Gå til innholdet
Moderne nyere selveierleilighet over 2 etasjer med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Sjelden mulighet: stor, praktfull trevilla i jugendstil fra 1913 - Sellebakk

Adresse: Kjølbergaten 26
1653 Sellebakk
Prisant.: kr 5 900 000,00
Verditakst: kr 6 000 000,00
Bta / P-rom 705 / 359 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Tonje Aasvangen, Tonje Aasvangen
Telefon: +47 69 30 24 50, +47 69 30 24 50
E-post: tonje.aasvangen@stavlund.no, tonje.aasvangen@stavlund.no
Oppdragsnummer: 61170117
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1913
Ant. soverom: 8
Tomtestørrelse: 1716 m2

SAMMENDRAG

Dr. Ellertsen-gården på Selbak: privatbolig og legekontor oppført i 1913. Dette er, etter både datidens og vår tids standard, et massivt og påkostet trehus: 600 kvm over fire etasjer. Det har flotte jugendstiltrekk, som karnappvinduer og skiferbelagt mansardtak. Innvendig er arkitekturen like slående: stuer med doble fløydører, soverom som elegant vender ut mot den vakre hagen, og en praktfull hall som husets hjerte. Boligen har huset flere leger, den siste av disse dr. Erling Ellertsen, som gården har sitt navn fra. Han hadde sitt virke fra 1920- til 60-tallet, og han sies å ha vært "en lege av den gode gamle sorten som stilte opp for folk til alle døgnets tider". Senere har bygningen huset både smykkedesigner og kunstnere. Nåværende eiere har siden 2005 lagt ned et formidabelt arbeid i å restaurere huset i tråd med opprinnelig byggestil og med datidens solide materialer. Blant annet er det brukt malmfuru i ny kledning, nye vinduer har blitt laget etter kopi av de gamle, og huset er malt med linolje. Denne boligen er en kulturell perle med stor historisk verdi for Fredrikstad, og nå trengs nye eiere som kan forvalte den på best mulig måte.
Kilde for historisk informasjon: "Gårder og slekter i Borge og Torsnes, bind 6 og 7"

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1913

BELIGGENHET

Dr. Ellertsen-gården ligger på sydsiden av Kjølberggaten, som leder ned til Selbak torg. Flere av gatene på Selbak har navn etter leger som hadde sitt liv og virke i området, blant annet Dr. Ellertsens vei. Området er preget av boliger, både eneboliger og rekkehus. Selbak er et koselig lokalsamfunn på østsiden av Glomma. Den gamle delen, som Kjølberggaten er en del av, har bibliotek, baker, torg og ulike forretninger. Herfra går det også ferge over til Lisleby på vestsiden av Glomma, der det også er båthavn. "Nye Selbak", et kvartal sydover, er utbygd med flere matforretninger, treningssenter, frisør, tannlege og andre servicetilbud. Barnehage, barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg ligger i nærheten. Glommastien, som byr på 35 km med gang- og sykkelvei rundt Nedre Glomma, passerer også gjennom Selbak. Fra eiendommen er det en rask biltur både til Gamlebyen og til Fredrikstad sentrum. Det er bussforbindelse til Fredrikstad og Sarpsborg like i nærheten av eiendommen. Ca. 15 minutter til E6 og sykehuset på Kalnes.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad: Følg Sarpsborgveien (111) i retning Torp. Ta 3.avkjøring i rundkjøringen ved Bøckmannsenteret
inn på Begbyveien. Ta første til høyre inn på Løenveien, og deretter til venstre inn på Kjølberggaten. Huset ligger på venstre hånd. Det vil bli skiltet ved felles visning.

AREAL AV BEBYGGELSE

Etasje: Kjeller
BTA: 158 / BRA: 158 / P-ROM: 0 / S-ROM: 158

Etasje: 1. etg.
BTA: 220 / BRA: 204 / P-ROM: 197 / S-ROM: 7

Etasje: 2. etg.
BTA: 173 / BRA: 166 / P-ROM: 162 / S-ROM: 4

Etasje: Loft
BTA: 90 / BRA: 90 / P-ROM: 0 / S-ROM: 90

Etasje: Garasje
BTA: 64 / BRA: 60 / P-ROM: 0 / S-ROM: 60

Etasje: Sum alle bygg
BTA: 705 / BRA: 678 / P-ROM: 359 / S-ROM: 319

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Enebolig på to plan med kjeller og loft, samt stor garasje. Huset står sannsynligvis på leire og grunnmur av granitt. Byggemåte er stående plank med liggende kledning. Eier har kledd om mesteparten av langvegger mot sør og deler av gavl øst, og det er brukt malmfuru. En del vegger er isolert innvendig i følge eier. ( Kjøkken,vinterhage, spisestue, stue og to soverom) Mansardtak med bord undertak og tekket med skifer. Taktekke, renner og nedløp ble renovert i 2010. I 2005 startet restaurering av denne eiendommenm Mye er tatt, men gjenstår fremdeles oppussing /restaurering. Noen nye vinduer og noen er pusset opp og restaurert. Garasjen trenger restaurering.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1 etg: To ganger, hall, mellomgang, kjøkken, wc, to stuer, spisestue, vinterhage og to spoverom ( P-rom) Bod v/kjøkken og garderobe (S-rom) 2 etrg: Hall, gang/hall, bad, wc, og seks soverom. ( P-rom) To boder(S-rom) Kjeller: Diverse rom ( S-rom) Loft: Lagerplass. Garasje: Tre garasjeplasser og bod

STANDARD/ UTSTYR

Siden 2005 er det lagt ned et møysommelig og kostbart arbeid for å rehabilitere Dr. Ellertsen-gården i tråd med byggestilen fra da boligen ble oppført, og med solide materialer som er ment å vare i mange år.
Vinterhagen er fullstendig rekonstruert, med nytt gulv, nytt tak og nye, rekonstruerte vinduer. Kjøkkenet er også rekonstruert fra grunnen. Nye vinduer i huset er rekonstruert etter modell av de opprinnelige vinduene, og dette arbeidet er utført av Nygård Snekkeri i Sarpsborg. Gulv i første etasje har blitt isolert. Det er ny elektrisitet i mange av rommene. For øvrig er blant annet overflater blitt malt, det er lagt nye lister, tapetsert i noen rom, og vegger er isolert.
Utvendig er mesteparten av panelet på to av veggene byttet med malmfuru fra materialbanken på Røros. Skifertaket er lagt på nytt, og det er lagt på håndlaget blikk over to karnapper og satt på nedløpsrør og renner i blikk. Fasaden er nymalt.

OPPVARMING

Elektrisk og mange vedovner.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger Boligsalgsrapport med verdi og lånetakst over eiendommen datert: Verditakst
:

Det foreligger Boligsalgsrapport med verdi og lånetakst over eiendommen datert: Lånetakst
:

OVERTAGELSE

Etter avtale

ADRESSE

Kjøberggaten 26, 1653 Sellebakk

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten består hovedsakelig av eiendommens frodige og ærverdige gamle hage. Hagen har plen med flotte busker og trær som kan være over hundre år gamle. De store trærne - blant annet syrintrær av imponerende dimensjoner og krokete epletrær - gir skygge på solrike dager. Utenfor vinterhagen, på husets bakside, er en gruslagt uteplass, som en øy i alt det grønne. I hagen er det også bærbusker, stort rabarbrabed, en liten kjøkkenhage og blomsterbed. På framsiden av huset er en stor gårdsplass med grus. Her står også en garasje med bod og plass til tre biler. Hagen er avgrenset av gjerde på to sider. Tomten er flat.

TOMTENS AREAL

1 716 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet tomt

FESTEAVGIFT

Kr. 3 552,- reguleres hvert 10 år etter konsumprisindeks.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festekontrakten er på 80 år fra 1,januar 1982- 2062, med rett til fornyelse yttligere 80 år.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Regulering hvert 10 år etter offentlige indeks.

TOMTEFESTE OG ENDRING AV LOVGIFNING/ RETTSPRAKSIS.

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 20 749,- for 2017

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Ca. 58 000 Kwh for 2016. Bruken er både for bolig og næring.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse G

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Offentlig vann og avløp. Ny kloakk ledning fra huset og ut i 2012.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen er ikke regulert
Kommuneplan 2011 - 2023, vedtatt 06.12.2012: 570 - Bevaring kulturmiljø og 1001 Bebyggelse og anlegg

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert som en boenhet

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ingen ferdigattest ell midlertidig brukstillatelsei kommunens arkiv, noe som ikke er uvanelig for eldre boliger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

1982/400092-3/86 Festekontrakt - vilkår

LIGNINGSVERDI

Kr 1 323 956,- primærbolig og k 3 707 077,- sekundærbolig

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert