Boligen er innredet over to plan i tillegg til kjeller og egner seg fint for nyetablerte eller utleie. Huset bærer preg av bruksslitasje og har noe behov for oppusning. Fra eiendommen er det kort vei til alt du trenger i hverdagen og gode kollektivtilbud.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

1903.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger nedenfor Apenesfjellet like ved St.Croix-huset. Herfra er det spaseravstand til jernbanestasjon på Cicignon og kort vei til bysentrum. Like ved ligger Lykkebergkvartalet som glir over i bydelen Cicignon og sammen omkranser de den vakre Kirkeparken som strekker seg fra domkirken og sydover til gamle Fredrikstad bibliotek - med Isegran på den andre siden av elven. Fra eiendommen har man kort vei til Cicignon Barne- og ungdomsskole og byfergen til Gamlebyen. Ved St. Croix finnes en kafé og et spennende kulturhus med et bredt spekter av kulturelle tilbud. Videre er det kort vei til Kråkerøy med forretninger og flotte turområder langs Glommastien.

AREAL AV BEBYGGELSE

Etasje;BRA;P-ROM;S-ROM;;1.etg.;64;59;5;;2. etg.;47;47;0;;Kjeller;48;0;48;;SUM;159;106;53;;Garasje;16;0;16;

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enebolig bygget over to plan, med kjeller. Huset har grunnmur av granitt og betong. Ukjent byggemåte på veggkonstruksjon. Stående tømmermannskledning. Takkonstruksjon av typen saltak, tekket med betongstein. Vinduer med tolags isolerglass fra 70-tallet. Malt inngangsdør fra 2009. Terrassedør med tolags isolerglass. Balkong i 2. etasje. Se tilstandsrapporten for en mer detaljert beskrivelse.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Gang, kjøkken og to stuer (p-rom). Bod (s-rom). 2. etasje: Oppgang/gang, bad og to soverom (p-rom). Kjeller: Gang/bod, bod og tidligere bad (s-rom). Garasje (s-rom).

STANDARD/ UTSTYR

Boligen har behov for vedlikehold/oppussning i enkelte rom, og bærer preg av utleie. Vegger har malte overflater og fliser og gulv er belagt med bordpanel og fliser. Malte tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkenet har en eldre malt innredning med frittstående hvitevarer. Ventilator. Vegger har malte overflater. Gulv er belagt med bordgulv og tak har malte plater. Badet er fra ca. 2005 og innredning med servant, dusjkabinett, opplegg til vaskemaskin og wc. Varmekabler i gulv. Vegger og gulv er belagt med fliser. Tak er belagt med panel.

OPPVARMING

Boligen er oppvarmet med peisovn og luft-til-luft varmepume i stue. Det er lagt varmekabler i baderomsgulv. Panelovner forøvrig.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 16. august 2022. Verditakst kr. 3 600 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 33 ulike bygningsdeler. Bygningselementet branntekniske forhold er gitt TG0. 4 bygningsdeler har angitt TG1. 22 bygningselementer har angitt tilstandsgrad 2 og 3 bygningselement er angitt TG3. 3 bygningselementer er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 2 (TG2):

Avvik som kan kreve tiltak: Utvendig taktekking, utvendig veggkonstruksjon, utvendig takkonstruksjon/loft, vinduer, dører, balkonger, terrasser og rom under balkonger, rom under terreng, overflater kjøkken, avtrekk kjøkken, ventilasjon og elektrisk anlegg. Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak: utvendig nedløp og beslag, utvendige trapper, innvendige overflater, etasjeskille/gulv mot grunn, sluk, membran og tettesjikt (bad), Vannledninger, avløpsrør, byggegrunn, drenering, grunnmur og fundamenter og utvendige vann- og avløpsledninger.

BYGNINGSDELER SOM ER GITT TILSTANDSGRAD 3 (TG3):

Innvendig pipe og ildsted, innvendige trapper og ventilasjon (bad).

BYGNINGSDELER SOM IKKE ER UNDERSØKT (IU):

Radon, fukt i tilliggende konstruksjoner (bad) og tekniske installasjoner/andre installasjoner.

OVERTAGELSE

Boligen er ledig for overtagelse.

ADRESSE

Badehusveien 13, 1607 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Usjenert og opparbeidet tomt på to platåer med gress, brydbusker, trær, hekk og gjerde. Gårdsplassen er gruset med plass til to biler mellom boligen og garasjen. Mot vest er det støttemur til naboen.

TOMTENS AREAL

349 kvm fordelt på to parseller på hhv. 241 m2 (bnr. 99) og 108 m2 (bnr. 1604).

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har ikke tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 14 972,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2021 var ca. cc kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest gul, G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen inngår i et regulert området som omfattes av reguleringsplanene 145 Apenesfjellet NB: Sjekk ut §7 i reg. best til plan nr. 561 P-hus i Apenesfjellet. Området omfattes av kommuneplanens arealdel med hensyn hensyn kulturmiljø, båndlegging, regulering pbl og bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registret med èn godkjent bruksenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Foreligger ikke i kommunens arkiv.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Det er ingen registrerte heftelser på eiendommen.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 927 316,- og som sekundærbolig kr. 3 338 338 ,-.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220105

 • Prisantydning

  NOK 3 190 000

 • Samlet sum

  NOK 3 190 000

 • Total kostnad

  NOK 3 271 092

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: