Gå til innholdet
Moderne nyere selveierleilighet over 2 etasjer med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Innholdsrik hytteeiendom, usjenert beliggende med fantastisk utsikt -Sponvika

Adresse: Bukteløkka 21a
1794 Sponvika
Prisant.: kr 3 390 000,00
Verditakst: kr 3 700 000,00
Bta / P-rom 98 / 85 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Henning Hesselberg
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: henning.hesselberg@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61170122
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1958
Ant. soverom: 4
Tomtestørrelse: 1660 m2

SAMMENDRAG

Tilbygget hytte beliggende høyt og fritt med storslagen utsikt mot Hvaler. Ny planløsning som knytter hyttene sammen - hvor gjeldende takst ikke inkluderer siste tiltak på ca. 10 m2 BRA ekstra. Hytta ligger ved Sponvika i Halden kommune - det er bilvei til hytteveggen og forholdsvis kort vei til flotte badeplasser i Svaledrødkilen. Hytta består av en oppusset eldre del samt en nyere, moderne del. Hytten er tilkoblet vann og avløp.

BYGGEÅR

1958, tilbygget 2008.

BELIGGENHET

Hytta ligger ved Svalerødkilen i Sponvika - herfra er det kort vei til Hvalerøyene og Skjærhalden, Strømstad og Koster med båt. Hytta ligger ytterst på en fjellrabb - her er det usjenert med nydelige solforhold og en fantastisk utsikt. På sommeren dukker solen opp på forkost-plattingen ca. kl. 0730 med solnedgang kl. 2230 rundt St. Hansaften. Sponvika er siste stopp før Iddefjorden som skiller Norge og Sverige, her er det et yrende båtliv på sommeren og gode fiskemuligheter. Kort vei til bussforbindelse, handelsområdene på Svinesund, Halden sentrum og E6 - kjøretid til Oslo er 1 time og 10 min.

BÅTPLASS

Eier har reservert båtplass i Svalerødkilen for 2018.

VEIBESKRIVELSE

Fra Oslo: Kjør mot Svinesund og ta til høyre rett før riksgrensen - Følg sponvikveien noen kilometer og ta Bukteløkka til høyre et stykke før Sponvika. Ta så til høyre og følg veien gjennom et boligfelt, følg grusveien videre som snur 180 grader mot venstre - hytta ligger på høyre side nest innest.

BEBYGGELSENS AREAL

: Hytte
BTA: 98 / BRA: 90 / P-ROM: 85 / S-ROM: 5

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Eldre liten hytte med påkoblet nyere del/anneks. Liggende kledning over søyler/betongmur (eldre del). Saltak tekket med betongstein. Se tilstandsrapport. Den eldre delen er en tradisjonell liten hytte fra 1960-tallet - tilbygget er et moderne hyttebygg med god takhøyde og store lysåpninger. En egen hems med 3-4 soveplasser med tilgang fra kontor. Byggene omkranser terrassen som et atrium. Stuen i den nye delen har dobbel terrassedør, her kan man nyte sene sommerkvelder inne, men samtidig ute.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hytte: Hall, kjøkken, stue og 2 soverom (p-rom). Tilbygg: Gang/hall, bad, wc, stue og 2 soverom (p-rom).
I atriumet er det egen tilgang til en skjermet og innholdsrik bod integrert i tilbygget med blant annet kjøle/frysskap og hyllesystemer for lagring (s-rom).

STANDARD/UTSTYR

Den eldre delen er oppgradert med lyse overflater og nytt kjøkken. Den nye delen inneholder bla stort soverom med masse lys, skråtak og walk-in-closet, bad, ekstra toalett med adkomst for "alle" og terrasssestue. Gulver er belagt med trebord. På vegger er tapet, panel og malt panel. I himlinger er panel, malt panel og malte plater.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken:Bordgulv, malte vegger og malt panel i tak. Hvitmalt innredning fra 2003 med integrerte hvitevarer.
Bad:Fliserpå gulv, malt panel på vegger og i tak. Fliser på vegger i dusjnisje. Dusj, wc og skap med vask. Varmekabler.
Toalettrom: Malt bordgulv og malt panel på vegger og i tak. Wc og søylevask.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring.

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport fra takstmann SveinNesøen, datert 25.05.17. Verditakst kr. 3.700.000,-. Taksten ble utarbeidet før tiltak på 10 m2 BRA som knytter hyttene sammen, ble utført.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Bukteløkka 21a 1794 Sponvika.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Stor naturtomt som skråner noe mot sydvest. Stor terrasse mot vannet og frokostterrasse på framsiden.

TOMTENS AREAL

1.660 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet - grunneier er Morten J. Sundberg.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Evigvarende (til den sies opp av fester), og kan overføres til nye eiere.

FESTEAVGIFT

Kr. 6.995,-.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres neste gang i 2019 etter KPI (forutsatt ny avtale med grunneier).

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 11.152,- inkl eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

650 kwh pr. år.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse oransje G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vi a et privat anlegg.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Dokumentet foreligger ikke. Selger står ansvarlig for utstedelse av dokumentet innen overtakelse.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Festeavtale.
Nye vilkår.
Bestemmelse og vann og avløp (rettighet).

LIGNINGSVERDI

Kr. 368.000,- for 2016.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Reguleringsplan Bukteløkka, området er regulert til fritidsbebyggelse og bolig.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk. Tranportgebyr til forretningsfører/ grunneier med kr X

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at
avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen
med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings
lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert