Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Innholdsrik hytte med sjøutsikt, nord på Kirkeøy, Hvaler

Adresse: Røsseberget 25
1680 Skjærhalden
Prisant.: kr 2 500 000,00
Verditakst: kr 2 500 000,00
Bta / P-rom 85 / 58 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Vidar Aakre Johannessen, Gunnar Olai Stavlund
Telefon: +47 69 30 24 50, +47 69 30 24 50
E-post: vidar.johannessen@stavlund.no, gunnar@stavlund.no
Oppdragsnummer: 61170024
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1967
Ant. soverom: 4
Tomtestørrelse: 2105 m2

SAMMENDRAG

Dette er en fin sommerhytte der du får plass til familien din og enda noen gjester, beliggende nord på Kirkøy med fin sjøutsikt. Innenfor gangavstand finner du flere fine badesteder og en småbåthavn - alt omgitt av den vakre Hvalerskjærgården.

BYGGEÅR

1967

BELIGGENHET

Eiendommen ligger med sjøutskt på høydedraget Røsseberget nord for Urdalsveien på strekningen Korshavn - Revtangen, Hytta ligger i overgangen fra furu- og løvskog med store trær opp mot svabergene opp til toppen av berget - i en sydøstlig helling og med fin sjøutsikt mot nordøst. Hytta har har bilvei inn på tomten og ligger i en hyttegrend som mange ikke kjenner til. Avstand til sjøen er ca 500 meter i luftlinje. Nærmeste badested og småthavn ligger ca 15 min gange fra eiendommen. Det er forøvrig gang- og sykkelavstand til flere småbåthavner og badesteder nord på øye. Kirkeøy har flere populære havner, mest kjent er Skjærhalden som øyas sentrum med et yrende sommerliv med serveringssteder og butikker. Hvalerskjærgården er viden kjent som et attraktivt utfartsområde for båtfolket og feriegjester. Skjærhalden er Hvalerøyenes "hovedstad" og har et sesongmessig, yrende liv om sommeren. Skjærhalden er også utgangspunkt for flere fergeruter til de nære øyene og til Strømstad.

VEIBESKRIVELSE

Fra Oslo følg E6 sørover til Råde og derfra RV 110 til Fredrikstad. Følg RV 108 videre ut over Hvalerøyene og gjennom Hvalertunnelen på Kirkøy. Følg veien frem til Hvaler kirke og sving til venstre inn på FV 501 og videre inn på FV 504, Botne. Følg Reffveien frem til den møter Urdalveien. Sving til høyre og følg Urdalveien frem til Røsseberget som tar av opp til venstre. (bomvei) Følg veien opp til den flater ut på toppen. .

BEBYGGELSENS AREAL

: Hytte
BTA: 72 / P-ROM: 58 / S-ROM: 8 / BRA: 66

: Anneks
BTA: 13 / P-ROM: 0 / S-ROM: 11 / BRA: 11

: Sum alle bygg
BTA: 85 / P-ROM: 58 / S-ROM: 19 / BRA: 77

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Hytta har et spennende,arkitektonisk uttrykk. Den er oppført i to halve plan, godt tilpasset terrenget, med stor terrasse mot syd og øst. Åpningen mellom de to halve planene understreker hyttas særpreg, men gir også en god balanse mellom å knytte rommene sammen - og samtidig dele de i soner. Bebyggelsen er oppført i trekonstruksjoner med pulttak over grunnmur av lettklinkerbetong.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytta inneholder: Inngangsparti, kjøkken, spisestue, 3 soverom, rom med vask, trapp ned til stue og terrasse. Ved inngangpartiet, under samme tak, finnes to boder (S-rom). Annekset er oppført i sydenden av terrassen, tett på hytta og inneholder rom for snurredass og innredet rom - av eier benyttet som et fjerde soverom ( angitt som S-rom). Ved anekset er det laget en skjermet utedusj.

STANDARD/UTSTYR

Deler av hytta er nymalt utvedning og i store deler innvendig. Gulv er belagt med lakkerte furubord, Vegger har malte og beisede paneler. Tak har malte himlingsplater. Det elektriske anlegget må påregnes rennovert. Se forøvrig tilstandsrapport og selgers egenerklæring for anmerkninger.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Nyere, innholdsrik kjøkkeninnredning fra Ikea med hvite, profilerte fronter med intergrert oppvaskmaskin. Frittstående komfyr og kjøleskap.

OPPVARMING

Boligen har innlagt strøm og mulighet for elektrisk oppvarming. Peis i stue. Denne fungerer dårlig og trenger ettersyn/ reparasjon.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra takstmann Svein Nesøen, datert 19. juni 2017.

BÅTPLASS/VEILAG

Hytta leier båtplass i Urdal Båtlag. Laget er i forhandlinger med grunneier mht. hvordan bryggelagets videre virksomhet skal være, foreløpig for inneværende og neste sesong. . Båtlagets drift og eksistens etter dette er uklar. Båt- og veilaget har ingen faste kostnader/ kontingenter, men innkrever fra medlemmene etter behov. For 2017 er det betalt kr 2000,- til båtlaget.

OVERTAGELSE

Etter avtale, ledig for kjøper.

ADRESSE

Røsseberget 25, 1680 Skjærhalden

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er en fjelltomt med noen opparbeidede arealer i partiet der eiendommen har sin adkomst fra veien Røsseberget. Tomten er delvis kupert med noe vegetasjon.

TOMTENS AREAL

2105 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Selveier

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 6 425,- pr år, inkludert renovasjon, feiergebyr og eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mndr var 9700 kWh.

ENERGIATTEST

Rød G

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Hytta har innlagt borrevann. Vannet har varierende kvalitet og benyttes ikke til drikkevann. Eksisterende løsning der vannet er lagt inn uten godkjent avløpsordning er i strid med kommunale krav om vann/ avløp. Hytta er utstyrt med snurredass og utedusj.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke ferdigattest fra bygg fra byggeåret.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Eiendommen er fri for tinglyste heftelser foruten veirett for hytteeiere over den del av veien Røsseberget som går over Røsseberget 25 i dag. Eiendommen Røsseberget 31 har rett til å benytte den delen av veien som går over eiendommens syd/vestre del.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Eiendommen er ikke omfattet av reguleringsplan, men omfattes av kommuneplanens arealdel. Arealbruksformålet er for den eksisterende bebyggelsen avsatt til fritidsbebyggelse. Utenfor dette er området avsatt til landbruk-, natur og friluftsområde, med krav til felles planlegging for hele eiendommen.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at
avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen
med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings
lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert