Fredrikstad , C.J.Kiønigs vei 5

 • Adresse:

  C.J.Kiønigs vei 5

 • Prisantydning:

  NOK 5 490 000

 • Totalpris:

  NOK 5 638 037

 • Matrikkel:

  208/1801

 • Areal:

  Primærrom: 89 m², Bruksareal: 93 m²,

2 Soverom
Soverom
1 Bad
Bad
C EnergimerkeDARK_GREEN
Energimerke
Legg inn bud

Beskrivelse

Dette er en tiltalende selveierleilighet med stor terrasse og høy komfort på Bryggerifjellet, nær Fredrikstad sentrum. Leiligheten har et innbydende design med lyse overflater og store vindusflater som slipper lyset godt inn. Den har en velfungerende og praktisk planløsning med åpen stue- og kjøkkenløsning, to soverom, bad, vaskerom, bod og gode muligheter for møblering i ulike soner. Fra stuen, kjøkkenet og terrassen er det utsikt over byen, mot østsiden og videre mot Hvaler-øyene. Eier har 2 stk innendørs biloppstillingsplasser og bod i felles garasjeanlegg.

Innhold

Leiligheten inneholder entrè, gang, åpen stue- og kjøkkenløsning, to soverom, bad, vaskerom (alle p-rom) og bod (s-rom). Eier har også bod (s-rom) og to garasjeplasser med èn el-billader i parkeringskjelleren.

Standard

Leiligheten har høy standard og god komfort. Gulv er belagt med eikeparkett og fliser på baderomsgulver. Vegger og tak har glatte malte overflater. Det er installert utvendig solskjerming på vinduene. Det er balansert ventilasjonsanlegg og vannbåren gulvvarme.

Kjøkkenet er åpent mot stuen. Kjøkkeninnredning fra italienske ARAN med hvite fronter og hvit benkeplate. Innredningen har integrert induksjon platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle- og fryseskap. Kjøkkenøy med skuffer og barløsning. Malte vegger, parkett på gulvet og malt tak.

Bad har servant med innredning, servant, wc og dusj. Fliser på vegger, malt tak og flislagt gulv med gulvvarme. Ventilasjon i tak og downlights.

Beliggenhet

C. J. Kiønigs vei 5 er en del av leilighetskomplekset Bryggerifjellet som ligger på en fjellkam på nordsiden av Fredrikstad sentrum. Fra leiligheten er det flott utsikt utover hele byen mot Torsnes, Glommas utløp, Hvaler og videre til Sverige. Fra leiligheten er det ca. 10 minutter gange til Fredrikstad sentrum med handlegater, matbutikker, resturanter, kino og jernbanestasjon på Cicignon. Bryggerifjellet er et rolig område med lite trafikk.

Felleskostnader

3 825 pr. mnd. Inkluderer: Forr.førerhonorar, styrehonorar, festeavgift, tv/internett, forsikringer, drift og vedlikehold etc. Sameiet har budsjetert med 3% økning av forsikringspremien for 2021, og tilsvarende økning for de kommunale avgiftene ift. budsjettet for 2020.

Andel fellesgjeld

1 947

Andel formue

18 474

Sameie

Sameie: Bryggerifjellet 2, Orgnr: 916293445

Fellesgjeld / lånevilkår

Eierseksjonssameiet har ikke felles gjeld.

Generalforsamling/årsoppgjør

Årsmøtereferat for 2021 og 2020, årsoppgjør/regnskap for 2020 og budsjett for 2021 ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Regnskap

Utskrift av sameiets årsoppgjør med regnskap og budsjett, samt innkalling foreligger som del av prospektets vedlegg. Sameiet hadde i 2020 et overskudd på kr. 430.148,-. Beløpet foreslås overført til egenkapital.

Vedtekter / husordensregler

Sameiet har utarbeidet vedtekter og husordensregler. Se salgoppgavens vedlegg.

Tilstandsrapport

Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Nedre Glomma Takst as, datert 22. april 2022. Verditakst kr. 5 700 000,- Tilstandsrapporten er utarbeidet iht. forskrift til avhendingsloven som trådte i kraft 1.1.2022. Tilstandsrapporten angir avvik for ulike bygningsdeler i form av tilstandsgrader (TG) på en skala fra TG 0 til TG 3 der TG 0 er beste tilstandsgrad. Tilstandsgrader angitt med TG 2 kan kreve tiltak. Tilstandsgrader angitt med TG3 angir store, eller alvorlige avvik som krever tiltak utbedring straks, eller innen kort tid. For TG 2 og TG 3 skal det angis et kostnadsoverslag for det enkelte bygningselement. For bygningsdeler som ikke er undersøkt, eller som ikke har vært tilgjengelig for undersøkelse angis disse med tilstandsgrad TG IU.

I tilstandsrapporten for denne eiendommer er det angitt tilstandsgrader for 29 ulike bygningsdeler. Bygningselementet radon og branntekniske forhold er gitt TG0. 25 bygningsdeler har angitt TG1. Ingen bygningselement er angitt TG2 og TG3. Bygningselementene tektekking og fukt i tilliggende konstruksjoner er gitt TG IU ( Ikke undersøkt ) av årsaker som er angitt til de respektive beskrivelser.

Det forutsettes at interessenter til eiendommen har lest og satt seg inn i tilstandsrapportens innhold, herunder de respektive bygningselementers tilstandsgrader og begrunnelsen for disse. Det anbefales å rådføre seg med fagfolk slik at den enkelte interessent får rett forståelse av tilstandsgradenes omfang og konsekvens. Tilstandsrapporten utgjør en del av salgsoppgaven.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 89 kvm, Bruksareal: 93 kvm

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Eierform: Eiet fellestomt
Areal: 5890 m2

Sameiets adkomst går over festet grunn.  Festeavgift for denne betales gjennom sameiets felleskostnader.

Terrenget skråner og områdene rundt leiligheten består delvis av naturtomt og delvis av parkmessig opparbeidede arealer. Fellesarealene er pent opparbeidet med plen, prydbusker, trær, lekeplasser og flere sittebenker.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 27.03.2017.

Adgang til utleie

Leiligheten er registrert som èn boenhet.

Oppvarming

Leiligheten har vannbåren gulvvarme med fjernvarme som varmekilde., gasspeis og balansert ventilasjonsanlegg.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Eiers energiforbruk for 2021 var 5 084 kWh.  Eier har elbillader på den ene av to biloppstillingsplasser.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 9 004 pr. år

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 056 939 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 804 981 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen inngår i et regulert området som omfattes av reguleringsplanen 1025 Reguleringsendring del av Bryggeriet. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. I kommuneplanens arealdel er det avsatt til område for båndlegging, regulering pbl, bebyggelse og anlegg og LNF - tiltak for stedbunden næring. Det er planlagt utbygging av boligblokker på fjellet nordøst for C. J. Kiønigs vei 5.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

2015/768740-1/200  Erklæring/avtale,
2018/640641-1/200  Jordskifte,
2015/951373-1/200  Seksjonering,
2019/297860-1/200  Reseksjonering.

Vei/vann/avløp

Kommunalt tilknyttet vann, vei og avløp.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Eier har tegnet boligselgerforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven formidlet av Søderberg & Partners as. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til gunnar@stavlund.no eller SMS: 91 35 31 25 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

C.J.Kiønigs vei 5, 1605, Fredrikstad, Gnr. 208 bnr. 1801 snr. 17 orgnr. 916293445 i Fredrikstad kommune
Ideell andel av sameiet: 93/5518

Oppdragsnummer

192-22-0028

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Stavlund AS avd. Fredrikstad sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.

Nøkkelinformasjon

 • Oppdragsnummer

  192220028

 • Prisantydning

  NOK 5 490 000

 • Samlet sum

  NOK 5 491 947

 • Total kostnad

  NOK 5 638 037

Visning

Etter avtale med megler

Meld deg på visning

Megler

Hurtigvalg: