Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Tomt med rammetillatelse for enebolig med to boenheter - Prestegårdskogen, Skjærhalden - Hvaler

Adresse: Hvileberget 45
1680 Skjærhalden
Prisant.: kr 1 150 000,00
Megler: Vidar Aakre Johannessen
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: vidar.johannessen@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61160197
Bestill prospekt Bestill prospekt
Tomtestørrelse: 671 m2

SAMMENDRAG

Dette er en ubebygget boligtomt med god beliggenhet på Prestegårdsskogen, syd på Kirkeøy. Tomten er godkjent for oppføring av enebolig med sekundærbolig. Bor du på Hvaler har du hus og hytte i ett og samme. Prestegårdsskogen er et av de nye boligområdene ved Skjærhalden, Hvalers "hovedstad" - omgitt av en prakfull skjærgård som strekker seg fra Fredrikstad i Nord og videre ned mot Svenskekysten. Her kan du nyte skjærgården, nasjonalparken og de muligheter naturen på øya gir deg, i et barnevennlig og trygt lokalsamfunn. Fra eiendommen er det gangavstand til Skjærhaldens brygger og forretninger.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BELIGGENHET

Prestegårdskogen ligger rett vest, ovenfor båthavna og det maritime havnemiljøet i Skjærhalden sentrum - i luftlinje kun et par hundre meter fra sjøen, skjermet av et skogs- og vegetasjonsbelte mot havet i syd, Hvalerskjærgården og Nasjonalparken. Denne tomten ligger et stykke inn på feltet, i en liten sløyfe med adresse Hvileberget. Bygger du huset dit her, kan du følge stier til sentrum og til flere fine badeplasser syd på Kirkeøy bl.a. den fine og populære stranden ved Storesand . Dette er barnevennlige omgivelser med kort vei til skoler, dagligvare og de tilbud du finner i Skjærhalden sentrum. Skjærhalden er et kjent samlingssted for øyas beboere og et populært møtested for sommergjestene med et yrende liv langs bryggene, med serveringssteder og bryggeanlegg

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad følg RV 108 sydover til Hvaler, over øyene og gjennom tunellen til Kirkeøy. Etter tunellen, følg veien forbi kirken og frem til Kiwibutikken. Sving inn til høyre på Prestegårdsskogen og følg veien ca 250 m frem til Hvileberget som tar av til venstre. Følg Hvileberget frem ca 450. Tomten ligger på høyre side. Se skilt.

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE

Eiendommen er en ubebygget tomt regulert til bolgformål der det er gitt rammetillatelse for en enebolig med sekundærleilighet. Rammetillatelsen og tegningsmaterialet som lå til grunn for rammetillatelsen er gjenngitt i salgsoppgaven. Rammetillatelsen er gyldig i 3 år fra 31.7.2015. Byggestart krever igangsettingstillatelse som må søkes kommunen. De arealer av bebyggelse som er angitt i dette prospektet, reflekterer arealet av bebyggelsen det er gitt rammetillatelse for.

OVERTAGELSE

Tomten er ledig for kjøper.

ADRESSE

Hvileberget 45, 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten har fjellgrunn med noe jordsmonn og skogsvegetasjon. Sprengningsarbeider må påregnes.

TOMTENS AREAL

671 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier er Hvaler kommune som ikke har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingslovens bestemmelser.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se prospektets vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar med kr 500,- fra forsikringsselskapet for formidling av forsikringen.

KOMMUNALE AVGIFTER

Etter kommunale satser, bl.a. basert på boligens areal.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Det ligger kommunalt vann-/ og avløpsnett inn til tomten. Det beregnes tilknyttingsavgift for vann- og avløp med kr 84 900,- i 2017.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen omfattes av reguleringsplan med planid/navn: 011161/Reguleringsplan/endring for Prestegårdsskogen. Reguleringsformålet er: Boliger. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen. Eiendommen har boplikt etter konsesjonsloven.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

LIGNINGSVERDI

Ligningsverdi er ikke fastsatt.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert