Sellebakk , Capjonstien 26

 • Adresse:

  Capjonstien 26

 • Prisantydning:

  NOK 5 400 000

 • Totalpris:

  NOK 5 536 342

 • Matrikkel:

  303/1786

 • Areal:

  Primærrom: 108 m², Bruksareal: 117 m²,

3 Soverom
Soverom
2 Bad
Bad
A EnergimerkeDARK_GREEN
Energimerke
Legg inn bud

SAMMENDRAG

Capjonstien 26 er et moderne hjem hvor teknologien gjør hverdagen til en hektisk småbarnsfamilie litt enklere. Her flytter du inn i en nyere bolig hvor planløsning og utforming har hensyntatt barnefamilier og deres behov. Det er fokus på å ha de aktive- og rolige rommene fordelt i hver sin etasje for å kunne gi hjemmet en naturlig ro. Boligens 3 soverom er alle samlet og vil for en barnefamilie kjennes ekstra trygt. Konseptet i Verksbyen har høy innovasjonsgrad og er fremtidsrettet. Boligens inngangsdør, lys, varme, ventilasjon og utvendig screens vil kunne styres via apper og smarthusteknologi. Ved å bruke appen vil man også ha oversikt over energiforbruket. Meget sentral og barnevennlig beliggenhet med kort avstand til det meste; barnehager, skole, butikker, turterreng, bussforbindelse, ferger, idylliske Gamlebyen. Vi ønsker deg velkommen til en bolig som venter på å gi deg et lunt og fremtidsrettet hjem!

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt takst/tilstandsrapport, opplysninger om sameiets forhold, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

2018.

BELIGGENHET

Capjonstien er beliggende på Verksbyen. Boligen har en meget god sentral plassering på feltet i førsterekke mot iden dylliske Sorgenfridammen. Omkranset rund dammen er det en flott og vakkert parkmiljø med brygge, gangstier, lekeområder, terrengsykkelbane og crossfit-anlegg som er poulært å benytte av alle beborene. Det er en meget barnevennlig beliggenhet da det er flere barnehager i området, kort vei til nye Sagabakken skole og et bredt tilbud av idrett- og fritidsaktiviteter. Gode gang-ogsykkelstier i område samt god bussforbindelse. Fergetilbud til vestsiden både fra vakre Gamlebyen og Sellebakk. På Verksbyen har det dukket opp en rekke shoppingtilbud og dagligvarebutikk som ligger i umiddelbar nærhet.

VEIBESKRIVELSE

Se vedlagte kartbeskrivelse.

AREAL AV BEBYGGELSE

ETASJE;BRA;P-ROM;S-ROM;1. etg;61;52;9;2. etg;56;56;;SUM;117;108;9

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Bruksareal: 1 etg. 61 kvm, 2. etg 52 kvm P-ROM: 1. etg: 52 kvm som inneholder Entrè, trapperom 3 soverom og bad. 2. etg: som inneholder. Trapperom, bad, kjøkken og stue. S-ROM: 1. etg: 2 boder I tillegg er det Carport på ca 17 kvm. Balkong på ca 20 kvm. Alle areal er hentet fra vedlagte tilstandsrapport.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Boligen ligger i område med nyere småhusbegyggelse, men det ligger også tilstøtende til eldre begyggelse. Boligen er oppført iht til TEK 17. Se vedlagt tilstandsrapport for utfyllende informasjon om byggemåte.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen var ny i 2018, og holder en gjennomgående bra standard. Gulver er belagt med lys enstavs laminat. Slette, malte vegger og himlinger. Fliser på begge bad. Det er montert screengardiner på vinduer. Solcellepaneler på tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Kjøkkeninnredning med sandfargede, slette fronter. Hvit laminat benkeplate med nedfelt oppvaskkum. Intergrert stekeovn, induksjonstopp, kombiskap og oppvaskmaskin. Ventilator i skap. Bad 1. etasje: Badet er flislagt med grå fliser og er utstyrt med hvit baderomsinnredning med skuffer og servant, speil med lys, vegghengt toalett og opplegg for vaskemaskin. Det er plass til å sette inn badekar. Gulvvarme. Bad 2. etasje: Badet er flislagt med sandfargede fliser og er utstyrt med hvit baderomsinnredning med skuffer og servant, speil med lys, dusjhjørne med innfellbare glassdører og toalett. Gulvvarme.

OPPVARMING

Boligen har vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Boligen er bygget som et plussenergihus med passivhusstandard. Eget solcelleanlegg på taket som som gir meget lave energikostnader, da evt overskuddsstrøm selges.

TAKST / TILSTANDSSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Grydeland Eiendom as, datert 04. september 2022. Verditakst kr. 5 400 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU. I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 35 ulike bygningsdeler. Branntekniske forhold er gitt TG0. 30 bygningsdeler har angitt TG1. Ingen bygningselement er angitt TG2 og TG3. 4 Hulltaking ved bad ikke foretatt. Bygningselementene tektekking og fukt i tilliggende konstruksjoner er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser. Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

OVERTAGELSE

Etter nærmere avtale med selger.

ADRESSE

Capjonstien 26, 1651 Sellebakk

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Solrik flat tomt opparbeidet med terrasse, plen og beplantninger. Asfaltert gårdsplass.

TOMTENS AREAL/EIERFORM

Eiendommen har tinglyst tilleggsdel av sameiet felles tomt på ca 292 kvm. Eiet tomt.

BOLIGSELGERFORSIKRING

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

17 525,- Kommunale avgifter er inkludet Eiendomsskatt. Boligen har vannmåler derfor er er vann-/avløp en variabel kostnad.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Selger opplyser at det et ca årlig strømforuk på ca. 3000 kw/t. Boligen har eget solcellepanel på taket som gir overskuddsvarme i løpet av året som selges/motregnes strømforbruket.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger registrert med energiattest Grønn, bokstav A

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Boligen er tilknyttet offentlig vann- og avløp.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen er beliggende i område regulert for Bolig og frittliggende småhusbebyggelse. Reguleringsplan 1014 Sorgenfri, KS2 datert 08.09.2011, sist revidert 05.06.2012. Kopi av reguleringsplanen følger vedlagt. Området Verksbyen er under utvikling og det bygges og er planlagt flere boliger / næringsbygg i nærområdet. Se også vedlagt kart "Arealplaner under arbeid".

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest datert 06.04.2021

HEFTELSER/ SERVITUTTER

tekst

LIGNINGSVERDI

For innteksåret 2020: Som primærbolig kr. 909 310,- Som sekundærbolig: 3 273 514,-

INFORMASJON OM REGLER FOR BUDGIVNING

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:;;Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum;2,5 %;Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte;Kr 525,-;Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon;Kr 697,-;Transportgebyr forretningsfører/ grunneier;kr

EIENDOMMMEN SELGES ETTER AVHENDINGSLOVENS REGLER

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Boligen er tilknyttet Sameiet Verkshagen med sameierbrøk 112/8903. Sameiet består av 70 seksjoner. Forretningsfører er OBOS.

FELLESUGIFTER PR MND

kr. 1 546,- pr. mnd

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Følger vedlagt. Ny kjøper bes sette seg inn i vedtektene og husordensreglene.

FORKJØPSRETT/ GODKJENNING AV KJØPER

Sameiet praktiserer IKKE forkjøpsrett eller godkjenning av ny kjøper.

ANNET

Pliktig medlemskap i velforening. Generellt forbud i om utkobling av taknedløp.

Dokumenter

Salgsoppgave med vedlegg - Capjonstien 26

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  61220001

 • Prisantydning

  NOK 5 400 000

 • Samlet sum

  NOK 5 400 000

 • Total kostnad

  NOK 5 536 342

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: