Manstad , Lokaltunet 58

 • Adresse:

  Lokaltunet 58

 • Prisantydning:

  NOK 3 700 000

 • Totalpris:

  NOK 3 793 842

 • Matrikkel:

  111/11

 • Areal:

  Primærrom: 99 m², Bruksareal: 109 m²,

3 Soverom
Soverom
2 Bad
Bad
C EnergimerkeORANGE
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Dette er en fin bolig, ytterst i boligrekken, med skogen som nærmeste nabo på Manstad. Boligen er en godt utformet over to plan med oppholdsrom i 2. etasje og soveavdeling i 1. etasje. Huset passer til både enslige og familier i ulike størrelser med to bad, eget vaskerom og uteplasser i ulike soner fordelt på etasjene. Her er det gangvei til skoler, idrettsanlegg og friområder i skog og mark. Nærområdet byr på flere aktivitetstilbud for store som små i trygge rammer skjermet fra støy og trafikk. Det er kort bilvei til skjærgården med fine badestrender og bryggeanlegg på Skjæløy. Det er montert elbillader tilknyttet carporten.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2014.

BELIGGENHET

Boligen ligger på et nytt, men etablert, boligfelt på Manstad med gangavstand til både barne- og ungdomsskole, fotballbane, svømmehall og butikker. Her bor du med skogen som nærmeste nabo, usjenert for innsyn i rolige omgivelser. Manstad har godt oppvekstmiljø for barn og unge, og gode aktivitetsmuligheter for voksne. Området kan også by på flere kjente mattilbud som den lokale slakteren Manstad kjøtt og foodtruck med italiensk pizza. På Lervik, like ved, er det et lokalt bakeri og på Engelsviken, ca. 4 km unna, ligger den kjente fiskehandler Skogen med fiskerestauranter på Engelsviken brygge. Skjæløy, et annet populært utfartssted i nærmiljøet, kan by på restauranten Kystkroa. Denne delen av Onsøylandet har fine turområder og det er kort vei til vannet med bademuligheter og kyststi. I nærområdet er det to golfbaner. Bussforbindelse til Fredrikstad sentrum i nærheten. Oslo kan nås via jernbanestasjon og påkjøring til E6 i Råde ca.11 km unna. Det er gunstig kjørevei på ca. 20 min. til sykehuset Kalnes.

AREAL AV BEBYGGELSE

;P-ROM;S-ROM;BRA;1.etasje;47;10;57;2.etasje;52;0;52;Totalt;99;10;109

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen er over to etasjer og inneholder: 1.etasje: gang, hall, tre soverom, bad og vaskerom (p-rom) og boder (s-rom). 2.etasje: kjøkken, stue, bad og hall (p-rom).

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enebolig i rekke med carport oppført i trekonstruksjoner over element ringmur med betongdekke. Boligen er over to plan med solrike og usjenerte uteplasser i begge etasjene. Stående kledning og noe liggende kledning på yttervegg. Vinduer og terrassedører med to- og trelags isolerglass. Flatt tak tekket med papp og renner/nedløp i stål. Det er montert elbillader.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen har normalt god standard og fremstår i god stand. Gulv er belagt med eikeparkett og keramiske fliser på baderomsgulver. Vegger har glatte malte overflater og keramiske fliser på badene. Tak har glatte malte overflater. Det er montert elbillader.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Hvit vinkelformet kjøkkeninnredning fra HTH med integrert induksjon platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin. Ventilator med mekanisk avtrekk. Vegger har malte overflater og gulv er belagt med parkett. Malt tak. Bad 1. etasje: Lyst, flislagt bad med varmekabler i gulv. Rommet har innredning med servant, dusj og veggklosett med avrenning og vannstopper. Ventilasjon i tak og tilluft i dør. Malt tak. Bad 2. etasje: Pent, flislagt bad med varmekabler i gulv. Det er innredning med servent, dusj og veggklosett med avrenning og vannstopper. Ventilasjon i tak og tilluft i dør. Vaskerom: Innredning med plass- og opplegg til vaskemaskin og skyllekum. Rommet er praktisk utført og svært bruksvennlig. Gulv er belagt med varmekabler og flis. Malte vegger og tak. Ventilasjon i tak og tilluft i dør.

OPPVARMING

Boligen er oppvarmet med peisovn i stue og varmekabler i baderomsgulvene og på vaskerom. Panelovner forøvrig.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 20.august 2022. Verditakst kr. 3 600 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3. der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 43 ulike bygningsdeler. Bygningselementene radon og branntekniske forhold er gitt TG0. 34 bygningsdeler har angitt TG1. Bygningselementene overflater gulv (bad) og overflater kjøkken har angitt tilstandsgrad 2 og ingen bygningselementer er angitt TG3. Fukt i tilliggende konstruksjoner (bad og vaskerom), tomteforhold og utvendig takkonstruksjon/loft er bygningselementer gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Lokaltunet 58, 1626 Manstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat opparbeidet tomt med gress og hellelagt uteplass. Asfaltert innkjørsel. Eiendommen ligger ytterst i boligrekken med gode solforhold og usjenert fra boligene rundt. Tomten grenser ut mot skogen og friareal. Det er en liten lekeplass like ved eiendommen.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Eiet tomt. Eksklusivt uteareal ca. 140 kvm.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 18 372,- inkludert eiendomsskatt. Det er ikke hensyntatt kommunal feieravgift. Dette vil tilkomme.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2021 var ca. 19 000 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest orange, C.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Boligen er kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen inngår i et regulert området som omfattes av reguleringsplanen 596 Fjærå Vest . Området er i kommunaplanens arealdeler avsatt med hensyn bebyggelse og anlegg.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som èn boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstillatelse på eiendommen datert 18. mai 2015.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

2012/371585-1/200 Best. om vann/kloakkledn. 2012/866723-1/200 Erklæring/avtale, 2013/338013-1/200 Seksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 som primærbolig kr. 1 070 834,- og som sekundærbolig kr. 3 855 003,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Fjæråtunet. Organisasjonsnummer 912 702 170.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Seksjonen har ingen fellesgjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 1 584,- per mnd. Fellesutgifter inkluderer tv/bredbånd, gressklipping, drift og vedlikehold av fellesarealer, boligforsikring, honorar til styrearbeid og andre utgifter.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Sameiet har utarbeidet vedtekter og husordensregler. Se salgoppgavens vedlegg.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Årsmøtereferat for 2021 og 2020, årsoppgjør/regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Utskrift av sameiets årsoppgjør med regnskap og budsjett, samt innkalling foreligger som del av prospektets vedlegg. Sameiet hadde i 2021 et på kr. 173 163,- og foreslås overført til egenkapital.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220097

 • Prisantydning

  NOK 3 700 000

 • Samlet sum

  NOK 3 700 000

 • Total kostnad

  NOK 3 793 842

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: