Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Stor velholdt hytte med båtplass -Nordre Kirkøy

Adresse: Revtangveien 41
1680 Skjærhalden
Prisant.: kr 3 000 000,00
Verditakst: kr 3 000 000,00
Bta / P-rom 106 / 100 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Henning Hesselberg
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: henning.hesselberg@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61170166
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1974
Ant. soverom: 5
Tomtestørrelse: 3500 m2

SAMMENDRAG

Stor, innholdsrik hytte egnet for storfamilier - her er det hele 5 soverom og 2 stuer. Godkjent vann og avløpssystem. Solrikt beliggende med sjøgløtt, kun 50 meter fra biloppstillingsplasser. 5 minutters gange til båtplass (ca 3 meters bredde, bryggen er ny). Kort vei til Skjærhalden, Romsund og andre utfartssteder.

BYGGEÅR

Ca 1974, senere ombygget.

BELIGGENHET

Hytta ligger på en solrik høyde på nodre Kirkøy, like ved Urdal. Eiendommen ligger vakkert, solrikt og skjermet med trappeadkomst fra bilplasser. Herfra er det kort vei med båt til kjente utfartssteder som Romsundet, Skjærhalden, Strømstad og Kosterøyene. Ca 40 minnutters bilvei fra Fredrikstad. Hytta ligger kun 50 meter fra biloppstillingsplasser. Gangavstand til båtplass (5 min) og bademuligheter 10 (min).

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Kjør over ny bro til kråkerøy, følg skilt til Hvaler. Kjør videre til Asmaløy gjennom tunnelen til Kirkøy. Ta mot Edholmen til venstre ved kirken. Følg veien til et Y- kryss og hold til venstre mot Korshavn (RV 504). Ta så neste (etter noen km) til høyre, Urdalsveien. Følg veien noen hundre meter og ta Revtangveien til venstre, kjør over nen bakketopp og ta stikkvei til høyre, parker innerst ved trapp og følg denne opp på fjellet - hytta ligger så til høyre.

BEBYGGELSENS AREAL

: 1. etg.
BTA: 106 / BRA: 100 / P-ROM: 100 / S-ROM: 0

REGLER FOR ANGIVELSE AV AREAL

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Stor hytte over ett plan oppført i trekonstruksjoner. Stående tømmermannskledning med 10 cm isolasjon, på søyler til fjell. Saltak tekket med pappshingel fra 2010. Utedusj.

BEBYGGELSEN INNEHOLDER(fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940):

Hall. kjøkken, bad, do, stue med utgang veranda/terrasse, TV-stue og 5 soverom (p-rom).

STANDARD/UTSTYR

Normal hyttestandard - rommene er nylig overflatebehandlet med lyse farger. Gulver er belagt med trebord, malt trebord og laminat. Panel og malt panel på vegger og i tak.

INNREDNINGER KJØKKEN/BAD

Kjøkken: Laminat på gulv, malt panel på vegger og i tak. Innholdsrik, malt innredning med integrert stekeovn, platetopp (induction) og oppvaskmaskin. Løst kjøle- og fryseskap. Ventilator. Fliser mellom over- og underskap.
Bad: Laminat på gulv (fliser i dusj), malt panel på vegger og i tak. Dusjhjørne, innredning med vask og opplegg for vaskemaskin.
Toalettrom: Bordgulv, malt panel på vegger og panel i tak. Snurredo.

OPPVARMING

Elektrisk og vedfyring (peis i stue).

TAKST/ BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger takst/ tilstandsrapport fra takstmann Svein Nesøen, datert 15.08.17. Verditakst kr. 3.000.000,-.

OVERTAGELSE

Hytta er ledig for overtakelse og leveres med møbler og løsøre, personlige gjentander blir fjernet.

ADRESSE

Revtangveien 41 1680 Skjærhalden.

BESKRIVELSE AV TOMTEN

Forholdsvis flat fjell-/naturtomt. Store usjenerte plattinger med sol hele dagen. På stuesiden er denne dels overbygget og med plassbygget lounge.

TOMTENS AREAL

Ca 3000 kvm.

EIERFORHOLD TOMT

Festet. Grunneier er Leif Urdahl.

FESTEFORHOLDETS VARIGHET

Festetiden er 50 år fra 1970 (2020), med rett til fornyelse av 50 nye år.

FESTEAVGIFT

Kr 11.791,-.

REGULERING AV FESTEAVGIFT

Festeavgiften reguleres hvert 5. år.

TOMTEFESTE OG ENDRINGER I TOMTEFESTELOVGIVNING

Tomtefesteloven har de senere år vært gjenstand for flere endringer. Rettspraksis og fortolkning av tomtefeste er stadig i forandring. Endringer kan medføre endret adgang for gunneieren til regulering av grunnleie m.m. Endringer kan også vedrøre adgang til å kreve tomt innløst.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER

Kr. 6.230,- inkl eiendomsskatt.

ENERGIFORBRUK/ LØPENDE UTGIFTER

Strømutgifter ca kr. 2.500,-. pr år.
Felles brygge kr. 1.000,- pr. år.
Vei kr. 800,- pr. år.
Drift vann- og avløpsanlegg kr. 5.000,- pr år.

ENERGIATTEST

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse rød G.

VANN/AVLØP ANDRE TILKNYTTINGER

Privat vann- og gråvannsanlegg, godkjent av Hvaler kommune (Borrevann og avløp med renseanlegg).

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Ferdigattesta av 01.10.2010 foreliiger (gjelder kun vann- og gråvannsanlegg).

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Bestemmelse om adkomstrett.
Festekontrakt.
Urådighet - grunneeiersamtykke
Avtale vedreørende fest
Framfestekontrakt.
Erklæring vedrørende vann- og avløpsledning.
Bestemmelse om båtplass (rettighet).

LIGNINGSVERDI

Kr. 490.000,- for 2016.

REGULERINGSPLAN/ BESTEMMELSER

Uregulert eiendom. Arealforbruksmålet er spredt fritidsbebyggelse.

NYE REGLER FOR BUDGIVNING FRA 1. JANUAR 2014.

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

I tillegg til kjøpesummen betales dokumentavgift til staten med 2,5 % av salgsummen. Off. tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-. Off. tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon ( tinglysing av pant ) kr 697,- pr stk.

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen inne bærer at
avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen
med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand og i boligsalgsrapport. Budgivere anses ved innlevering av tilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings
lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

Oppdatert