Fredrikstad , C. J. Kiønigs vei 5

 • Adresse:

  C. J. Kiønigs vei 5

 • Prisantydning:

  NOK 5 490 000

 • Totalpris:

  NOK 5 630 559

 • Matrikkel:

  208/1801

 • Areal:

  Primærrom: 89 m², Bruksareal: 93 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
C EnergimerkeDARK_GREEN
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Dette er en tiltalende selveierleilighet med stor terrasse og høy komfort på Bryggerifjellet, nær Fredrikstad sentrum. Leiligheten har et innbydende design med lyse overflater og store vindusflater som slipper lyset godt inn. Den har en velfungerende og praktisk planløsning med åpen stue- og kjøkkenløsning, to soverom, bad, vaskerom, bod og gode muligheter for møblering i ulike soner. Fra stuen, kjøkkenet og terrassen er det utsikt over byen, mot østsiden og videre mot Hvaler-øyene. Eier har 2 stk innendørs biloppstillingsplasser og bod i felles garasjeanlegg.

KOMPLETT SALGSOPPGAVE/ ORIENTER DEG I MARKEDET

Du kan lese komplett salgsoppgave for denne eiendommen direkte fra nettannonsene. Du kan også bestille en utskriftsvennlig salgsoppgave som du kan laste ned på din maskin. For slik bestilling må du legge igjen kontaktinformasjon. Du har mulighet til å be om varsel for bud som kommer inn på eiendommen og informasjon om andre, lignende eiendommer. For at vi skal ha lov til å gi deg slik informasjon, må du krysse av for dette i bestillingsskjemaet. Det kan være lurt, så holder du deg litt orientert om markedet.

BYGGEÅR

2015.

BELIGGENHET

C. J. Kiønigs vei 5 er en del av leilighetskomplekset Bryggerifjellet som ligger på en fjellkam på nordsiden av Fredrikstad sentrum. Fra leiligheten er det flott utsikt utover hele byen mot Torsnes, Glommas utløp, Hvaler og videre til Sverige. Fra leiligheten er det ca. 10 minutter gange til Fredrikstad sentrum med handlegater, matbutikker, resturanter, kino og jernbanestasjon på Cicignon. Bryggerifjellet er et rolig område med lite trafikk.

AREAL AV BEBYGGELSE

;BRA;P-ROM;S-ROM;;-2 etg.;93;89;4;

RETNINGSLINJER FOR VISNING UNDER COVID19

1.Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte. 2.Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning - vi bruker smil i stedet 3.Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene 4.Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning 5.Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring 6.Sørg for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. 7.Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes 8.Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering 9.Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen 10.Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Bryggerifjellet er fordelt på ni blokker. Byggene er oppført som terrasseblokker med totalt 6 etasjer med fire over- og to underetasjer. Bebyggelsen omfatter også innvendige anlegg for parkering og oppbevaringsboder med innvendig kjøreadkomst mellom byggene. Bygget har grunnmur av betong og står på fjell. Vinduer og terrassedører med to- og trelags isolerglass med utvendige aluminiumbeslag. Fasaden har noe liggende kledning og systempuss. Overbygd terrassen (ca. 24 kvm) med paneldekke og glassrekkverk. Flatt tak.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Leiligheten inneholder entrè, gang, åpen stue- og kjøkkenløsning, to soverom, bad, vaskerom (alle p-rom) og bod (s-rom). Eier har også bod (s-rom) og to garasjeplasser med èn el-billader i parkeringskjelleren.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten har høy standard og god komfort. Gulv er belagt med eikeparkett og fliser på baderomsgulver. Vegger og tak har glatte malte overflater. Det er installert utvendig solskjerming på vinduene. Det er balansert ventilasjonsanlegg og vannbåren gulvvarme.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkkenet er åpent mot stuen. Kjøkkeninnredning fra italienske ARAN med hvite fronter og hvit benkeplate. Innredningen har integrert induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle- og fryseskap. Kjøkkenøy med skuffer og barløsning. Malte vegger, parkett på gulvet og malt tak. Bad har servant med innredning, servant, wc og dusj. Fliser på vegger, malt tak og flislagt gulv med gulvvarme. Ventilasjon i tak og downlights.

OPPVARMING

Leiligheten har vannbåren gulvvarme med fjernvarme som varmekilde., gasspeis og balansert ventilasjonsanlegg.

TAKST / TILSTANDSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 22. april 2022. Verditakst kr. 5 700 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 29 ulike bygningsdeler. Bygningselementet radon og branntekniske forhold er gitt TG0. 25 bygningsdeler har angitt TG1. Ingen bygningselement er angitt TG2 og TG3. Bygningselementene tektekking og fukt i tilliggende konstruksjoner er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale.

ADRESSE

C.J.Kiønigs vei 5, 1605 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Terrenget skråner og områdene rundt leiligheten består delvis av naturtomt og delvis av parkmessig opparbeidede arealer. Fellesarealene er pent opparbeidet med plen, prydbusker, trær, lekeplasser og flere sittebenker.

TOMTENS AREAL

Ca 5890 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Felles eiet tomt. Prosjektets adkomst går over festet grunn. Festeavgift for denne betales gjennom sameiets felleskostnader.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Eiendomsskatt kr. 9 004,-.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers energiforbruk for 2021 var 5 084 kWh. Eier har elbillader på den ene av to biloppstillingsplasser.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest grønn, C.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen inngår i et regulert området som omfattes av reguleringsplanen 1025 Reguleringsendring del av Bryggeriet. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. I kommuneplanens arealdel er det avsatt til område for båndlegging, regulering pbl, bebyggelse og anlegg og LNF - tiltak for stedbunden næring. Det er planlagt utbygging av boligblokker på fjellet nordøst for C. J. Kiønigs vei 5.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Leiligheten er registrert som èn boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest datert 27.03.2017 .

HEFTELSER/ SERVITUTTER/ SEKSJONSBRØK : 93/5518

2015/768740-1/200 Erklæring/avtale, 2018/640641-1/200 Jordskifte, 2015/951373-1/200 Seksjonering, 2019/297860-1/200 Reseksjonering.

LIGNINGSVERDI

Formuesverdi for inntektsåret 2020 var som primærbolig kr. 1 056 939,- og som sekundærbolig kr. 3 804 981,-.

REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

EIENDOMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Bryggerifjellet 2. Organisasjonsnummer 916 293 445.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Eierseksjonssameiet har ikke felles gjeld.

FELLESUGIFTER PR MND

Kr. 3 825,- per mnd. Dette inkluderer forretningsførerhonorar, styrehonorar, festeavgift, tv/internett, forsikringer, drift og vedlikehold etc. Sameiet har budsjetert med 3% økning av forsikringspremien for 2021, og tilsvarende økning for de kommunale avgiftene ift. budsjettet for 2020.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Sameiet har utarbeidet vedtekter og husordensregler. Se salgoppgavens vedlegg.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Årsmøtereferat for 2021 og 2020, årsoppgjør/regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Utskrift av sameiets årsoppgjør med regnskap og budsjett, samt innkalling foreligger som del av prospektets vedlegg. Sameiet hadde i 2020 et overskudd på kr. 430.148,-. Beløpet foreslås overført til egenkapital.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220031

 • Prisantydning

  NOK 5 490 000

 • Samlet sum

  NOK 5 491 947

 • Total kostnad

  NOK 5 630 559

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: