Kråkerøy , Damveien 1

 • Adresse:

  Damveien 1

 • Prisantydning:

  NOK 3 500 000

 • Totalpris:

  NOK 3 588 842

 • Matrikkel:

  440/424

 • Areal:

  Primærrom: 105 m², Bruksareal: 105 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
G EnergimerkeORANGE
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Dette er en romslig og lys selveierleilighet med garasje og tilhørende del av anneks. Leiligheten ligger i første etasje, i en halvpart av en horisontaldelt tomannsbolig på Kråkerøy, like ved Fredrikstad sentrum. Her bor du med gangavstand til høyskolen på Værste, Torvbyen kjøpesenter, gågata og idylliske Isegran. På Isegran legger byfergene til, et populært fergetilbud med avgang til Gamlebyen, sentrum og videre til Gressvik.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1902, tilbygd i 1985.

BELIGGENHET

Boligen ligger i 1. etasje med enkel adkomst. Eiendommen ligger på Nordre Kråkerøy med kort vei til barnehage, skole, butikk, café og treningssenter og Isegran. Herfra er det gang-/sykkelavstand til høyskolen på Værste og til Fredrikstad sentrum, med gågater, kjøpesenter og restauranter langs bryggepromenaden. Idylliske Isegran ligger kun en kort spasertur i fra, og dette er en naturlig del av nærmiljøet med fine turområder og kulturtilbud. Ellers kort vei til Hvaler-øyene med skjærgården og fine turområder.

AREAL AV BEBYGGELSE

;P-ROM;S-ROM;BRA;1.etasje;105;0;105;2.etasje (anneks);0;31;31;Garasje;0;20;20;Total;105;51;156

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Boligen ligger i 1. etasje og inneholder gang, hall, kjøkken, bad, stue og to soverom (alle p-rom). Eier har også garasje og 2. etasje av annekset på tomten (s-rom). Eier har også bodrom i kjeller.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Horisontaldelt omannsbolig med en leilighet i hver etasje. Huset er oppført i trekonstruksjoner over grunnmur av granitt. Boligen har etter byggeåret fornyet inngangsdør og terrassedør (2015) og vinduer (2010/2019) og er modernisert ved ulike tidsintervaller. Saltak med betongtakstein. Boligen er bygd på mot sør i 1985. Tilstandsrapport fra Nedre Glomma takst ved Svein Nesøen gir mer detaljert beskrivelse av bebyggelse, konstruksjon og tilstand.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med parkett, laminat, vinylbelegg og fliser. Vegger har tapet, malt panel og malte plater. Tak har malt panel og glatte flater.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Hvit kjøkkeninnredning fra IKEA med over- og underskap. Det er godt med skap- og benkeplass, i tillegg til en plassbygde hylle i vegg hvor eier har et frittstående kjøl- og fryseskap (kan medfølge). Gulvplassert oppvaskmaskin og komfyr. Veggene har malte overflater og gulv er belagt med parkett. Malt tak. Badet har baderomsinnredning med servant, dusj, opplegg til vaskemaskin og wc. Ventilasjon i tak og varmekabler i gulv. Vegger er belagt med våtromsplater og gulv er belagt med fliser. Malt tak.

OPPVARMING

Det er luft-til-luft varmepumpe, peisovn i stue og elektriske panelovner. Det er lagt varmekabler i baderomsgulv, yttergang og soverom 1.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 19. mai 2022. Verditakst kr. 3 500 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 29 ulike bygningsdeler. Bygningselementet radon og branntekniske forholder gitt TG0. 14 bygningsdeler har angitt TG1. 5 bygningselementer har angitt tilstandsgrad 2 og 4 bygningselement er angitt TG3. Bygningselementene takkonstruksjon/loft og loft er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

Damveien 1, 1672 Kråkerøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er pent opparbeidet med busker, trær, gressplen, gruset gårdsplass og treplatting. Det er parkering på egen tomt med god plass til flere biler. Seksjonene har adskilte hagedeler.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Eiet fellestomt. 857 kvm.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 16 003,- inkludert eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers strømforbruk for 2021 var ca. 4 418 kWh.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest orange, G.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Tilknyttet offentlig vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes ikke av reguleringsplanen, men grenser til regulert langs Kråkerøyveien til Bekkhus/Skogveien, Bekkhus-Nøkledypet. Det foreligger ingen utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. I kommuneplanens arealdel er det avsatt for hensyn kulturmiljø og bebyggelse og anlegg .

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen/seksjonen er registrert som kun èn boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midlertidig brukstilatelse datert 30.12.1981.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1981/1229-1/86 Bestemmelse om bebyggelse, 2008/18400-1/200 Seksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 681 785,- og som sekundærbolig kr. 2 454 427,-.

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220040

 • Prisantydning

  NOK 3 500 000

 • Samlet sum

  NOK 3 500 000

 • Total kostnad

  NOK 3 588 842

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: