Gå til innholdet
Moderne nyere selveierleilighet over 2 etasjer med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Ny leilighet i Kiellands gate 2, nede ved bryggene. 5 av 10 leiligheter er solgt.

Adresse: Kiellands gate 2 - 102
1767 Halden
Prisant.: kr 2 900 000,00
Verditakst: kr 2 900 000,00
Bta / P-rom 0 / 71 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Tonje Aasvangen
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: tonje.aasvangen@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61180007
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1996
Ant. soverom: 2

SAMMENDRAG

I Kiellands gate 2, nede ved bryggene i Halden, finner du ti veldig fine, moderniserte og rehabiliterte selveierleiligheter. Fem av de ti leilighetene er nå solgt. Det betyr at du fortsatt kan finne deg en flott leilighet. I denne annonsen ser du en av de fine leilighetene i bygget, på bakkeplan, med stor innglasset veranda. Dette er rett og slett en veldig fin leilighet, du burde se nærmere på om du ønsker deg en leilighet sentralt i Halden. Den er smakfull og nyinnredet med en gjennomført rolig og vel avstemt fargepalett - og med høy, tidsmessig standard.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

Opprinnelig bebyggelse oppført i 1996, om- og påbygget 2017.

BELIGGENHET

Kiellands gate 2 ligger på Sydsiden i Halden sentrum. Dette er en ettertraktet boligområde midt i byen, tett på livet i sentrum og det populære havnemiljøet langs bryggepromenaden. Her er det kort vei til alle tilbud Halden sentrum kan gi deg, med handlegater, rutebilstasjonen, jernbanestasjonen og et bredt utfalg av restauranter. Leiligheten ligger i 1. etasje, med stor, innglasset veranda

AREAL AV BEBYGGELSE

BRA: 77
: / :

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Kiellandsgate 2 er en av sentrumsgårdene nede på Sydsiden i Halden sentrum. Bygget har i løpet av 2016/17 gjennomgått en omfattende rehabilitering og ombygging og er i dag inndelt i 10 stk selveierleiligheter med individuelle planløsninger og størrelser. Ombyggingen er gjennomført i samarbeidet med arkitektene Stenseth og Grimsrud as og har som resultat et bygg som pynter opp i sine omgivelser, inneholdene kompakte og innholdrike leiligheter med spennende utforming og god funksjon. Bygget fremstår i dag som et nytt bygg, med heisadkomst fra bakkeplan til andre og tredje etasje. Ombyggingen innebar bl.a. at bygget ble hevet med 1,2 meter fra eksisterende høyde. Bygget er isolert etter TEK-10. Du finner mer detaljert informasjon om byggets bestanddeler i Boligsalgsrapport for den enkelte leilighet og fellesareal vedlagt salgsoppgaven.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

Denne leiligheten er rett og slett veldig fin - og arealeffektiv. Her har du en fin og moderne stue/kjøkkenløsning som leder ut til en innglasset veranda.To fine soverom, et elegant og moderne bad, en entre og en innvendig bod. Eier disponerer også en sportsbod i samme etasje.

STANDARD/ UTSTYR

Gulv er belagt med slitesterkt, pent laminatgulv og keramiske fliser. Vegger har malte overflater i tiltalende, rolig fargepalett. Tak har malte, glatte flater. Leiligheten fremstår som ny og meget tiltalende med tidsmessig, god standard og gir en god opplevelse av helhetlig eleganse.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Leiligheten er utstyrt med et innholdsrikt kjøkken fra HTH, med rette, rene linjer og bidrar til en god atmosfære i rommet. Badet er delikat, med gulv og vegger belagt med keramiske fliser i stort format. Baderomsinnredning med servant, dusjvegg og opplegg for vaskemaskin.

OPPVARMING

Leiligheten er oppvarmet med elektrisk gulvvarme (kabler/folie) i alle rom foruten soverom. Soverom har el. panelovner. Balansert ventilasjon med varmegjennvinning.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger boligsalgsrapport uten takst for for leiligheten og fellesareal, utarbeidet av Rolf Are Haugs-Eilertsen, datert 21.08.2017.

OVERTAGELSE

Ledig for kjøper.

ADRESSE

Kiellands gate 2, 1767 Halden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Tomten er opparbeidet med asfalterte områder og med stensatt inngangsparti med beplantning. Det er avsatt til parkering for beboerne iht. seksjoneringsbegjæringen. Denne leiligheten disponerer en biloppstillingsplass.

EIERFORHOLD TOMT

Selveiet felles tomt for eierseksjonssameiet, opparbeidet med asfalt og merkede parkeringsplasser.

TOMTENS AREAL

691 kvm

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

FELLESUTGIFTER/ KOMMUNALE AVGIFTER/ EIENDOMSSKATT

Fellesutgifter fordeles etter seksjonsbrøk. For leilighet utgjør fellesutgifter kr 1.214,00 pr mnd. basert på det foreliggende budsjett. Dette inkluderer styrehonorar, forretningsfører, vaktmestertjenester/renhold, vedlikehold, byggforsikring, kabel TV, fellesstrøm, diverse driftskostnader og avsetning vedlikehold. Kommunale avgifter kommer i tillegg og utgjør pr år kr. 17.132,- inkludert eiendomsskatt med kr. 6.532,-.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse Rød D.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet vann- og avløp, v slamavskiller/septiktank.

REGULERINGSFORHOLD

Kiellandsgate 2 er del reguleringsplan for området mellom Langbrygga, Jernbanegata og Rutebilstasjonen - med formål Bolig/forretning/kontor. Det er utarbeidet reguleringsbestemmelser til planen.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Ingen restriksjoner for utleie i sameiets vedtekter.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger ferdigattest datert 21.8.2017.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Halden kommune har legalpant i seksjonen for evt. skatte- og avgiftskrav. Eierseksjonssameiet har lovmessig pant mot den enkelte seksjonseier for krav som følger av sameieforholdet, begrenset oppad til folketrygdens grunnbeløp.

LIGNINGSVERDI

Seksjonens ligningsverdi er ikke fastsatt.

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum
: 2,5 %

:: Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
: Kr 525,-

:: Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon
: Kr 697,-

:: Eierskiftegebyr til forretningsfører, betales av kjøper
: kr 5000,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Eierseksjonssameiets navn er Sameiet K2 og består av 10 eierseksjoner til boligformål. Sameiet har Halden Boligbyggelag (Habo) som forretningsfører. Sameiet har ikke felles gjeld.

SAMEIE/SEKSJONSBRØK FOR DENNE SEKSJONEN

64/641

SAMEIETS VEDTEKTER/HUSORDENSREGLER

Eierseksjonssameiet har utarbeidet vedtekter. Disse følger som del av prospektets vedlegg, sammen med reseksjoneringsbegjæringen. Det foreligger ikke regnskap for eiersekssjonssameiet fordi det ikke har vært drift i sameiet i 2017

Oppdatert