Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

BELLEVUE BRYGGE - I FØRSTE REKKE - BYGGINGEN ER I GANG

Adresse: Riverside - Bellevue Brygge
1606 Fredrikstad
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Tonje Aasvangen, Gunnar Olai Stavlund
Telefon: +47 69 30 24 50, +47 69 30 24 50
E-post: tonje.aasvangen@stavlund.no, gunnar@stavlund.no
Oppdragsnummer: 61179003
Bestill prospekt Bestill prospekt

GJØR ELVEN TIL DIN

Bellevue Brygge ligger i forlengelsen av det du kjenner som det ettertraktede boligområdet Bellevue og omfatter 116 selveierleiligheter fordelt på fem blokker. I første salgstrinn selges nå 36 leiligheter i byggene A1 og A2, lengst syd i prosjektet. Her kan du velge mellom leiligheter fra 46 til 112 kvm - alle med gode planløsninger, balkonger og fin utsikt til elven. Det er stor interesse for prosjektet og vi har pr i dag solgt 20 leiligheter. Det betyr at du fortsatt kan velge mellom 11 fine leiligheter i første salgstrinn.

BELLEVUES TRADISJON - ET AV BYENS BESTE STRØK

Plankebyen Fredrikstad er innarbeidet som begrep og kallenavn for byen. Uttrykket forteller noe om historien som elveby og sagbruksvirksomhetenes betydning for byens utvikling. Når eieren av byens største sagbruk skulle bosette seg er det naturlig å tenke at han hadde mulighet til å velge en av byens mest attraktive beliggenheter. Villa Bellevue var del av Anders F Kjærs herregård og har senere gitt navn til bydelen i forlengelsen av Cicignon, stedet der næringslivets mest betydningsfulle personer gjerne bodde. Byens videre utvikling har ikke gjort det mindre attraktivt å bo på Bellevue, elvelangs med utsikt til de historiske festningsverkene som omgir Gamlebyen - og Isegran. En vakker elvepromenade som fører deg til sentrumsgatene der du kan følge byfergenes ferd. Elvemetroen forbinder Gamlebyen, med bysiden og er et populært fremkomstmiddel på strekningen fra Gamlebyen, til sentrum og videre til Gressvik. En kort spasertur unna finner du jernbanestasjonen med 65 min. reisetid til Oslo, en vakker elvepromenade som fortsetter over i Glommastien videre nordover langs elven. Du kan også ta veien til sentrum, gjennom de fine kvartalene på Cicignon.

OM PROSPEKTET

Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiv som er benyttet i markedsføring, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke den nøyaktige størrelse eller den korrekte beliggenhet. Det er kun ment som en rettledende illustrasjon og er ikke målbare. Det er for prosjektet utarbeidet leveransebeskrivelse, standardisert kjøpekontraktsformular,
utkast til vedtekter og husordensregler m.fl . dokumenter. Disse er utarbeidet som separate vedlegg til prospektet. Kjøpsavtale vil være basert på bestemmelsene og opplysninger som fremkommer av prosjektets standardiserte kjøpekontraktsformular. Ved kjøp av leilighet forutsettes det at kjøperen har satt seg inn i prospektet, leveransebeskrivelsen og de i kontraktsdokumentet beskrevne vedlegg

BYGGINGEN HAR STARTET/FERDIGSTILLELSE

Byggingen er allerede igangsatt og de første leilige Beregnet byggetid er 18 mnd. beregnet fra byggestart for det enkelte salgstrinn og det regnes med at de første kan flytte inn i nye boliger rundt sommertider i 2019.

DETTE ER GOD BELIGGENHET

Bellevue Brygge ligger i første rekke langs den viktige elven og ferdselsåren Glomma. Kun noen minutter gange fra byens sentrum, og kun en kort spasertur fra Jernbanestasjonen, plasseres boligene orientert ut mot elven med utsikt over til Prestelandet, historiske Gamlebyen - og Isegran lengre syd. Glommastien passerer forbi og møter elvepromenaden og fergeleiet ved Tollbodbrygga. Herfra kan du velge om du vil fortsette spaserturen langs elven til sentrum, eller du kan ta fergen over til Gamlebyen og videre nedover til Kråkerøy, sentrum og Gressvik. Byfergen i Fredrikstad er gratis, er pålitelig og har hyppige anløpstider. For deg som pendler med tog er det nesten slik at du kan gå hjemmefra først når toget ropes opp på perrongen og derfra er det 65 min. til Oslo S.

AREAL AV BEBYGGELSE

Fra 46 til 112 kvm BRA

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

ARKITEKTENS IDE

Den bærende ideen for prosjektet har vært å utforme byggene slik at alle leilighetene får utsikt til, og kontakt med elva. Romslige balkonger og markterrasser utvider leilighetene og gir gode skjermede private uterom. Felles uterom med beplantning og belegning mellom byggene gir hyggelige møteplasser og attraktive oppholdsarealer for beboerne. Valgte fasadematerialer er av høy kvalitet med lys tegl og innslag av mørkere kontrastmaterialer. Store vindusflater gir lys og luft til leilighetene. Innvendig har vi laget effektive planløsninger som skaper gode rom og boforhold. Vi har valgt et hvitpigmentert én-stavs eikegulv som standard, og sammen med lyse vegger og tak, moderne kjøkken- og baderomsinnredning blir dette lyse hyggelige leiligheter med en enestående beliggenhet og utsikt til Glomma.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Prosjektet Bellevue Brygge er planlagt som fem blokker med orientering mot elven. Blokkene oppføres over hhv. fire og fem etasjer over en samlet parkeringskjeller. Byggene betjenes med heis fra parkeringskjeller til hver etasje. Hver leilighet får ekstern sportsbod med plassering i kjeller.

STANDARD/UTSTYR/SOLAVSKJERMING

Leilighetene leveres med god, tidsmessig standard med bl.a. enstavs eikeparkett, flisbelagte gulv og vegger i baderommene, malte glatte vegger med kontrastfarger. Leilighetene leveres med store vinduer og lysåpninger og med utvendig solavskjerming som standard iht. leveransebeskrivelse fra utbygger. Det gis mulighet for endringer og tilvalg innenfor de rammer som fremkommer av leveransebeskrivelsen.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Leilighetene leveres med kjøkken og baderomsinnredninger fra Sigdal, eller lignende. Innredningene gis et moderne uttrykk og leveres med intergrerte hvitevarer fra Siemens eller lignende, iht. leveransebeskrivelse. Det gis mulighet for endringer i kjøkken og baderomsleveransen som tilvalg. Garderobeløsninger leveres som tilvalg og er ikke standard.

OPPVARMING

Leilighetene i Bellevue Brygge får vannbåren gulvvarme med fjernvarme som varmekilde.

OVERTAGELSE

Beregnet ferdigstillelse for det enkelte salgstrinn er 18 mndr. fra byggestart for det enkelte salgstrinn. Det betyr at de første kan flytte inn i sine leiligheter ved sommertider i 2019.

ADRESSE

Riverside, 1605 Fredrikstad

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten opparbeides parkmessig med beplanting, gangveier som fine tun mellom byggene. Mellom byggene vil trapper i granitt/ betong lede ned til Glommastien og bryggen. Sameiets tomt får adkomst nordfra over tilstøtende tomt. Nødvendige disposisjonsretter blir sikret av utbygger. Endelig utomhusplan er veiledende og er ikke ferdig utarbeidet fra utbygger. Mindre endringer vil kunne forekomme som følge av prosjektering og fremdrift. Fellesområder vil bli beplantet og tilsådd. Adkomst til hovedinnganger vil ha fast dekke. Det vil bli etablert uteplasser veiledende i forhold til utomhusplanen.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Bellevue Brygge blir tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett. For oppvarming blir eiendommene tilknyttet fjernvarme fra Fredrikstad Fjernvarme as.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Servitutter fra grunnboken som følger eiendommene er angitt i leveransebeskrivelsen.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er ikke fastsatt og blir beregnet etter ferdigstillelse.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:: Dokumentavgift til staten, beregnet av tomteverdi
: 2,5 %

:: Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
: Kr 525,-

:: Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon
: Kr 697,-

:: Likviditetstilskudd til sameiet
: kr

BETALINGSPLAN

Det forutsettes at forskudd pi 10% av kjøpesummen innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto. Det forutsettes at innbetalt forskudd er frie midler ved at de ikke er båndlagt med for eksempel lånegivers forutsetninger om pant, tinglysing av skjøte m.m. Dersom entreprenøren stiller forskuddsgaranti fra bank, kan innbetalt forskudd utbetales til entreprenøren. Rentene pi innbetalt forskudd tilfaller utbygger, forutsatt at forbehold om forhåndssalg ikke blir gjort gjeldende. Den resterende del av kjøpesummen innbetales for overtagelse.

LOVANVENDELSE

Leilighetene selges etter bustadoppføringslovens bestemmelser. Det innebærer bl.a. at utbygger skal stille entreprenørgaranti overfor den enkelte kjøper. Forskuddsbetaling skal sikres med forskuddsgaranti etter loven.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektig for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN

Sameiet Bellevue Brygge

FELLESUGIFTER PR MND

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter, hvor store kostnadene blir vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca kr 30 pr kvm BRA/mnd. Ink, kommunale avgifter, eksklusive eiendomsskatt. Endelig fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på sameiets konstituerende generalforsamling.

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Utbygger har utarbeidet vedtekter og husordensregler.

Oppdatert