Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Delt bolig med tilleggsdel - Bjølstadfjellet

Adresse: Gjonesvei 10
1671 Kråkerøy
Prisant.: kr 3 800 000,00
Verditakst: kr 3 800 000,00
Bta / P-rom 178 / 141 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Gunnar Olai Stavlund
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: gunnar@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61170165
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1983
Ant. soverom: 3
Tomtestørrelse: 862 m2

SAMMENDRAG

Delt bolig fritt beliggende i stille blindvei på Bjølstadfjellet, nordre Kråkerøy. Boligen er orientert i sydlig retning, skjermet for innsyn og byens støy, med flott ustiskt og nydelige solforhold. Store terrasser over 2 plan med Jacuzzi. Gangavstand til sentrum og butikker, treningssenter på Glommen Brygge. Boligen framstår som en leilighet.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

Ca 1983.

BELIGGENHET

Spektakulær beliggenhet på Bjølstadfjellet, rett i nærheten av Fredrikstad sentrum - herfra er det gangavstand til alle fasiliteter, så som jernbanestasjon, bussterminal, treningssenter, restauranter og butikker. Flotte turområder langs Glommstien på Kråkerøy og bysiden. Eiendommen ligger fritt, men tilbaketrukket uten innsyn. Flotte sol- og utsiktsforhold.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad senrum: Kjør over Kråkerøybrua og ta til høyre (etter en runde i rundkjøringen), følg veien under brua og ta Dalkleven til venstre. Ta så Fjellryggveien til høyre og Gjones vei til venstre. Eiendommen ligger innerst (høyre del av tomannsbolig).

AREAL AV BEBYGGELSE

: 1. etasje
BTA: 90 / BRA: 79 / P-ROM: 79 / S-ROM: 0

: U. etasje
BTA: 88 / BRA: 75 / P-ROM: 62 / S-ROM: 13

: Sum
BTA: 178 / BRA: 154 / P-ROM: 141 / S-ROM: 13

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Leilighet i del av tomannsnolig, oppført i Mudullockkonstruksjon (stålelementer med isopor og betong), lektet og kledd utvendig med stående kledning. Modullockmur fundamentert til fjell. Saltaktekket med betongstein. Deler av veranda i sydvestlig hjørne, 2. plan er foreløpig ikke godkjent (søknad er innsendt).

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

1. etasje: Gang, hall, bad, soverom kjøkken og stue med utgang veranda/terrasse (p-rom).
Underetasje: Tilleggsdel som inneholder stue, soverom, kjøkken og bad (p-rom). Gang, soverom (p-rom) og 1 bod (s-rom) (tilknyttet hoveddel).

STANDARD/ UTSTYR

Innholdsrik bolig med tilleggsdel/hybel med stort kjøkken og stue med 2 store skyvedører til hjørneveranda som slipper sommeren inn. Tilleggsdel med egen inngang disponerer terrasse med Jacuzzi. Boligen er i sin helhet oppusset i senere tid. Gulver er belagt med parkett, laminat og fliser. Malt tapet, malt panel og maltepnalplater på vegger. Malte plater i tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Parkett på gulv, malerstrie på vegger og malt tak. Malt, innholdsrik innredning med integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin, og kjølehjørne.
Kjøkken, tilleggsdel: Fliser på gulv, malerstrie på vegger og malte plater i tak. Enkel innredning med komfyr og oppvaskmaskin.
Bad (2012): Fliser på gulv og vegger, malt tak. Badekar, dusj, veggklosett og innredning mwed vask og speil. Elektrisk vifte, varmekabler og downlights.
Bad: Fliser på gulv og vegger, malt panel i tak. Dusjkabinett, wc og innredning mwed vask og speil. Elektrisk vifte og varmekabler.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring. Varmekalbler på bad og soverom med fliser i underetasjen.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger tilstandsrapport med takst over eiendommen fra Svein Nesøen, datert 03.09.17. Verditakst kr. 3.800.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Gjones vei 10 1671 Kråkerøy.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Felles tomt. Asfaltert gårdsplass for parkering ellers fjell- og naturtomt. Veranda/terrasser på syd- og vestsiden.

TOMTENS AREAL

826 kvm.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 15.397,- inkl eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Årlig strømforbruk ca 32.000 kwh.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød F.

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Bjøstadforbindelsen. Regyleingsbestemmelse 106529.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Boligen er registrert med kun 1 boenhet (tilleggsdelen er ikke godkjen som egen boenhet).

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Ferdigattest/brukstillatelse vedrørende tilbygg foreligger.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Bestemmelse om vann- og kloakkledning.
Loftet disponeres av den andre seksjonen.

LIGNINGSVERDI

Kr. 617.373,- for 2015 (kr. 1.728.645.- som sekundærbolig)

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum
: 2,5 %

:: Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
: Kr 525,-

:: Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon
: Kr 697,-

:: Transportgebyr forretningsfører/ grunneier
: kr

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert