Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Trivelig hytte - Saltvika, Kirkeøy, Hvaler

Adresse: Saltvika 73
1680 Skjærhalden
Prisant.: kr 1 990 000,00
Verditakst: kr 2 400 000,00
Bta / P-rom 65 / 50 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Gunnar Olai Stavlund
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: gunnar@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61160060
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1965
Ant. soverom: 2
Tomtestørrelse: 700 m2

SAMMENDRAG

Dette er en idyllisk liten hytte, nord på Kirkeøy, ca 400 meter fra stranden. Med et gløtt av sjøen nedover mot stranda i den bortgjemte og idylliske Saltvika nord på Kirkeøy.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

Hytta er bygget i 1965 og senere påbygget i 1970. Uthuset er oppført i 2011.

BELIGGENHET

Eiendommen ligger i en liten dal som munner ut i Saltvika, nord på Kirkeøy, Hvaler. Fra eiendommen er det kun ca 400 meter å gå ned til stranden ved Salttvika, Ca 40 minnutters bilvei fra Fredrikstad og ca 10 min kjøring fra Skjærhalden. Dette er Hvaler med sitt vakre skjærgårdslandskap som strekker seg fra Fredrikstad til svenskekysten.

VEIBESKRIVELSE

Fra Oslo følg E6 til Råde og derfra RV 110 til Fredrikstad. Følg derfra RV 108 mot Hvaler, sydover alle øyene gjennom tunellen som tar deg over til Kirkeøy. Etter tunellen hold første vei til venstre mot Korshavn. Ved Korshavn sving til høyre på Dammyrskogen og følg veien ca 900 meter frem. Sving opp til venstre på Saltvika og følg veien opp og frem til eiendommen.

AREAL AV BEBYGGELSE

Etasje: Hytte/ bolig
BTA: 55 / BRA: 50 / P-ROM: 50 / S-ROM: 0

Etasje: Uthus
BTA: 10 / BRA: 9 / P-ROM: - / S-ROM: 9

Etasje: Sum
BTA: 65 / BRA: 59 / P-ROM: 50 / S-ROM: 9

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Frittliggende hytte i trekonstruksjoner, tilhørende en et mindre uthus/ anneks. Bebyggelsen er oppført i trekonstruksjoner med terrasse i tre utenfor hovedhuset.. Det er montert ny verandadør.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Hytta/ boligen inneholder: Stue, kjøkken, 2 soverom, 2 soverom/ alkove, rom med opplegg for vaskemaskin, dusj og snurredo. Uthus/ anneks er innredet som et rom.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med lakkerte trebord, laminat og vinylbelegg. Vegger har malt panel og malte plater. Tak har malt panel.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Hvit innredning med kjøleskap og oppvaskmaskin.

OPPVARMING

Elektriske panelovner og peisovn i stue.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst fra takstmann Svein Nesøen, datert 4.11.2016. Verditakst kr 2 400 000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Saltvika 73, 1680 Skjærhalden

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er i det vesentligste flat, opparbeidet med gressplen og noen innslag av fjell bak bebyggelsen. Tomten består at to bnr. Det ene ( bnr 225) består i det vesentligste av vei ved at den går over gaten og adkomsten til eiendommen øst for eiendommen. Se kart.

TOMTENS AREAL

Ca 700 kvm

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingslovens bestemmelser. Forsikringen er tegnet i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Boligkjøperforsikring tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se prospektets vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr 5 430,- pr år. Inkludert renovasjon, feier og eiendomsskatt. Ved tilkobling av den fremførte vann- og avløpsledningen vil kommunale avgifter også omfatte vann- og kloakkavgift.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Eiers forbruk av strøm siste 12 mnd er ca 8500 kWh.. Det betales kr 2 000,- pr år til vedlikehold av vei.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger energiattest orange G.

VANN/AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Eiendommen er i dag forsynt med vann fra brønn som er lagt inn til dusj og kjøkkeninnredning. Eksisteredne utslippsordning for gråvann er ikke reglementert. Eiendommen har snurredo som avtrede. Eiendommen er via et privat vann og avløpsnett tilkoblet kommunalt ledningsnett. Den eksisterende vanntilførselen har varierende kvalitet, er midlertidig og kan ikke påregnes videreført som en løpende ordning. Kommunalt ledningsnett er ført frem til bygget, men er ikke tilkoblet og innstallert i boligen. Denne innstalasjonen må gjøres av ny eier. Eier har betalt for tilknytting til vann- og avløpslaget, samt kommunal tilkoblingsavgift.

REGULERINGSFORHOLD

Eiendommen ligger i uregulert område. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNF område. For naboeiendommen mot Saltvika er det planlagt en utvidelse av bebyggelsen. Dette vil til en viss grad påvirke eiendommens utsikt ned til Saltvika, men fra terrassen vil man fortsatt se sjøen.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse, eller ferdigattest for eiendommen.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Servitutt for bnr 161: Jordskifte, Grensegangssak, sak nr. 19/2002. Kopi følger i salgsoppgavens vedlegg.

LIGNINGSVERDI

Kr 563 626,-

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Bud som ikke er skriftlig, ikke er sendt via budgivningsplattform på nett/ app - eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger, eller andre budgivere. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert