Gå til innholdet
Nyere selveierleilighet i 2 etasje med egen veranda, carport og lave felleskostader. Østgårdhaven - Fredrikstad
Meny Tlf/fax: 69 30 24 50 / 51 - Kirkebrygga 2-4 - 1607 Fredrikstad 

Selveierleilighet med heis, balkong og carport - Holmen

Adresse: Brogata 14
1608 Fredrikstad
Prisant.: kr 2 400 000,00
Verditakst: kr 2 400 000,00
Bta / P-rom 78 / 73 m2
Eieform: Eier (Selveier)
Megler: Henning Hesselberg
Telefon: +47 69 30 24 50
E-post: henning.hesselberg@stavlund.no,
Oppdragsnummer: 61170145
Bestill prospekt Bestill prospekt
Byggeår: 1995
Ant. soverom: 2
Tomtestørrelse: 942 m2

SAMMENDRAG

Brogata 14 snr. 3 er en arealeffektiv leilighet i 2. etasje med to soverom. Leiligheten innehar gode kvaliteter som heisadkomst, carport i lukket gårdsrom, utvendig bod i 1.etasje, vestvendt balkong og gangavstand til sentrum.

OM SALGSOPPGAVEN

Salgsoppgave for denne eiendommen kan lastes ned fra nett, eller fås tilsendt/ utlevert i papirformat. Oppgaven er delt i to deler, en presentasjon av boligen med tekst og bilder og et samlet vedlegg med spesifisert innhold, herunder evt boligsalgsrapport/ verdi- og lånetakst, kommunal informasjon, energiattest, angivelse av reguleringsplan m.m. Salgsoppgaven er ikke fullstendig uten at den omfatter begge deler.

BYGGEÅR

1995.

BELIGGENHET

Leiligheten ligger i 2. etasje i blokkbebygglese med heisadkomst på Holmen, kun et par hundre meter til bryggepromenaden og byens fasiliteter. Nær Rema 1000 på Evjekaja og Værste med diverse tilbud. Gata er stengt for gjennomkjøring, leiligheten ligger godt skjermet fra byens trafikk og støy.

VEIBESKRIVELSE

Fra Fredrikstad sentrum: Følg Farmannsgate, ta så Myragata til høyre, ta så Seierstensgatatil høyre og ,følg deretter veien inn i Brogata. Nr 14 ligger så på venstre side. Adkomst via port fra gaten til gårdsrommet. Heis til svalgang på 2. plan og inngang til leiligheten fra svalgangen.

AREAL AV BEBYGGELSE

Leilighet: 2. etg
BRA: 73 / P-ROM: 73 / S-ROM: 73 / BTA: 78

Regler for angivelse av areal

BRUKSAREAL (BRA): Arealet som ligger innenfor boenhetens yttervegger, målt fra innsiden av ytterveggen. PRIMÆRROM ( P-ROM): Rom som f.eks. oppholdsrom, soverom, kjøkken, bad og entre, samt ganger og trapper mellom denne type rom. Arealet av P-ROM inkluderer også deleveggene mellom disse rommene. SEKUNDÆRROM (S-ROM): Øvrige rom og boder. De arealer som er nevnt i denne oppgave og i evt. takst/ boligsalgsrapport er oppgitt iht. reglene i NS 3940 og ikke iht. Plan- og bygningslovens bestemmelser. Det er således kun lagt til grunn kravene i NS 3940 mht. overflater, takhøyder, adkomst og fluktveier m.m. Plan og bygningslovens bestemmelser stiller flere krav for målbart areal enn NS 3940. De oppgitte areal er som regel oppgitt med bakgrunn i takstmannens oppmåling på eiendommen og er hentet ut fra takstmannens dokument. Feil kan forekomme. Ved innlevering av kjøpetilbud og/eller inngåelse av kjøpekontrakt forutsettes det at budgiver har hatt en kritisk gjennomgang av eiendommens areal og disses anvendelse.

BEBYGGELSE/ BYGGEMÅTE

Blokkbebyggelse oppført med betongdekke og bindingsverker med liggende kledning. Bygget har saltak med betongtakstein. Leiligheten har egen balkong og uteplass på svalgang, i tillegg er det felles terrasse over parkeringsanlegg.

INNEHOLDER( fordelt på P-rom og S-rom, jfr. Ns 3940 )

2.etasje: Entré, to soverom, bad, kjøkken og stue (p-rom). I tillegg har leiligheten carport i lukket bakgård, samt bod i 1.etasje.

STANDARD/ UTSTYR

Leiligheten framstår med standard fra byggeår. Gulver er belagt med parkett, belegg og fliser. Malertrie på vegger. Malt tak. Varmekabler i stue, kjøkken og bad. Portelefon og balkong med markise.

INNREDNINGER KJØKKEN/ BAD M.M.

Kjøkken: Parkett på gulv, malerstrie på vegger og malt tak. Hvit innredning med ventilator, løse hvitevarer. Respateksplater mellom over- og underskap.
Bad: Fliser på gulv, malerstrie på vegger og malt tak. Dusjkabinett, wc og innresning med vask og speil. Ventilasjon i vegg, opplegg til vaskemaskin. Varmekabler.

OPPVARMING

Elektrisk.

TAKST / BOLIGSALGSRAPPORT

Det foreligger verditakst over eiendommen av Svein Nesøen, datert 12.07.2017. Verditakst kr 2.400.000,-.

OVERTAGELSE

Etter avtale.

ADRESSE

Brogata 14, 1608 Fredrikstad.

TOMT

Eiet fellestomt.

TOMTENS AREAL

942 kvm.

EIERSKIFTEFORSIKRING

Eier har tegnet eierskifteforsikring for sitt mulige ansvar iht. avhendingsloven i Protector Forsikring asa. Selgers egenerklæring om eiendommens tilstand utgjør en del av salgsoppgaven, og fåes ved henvendelse til megler

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Det kan formidles Boligkjøperforsikring gjennom selskapet HELP. Forsikringen tegnes i samarbeid med eiendomsmegleren din, senest ved kontraktssignering. For nærmere informasjon og priser, se salgsoppgavens vedlegg, eller kontakt ansvarlig megler for oppdraget. Megler mottar honorar pr tegnede forsikring med kr 500,- fra HELP.

KOMMUNALE AVGIFTER - EIENDOMSSKATT

Kr. 4 393,- per 2017.

ENERGIFORBRUK - LØPENDE UTGIFTER

Strømforbruk 12.000 kwh.

ENERGIKLASSE

Eiendommen er iht. eiers opplysninger klassifisert i energiklasse

VANN/ AVLØP, ANDRE TILKNYTTINGER

Kommunalt tilknyttet.

REGULERINGSFORHOLD

Boligen ligger innunder reguleringsplan nr. 146: "Sentrum nord-vest med endr. 25.08.88.(del av sentrum-NV)" med formål Bolig/Forretning/fornyelsesområder, datert 10.09.1981.

ADGANG TIL UTLEIE FOR BOLIGFORMÅL

Seksjonen er registrert som én boenhet.

FERDIGATTEST/ MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE

Det foreligger midertidig brukstillatelse av 03.10.1997.

HEFTELSER/ SERVITUTTER

Erklæring.
Panterett til sameiet.

LIGNINGSVERDI

Kr. 559.000 for 2016.

INFORMASJON TIL FORBRUKERNE OM NYE BUDREGLER FRA 1. JANUAR 2014

Megler kan ikke formidle bud som er gitt med kortere svarfrist enn 30 minutter, eller som har svarfrist tidligere enn kl 1200 første virkedag etter siste annonserte visning. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, enten ved bruk av budskjema påført budgivers signatur, eller via budgivningsplatform på nett, eller app. Den som legger inn bud må legitimere seg. Senere bud kan inngis per e-post, SMS, eller per telefax til megler. Velger du å inngi bud via budgivningsplattform på nett eller app, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger og kjøper kan kreve å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning" i prospektets vedlegg.

KJØPERS OMKOSTNINGER

:: Dokumentavgift til staten, beregnet av kjøpesum
: 2,5 %

:: Offentlig tinglysingsgebyr for skjøte
: Kr 525,-

:: Offentlig tinglysingsgebyr for tinglysing av pantobligasjon. Pr. pantobligasjon
: Kr 697,-

:: Eierskiftegebyr
: Kr 2.500,-

KJØPERS ANSVAR/ BESIKTIGELSE - DØDSBO - KJØPERS UTVIDEDE UNDERSØKELSESPLIKT

Eiendommen selges som den står ("as is"), og i den stand den befinner seg ved kjøpers besiktigelse, jfr. avhendings - lovens § 3-9. Denne bestemmelsen innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel, fravikes til ugunst for kjøper. Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige, skjulte feil og mangler. Kjøper oppfordres med dette til å undersøke eiendommen inngående, gjerne sammen med fagmann. Det anses for å være kjøpers ansvar å sette seg inn i omfanget og rekkevidden av de mangler som er påpekt i selgers egenerklæring om eiendommens tilstand - og i boligsalgsrapport/ takst. Eiendommen selges som ledd i skifte av dødsbo. Selger har således ikke førstehånds kunnskap om eiendommen, eller forhold knyttet til eiendommen. Selger er derfor ute av stand til å gi informasjon om eiendommen og eiendommens forhold. Det pålegges derfor kjøper en utvidet undersøkelsesplikt og ansvar. Budgivere anses ved innlevering av kjøpetilbud å ha akseptert som forutsetning at det skal inngås Stavlund as sin standard kjøpekontrakt, basert på avhendings lovens bestemmelser, men med som den står ("as-is"- klausul. Kopi av kontraktutkast kan fås ved henvendelse til megler. Særskilte unntak som forutsettes fra kjøper, må spesifiseres som forbehold i kjøpetilbudet.

LOV OM HVITVASKING

Eiendomsmegler er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innebærer også at oppdragstaker skal innhente legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder selger, kjøper og fullmektige for disse. Tilsvarende gjelder for fysiske personer som direkte, eller indirekte kontrollerer mer enn 25 % av eierandelene, eller stemmene i et selskap

EIERFORSEKSJONSAMEIETS NAVN OG ORG.NO

Sameiet Brogata 12

SEKSJONENS ANDEL AV FELLES GJELD

Kr. 0,-

FELLESUGIFTER PR MND

Fellesutgifter er på kr 2000,- per måned. (Kr 6000,- per kvartal). Fellesutgiftene dekker utvendig forsikring, kommunale avgiter, kabel-tv, utvendig vedlikehold, drift m.m. Eiendomsskatt kommer på egen faktura fra Fredrikstad kommune.

SAMEIETS VEDTEKTER

Vedlegges salgsoppgave.

GENERALFORSAMLING/ ÅRSOPPGGJØR

Vedlegges salgsoppgave.

SAMEIETS OVERSKUDD/ UNDERSKUDD FORVENTNINGER MHT. UTVIKLING I FELLESUTGIFTER

Sameiet hadde i 2016 et overskudd på kr 54.000,-.

Oppdatert