Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Stilig leilighet, sentrumsnært og fredelig beliggende på Holmen/Seiersten

Adresse: Prætorius gate 2
1608 Fredrikstad
Prisant.: kr 2 900 000,00
Verditakst: kr 2 900 000,00
Bta / P-rom 127 / 107 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Henning Hesselberg, Ingeborg Holten Hjemdal
Telefon: +47 69 30 24 50, +47 69 30 24 50
E-post: henning.hesselberg@stavlund.no, Ingeborg.holten.hjemdal@stavlund.no
Oppdragsnummer: 61170115
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1987
Ant. soverom: 2
Tomtestørrelse: 293 m2

SAMMENDRAG

Meget innholdsrik leilighet over 2 plan, beliggende i tilbaketrukket og sentrumsnært område på Seiersten/Holmen. Leiligheten er oppgradert de senere år og framstår meget velholdt og sjarmfull. Biloppstillingsplass og balkong mot vest. Her er det gangavstand til alt, som feks. Værste med butikker, treningssenter og Høyskolen.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1987.

BELIGGENHET

Boligen ligger på Seiersten, rett ved sentrum, i et smågatemiljø bestående av eldre, sjarmerende bebyggelse. Kort vei til nærbutikker (Coop rett i nærheten og Rema på Evjekaja), bryggepromenaden, Kråkerøy og sentrum forøvrig. Det foreligger omfattende planer om å åpne Veumbekken som bla vil gjøre Holmegata og Holmen til et mer attraktivt byrom.

VEIBESKRIVELSE

Fra sentrum: Kjør Farmannsgate mot Ørebekk og følg veien videre inn i Borggata, ta til høyre etter Værstebrua og så til høyre igjen. Prætoriusgate er neste til venstre. Nr 2 ligger som hus nr 1 på høyre side, leiligeten ligger i 2. etasje.

AREAL AV BEBYGGELSE

: 2. etasje
BTA: 85 / BRA: 80 / P-ROM: 80 / S-ROM: 0

: 3. etasje
BTA: 28 / BRA: 27 / P-ROM: 27 / S-ROM: 0

: Sum
BTA: 113 / BRA: 107 / P-ROM: 107 / S-ROM: 0

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Firemannsbolig oppført i trekonstruksjoner. Den opprinnelige bebyggelsen brant ned på 1980-tallet. I 1987 sto nytt bygg, etter datidens byggeforskrifter, ferdig.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

2. etasje: Hall, kjøkken, stue med utgang solrik balkong, bad, vaskerom og soverom (p-rom). 3. etasje: Hall og soverom (p-rom). To boder i kjeller (s-rom) og fellesareal.

STANDARD/ UTSTYR

Boligen er nylig overflatebehandlet og framstår i moderne skikk. Kjøkken er av nyere årgang, denne delen er malt i lyse farger, mens stuedelen er i mørk panel - en fin kombinasjon av ny og eldre stil. Gulver er belagt med fliser og trebord. Panel og malte vegger. Malte plater i tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken (2005): Bordgulv, malte vegger og malt tak. Svart innredning med heltre valnøtt-/ stein benkeplater. Integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøle-/fryseskap. Ventilator. Plass for bespising.
Bad: Fliser på gulv, malt strie og noen fliser på vegger og malte plater i tak. Badekar med dusj, wc og innrening med vask og speil. Ventilasjon, sluk og varmekabler.
Vaskerom: Fliser på gulv, malt strie på vegger og malte plater i tak. Skyllekum, sluk i gulv, ventilasjon og varmekabler.

OPPVARMING

Elektrisk.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger verditakst over eiendommen fra Svein Nesøen, datert 18.05.17. Verditakst kr. 2.900.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Prætorius gate 2 1608 Fredrikstad.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Flat tomt som er noe opparbeidet. Felles parkering.

TYPE TOMT

Felles eiertomt.

TOMTENS AREAL

293 kvm.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

FELLESUTGIFTER

Kr. 1.200,- inkl kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring og felles strøm.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Strømforbruk 11.500 kwh.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød F.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Holmenområdet, formål boliger og gangvei.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med kun 1 boenhet. Gjeldende vedtekter regulerer utleie.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Midlertidig brukstillatelse av 24.11.88 foreligger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Erklæring vedrørende dør i sidebygning.

LIGNINGSVERDI

Kr. 636.614,- for 2015.

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum
: 2,5 %

:: Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
: Kr 525,-

:: Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon
: Kr 697,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Prætoriusgate 2.

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Kr. 0,-.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Finnes vedlagt.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Et enkelt regnskap foreligger for sameier (4 seksjoner).

Oppdatert